Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin

im. Ks. Jana Twardowskiego

ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa
tel./fax (22) 845-17-42
www:   http://spr.edu.pl
e-mail:   sp2pr@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 7838 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
PRZYMIERZA RODZIN

- klasy tradycyjne
- klasy wykorzystujące elementy
  pedagogiki Marii Montessori

- szkoła katolicka

- doskonale przygotowana kadra
  pedagogiczna

- nauka języków obcych (angielski,
  niemiecki, francuski, hiszpański)

- przyjazna i życzliwa atmosfera
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne
- realizacja autorskich projektów
  nauczycieli oraz projektów unijnych

- dobrze wyposażona baza dydaktyczna

Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin mieści się na Górnym Mokotowie, przy ul. Racławickiej 14. Jesteśmy szkołą katolicką, otwartą dla wszystkich, którzy pragną tutaj realizować swoją edukację i akceptują dokumenty i postanowienia szkoły oraz jej cele i wyznawane wartości. Siostry franciszkanki udostępniły nam część kamienicy, w której zagospodarowaliśmy kilkanaście sal - jesteśmy niezbyt dużą placówką, na każdym roczniku uczą się tylko dwie klasy, w sumie ok. 180 uczniów. W części klas wprowadzone są elementy pedagogiki Marii Montessori. Ze szkołą podstawową związane jest nasze gimnazjum, które swą siedzibę ma na Kabatach, przy ulicy Wąwozowej 28. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin a opiekę duchową sprawują nad nami ojcowie jezuici z sanktuarium o. Boboli.

W klasach z elementami pedagogiki Marii Montessori prowadzone są różnorodne formy zajęć. Każdego dnia odbywają się dwie godziny pracy własnej, w otoczeniu (klasie) przygotowanym przez wychowawcę. Dzieci pracują w otoczeniu, w którym znajdują się pomoce montessoriańskie, bądź inne zgodne z zasadami określonymi przez M. Montessori. W tym czasie uczeń samodzielnie, bądź pod kierunkiem nauczyciela planuje i wykonuje określoną pracę. W innym czasie dzieci mają zajęcia przedmiotowe oraz kółka zainteresowań. Dzieci poznają świat przy wykorzystaniu metod opartych na obserwacji, doświadczeniu, działalności praktycznej, odkrywają jego tajemnice przy pomocy zmysłów (wzroku, smaku, dotyku...). Nie tylko zdobywają wiedzę, ale dowiadują się również, jak się uczyć.

W myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu” nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą. Jego zaangażowanie w pracę z danym dzieckiem jest zróżnicowane. Zależy to od potrzeb, aktywności i samodzielności ucznia.

Placówka oferuje program wychowawczy i edukacyjny, oparty na zasadach katolickich. Program edukacyjny szkoły jest rozszerzony w stosunku do programu szkół państwowych, oferujemy też uczniom niestandardowe sposoby rozwijania własnych zainteresowań i talentów. Placówka posiada bardzo dobrą, ambitną, kompetentną i życzliwą dzieciom kadrę nauczycielską, oferuje także sporą liczbę zajęć pozalekcyjnych w szkole i dobrą opiekę pedagogiczną. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Atuty szkoły

Szkoła jest szkołą katolicką, otwartą dla wszystkich akceptujących jej statut. Celem jest zapewnienie uczniom równomiernego rozwoju duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego. Dba, aby zdobywanie wiedzy szło w parze z umiejętnością rozumnego posługiwania się nią.

Uczniowie klas szóstych uczęszczają na specjalne zajęcia przygotowujące do sprawdzianu - raz w tygodniu z matematyki i raz z języka polskiego. zajęcia te mają na celu oswojenie dzieci ze specyficzną formą egzaminu, jaką jest sprawdzian.

Atutem jest dobry zespół nauczycielski. Kadra pedagogiczna jest zaangażowana w pracę dydaktyczną i wychowawczą, a swoją rolę pełni z pasją. Nasi nauczyciele są zaangażowani w życie szkoły, przeprowadzają rozmaite konkursy, sami tworzą kółka zainteresowań, organizują wyjścia, treningi i wyjazdy, również wielodniowe. Dzięki pracy naszych wuefistów osiągamy sukcesy sportowe, choć bezpośrednio przy naszej szkole nie ma sali gimnastycznej. Nauczyciele są dostępni podczas dni otwartych i zebrań, wszyscy mają też mailowe adresy służbowe a wymianę informacji ułatwia dodatkowo dziennik elektroniczny Librus. Z naszymi wychowankami i ich rodzicami spotykamy się także na wielu imprezach szkolnych, zarówno w budynku przy Racławickiej, jak i poza nim.

Nauczyciele są przyjaciółmi uczniów, ale stawiają im wymagania. Program edukacyjny szkoły wzbogacony jest zajęciami prowadzonymi podczas wyjazdów przyrodniczych, jesiennych objazdów naukowych i szkoły wiosennej. Stawiamy wymagania zarówno sobie, jak i naszym wychowankom, ale staramy się nigdy nie stracić z oczu indywidualnych potrzeb dzieci. W sytuacjach trudnych, problemach z nauką czy przy konfliktach w grupie, pomocą nauczycielom służą pedagodzy, pedagodzy-terapeuci i psycholog szkolny. Jesteśmy gotowi do współpracy z rodzicami, a, żeby usprawnić i pogłębić pracę wychowawczą, każda klasa ma dwoje wychowawców: głównego i współwychowawcę.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu zawodach sportowych i konkursach rozmaitego rodzaju - artystycznych, językowych, przedmiotowych, uczestniczą w życiu religijnym - w mszach świętych, rekolekcjach, roratach. Klasy przeprowadzają akcje charytatywne, goszczą ciekawych ludzi, wychodzą na wycieczki, warsztaty i spacery, odwiedzają muzea, teatry i kina.

Dzieci, które czekają na rodziców bądź opiekunów, przebywają pod opieką nauczyciela, który prowadzi kółko lub pod opieką nauczyciela, który prowadzi odbieranki/odrabianki. Nie ma możliwości spędzania przez dzieci czasu w szkole bez opieki nauczyciela. Czekanie na rodziców mija szybciej na odbierankach, zwłaszcza, kiedy można wyjść na dwór z paniami opiekunkami.

W terminarzu naszej szkoły można znaleźć harmonogram rozmaitych szkolnych imprez, które wyznaczają rytm pracy w ciągu roku. Oprócz dwóch najważniejszych wyjazdów - Jesiennych i wiosennych szkół - oraz Tygodnia Teatralnego, uczniowie przygotowują się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przeważnie Dzień Nauczyciela jest okazją do przeprowadzenia konkursu dotyczącego kadry szkoły, Dzień Językowy mobilizuje klasy starsze do rywalizacji a młodszym pozwala podziwiać sale przygotowane przez czwarto-, piąto- i szóstoklasistów i przenosić się do rozmaitych krajów.

W karnawale bawimy się na balach przebierańców - klasy młodsze przygotowują z panem Piotrem tańce i biorą udział w rozmaitych konkursach. "Szóstacy" mają przywilej wybrania tematu balu starszych, są didżejami i mogą się bawić się o godzinę dłużej niż pozostali, choć ceną za to jest sprzątanie. Każdy, kto chce zaprezentować swoje umiejętności oratorskie i dobrą pamięć, może wziąć udział w konkursie recytatorskim. Jego dwie edycje - dla klas 1 - 3 oraz 4-6 - są jednocześnie klasyfikacjami do konkursu Warszawska Syrenka.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje wybierając spośród kilku propozycji zajęć. Mogą trenować wybraną dyscyplinę sportu, może też zgłosić się na indywidualne konsultacje do swoich nauczycieli. Regularnie widują się także rodzice - śpiewają w scholi albo umawiają się na swoje spotkania. Niekiedy udaje się też zorganizować spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w ramach Akademii Rodzica. Uczniowie uczestniczą w rozmaitych szkolnych imprezach. Organizowane są też wyjścia do teatrów. Przy naszej szkole działa też Szkółka Muzyczna.


Zapraszamy do naszej szkoły!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie