Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Armii Krajowej

ul. Literacka 20, 05-822 Milanówek
tel. (22) 758-34-85
www:   http://sp2milanowek.superszkolna.pl
e-mail:   sp2milanowek@wp.pl
sekretariat_sp2@tlen.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 6598 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2

- język angielski od klasy I
- udział w projektach oraz programach
  edukacyjnych i profilaktycznych

- bogata oferta zajęć dodatkowych
- dobra baza dydaktyczna
- udział w konkursach, imprezach,
  uroczystościach szkolnych

- aktywne metody pracy
- wszechstronny rozwój uczniów
- dbałość o dobro ucznia
- miła i przyjazna atmosfera

O NAS

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ma tradycje przedwojenne. Rozpoczęła swoją działalność w roku szk. 1935/36 w willi Starodrzew i tam funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji Szkoła kilkakrotnie zmieniała lokum, ale nie zaprzestała swojej działalności. Nauczyciele tworzyli komplety tajnego nauczania, bardzo prężnie działało harcerstwo podziemne. Uczniowie i absolwenci tworzyli Związek Walki Zbrojnej, potem byli żołnierzami Armii Krajowej, a także harcerzami Szarych Szeregów.

Swoją postawą patriotyczną zapisali się w bogatej historii Milanówka. Po wyzwoleniu rok szkolny 1945/46 zastał Szkołę w kolejnej siedzibie. Idea wybudowania nowego budynku pojawiła się w 1947 roku. Utworzono Komitet Budowy Szkoły i po uroczystym poświęceniu i wmurowaniu w 1948 roku kamienia węgielnego pod gmach przy ulicy Literackiej, znacznym wysiłkiem miejscowego społeczeństwa przystąpiono do budowy.

Nową siedzibę Szkoły uroczyście otwarto w dniu 2.09.1951r. W latach siedemdziesiątych dokonano niewielkiej rozbudowy. Od początku istnienia nowego budynku rozwija się i doskonali również baza sportowa na przyszkolnym terenie.

Z hołdu dla tradycji i faktów z historii Szkoły okresu okupacji oraz dla upamiętnienia osób tę historię i tradycję tworzących, jak również z chęci sięgania w pracy wychowawczej do źródeł, pielęgnowania tego, co wzniosłe, piękne i wartościowe zrodziła się idea nadania Szkole imienia Armii Krajowej. Nastąpiło to w uroczystym dniu 27 maja 2000 roku. W nowy wiek i nowe tysiąclecie Szkoła weszła z nowym, jakże szczytnym imieniem.

Baza szkolna wykorzystywana przez uczniów klas 1- 3:
 • oddzielna sala lekcyjna dla 2 oddziałów klas 1- 3 (ranna /popołudniowa zmiana)
 • sala gimnastyczna
 • pracownia komputerowa
 • gabinet zajęć logopedycznych
 • gabinet zajęć reedukacyjnych
 • pomieszczenie świetlicy szkolnej
 • stołówka szkolna
 • plac zabaw
 • boisko wielofunkcyjne
 • mini ogródek botaniczny

ŚWIETLICA

Szkoła zapewnia opiekę świetlicy uczniom klas I-III, których rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo. W szczególnych sytuacjach i w przypadku posiadania możliwości lokalowych i kadrowych, świetlica może objąć opieką uczniów innych klas na umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora Szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. W zajęciach świetlicowych może również uczestniczyć uczeń skierowany tam przez wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora.

Świetlica szkolna organizuje pracę zespołową i własną ucznia pod nadzorem wychowawcy, a w szczególności:
 • pomaga w nauce
 • rozwija zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne uczniów
 • wyrabia nawyki kulturalnej rozrywki i właściwego spędzania czasu wolnego
 • organizuje racjonalny wypoczynek ucznia
 • zapewnia dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno - sportowe

BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna to miejsce przyjazne każdemu uczniowi. Głównym celem pracy biblioteki szkolnej jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazywanie uczniom źródeł informacji, przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji i ich wykorzystywania. Panująca tu atmosfera daje dzieciom możliwość wyciszenia się i odreagowania od codziennych problemów.

   Oferujemy naszym czytelnikom:
 • bogaty księgozbiór literatury pięknej polskiej i obcej
 • lektury szkolne
 • literaturę popularnonaukową
 • księgozbiór podręczny: encyklopedie i słowniki ogólne oraz specjalistyczne, z których
 • można korzystać na miejscu, w wydzielonym kąciku czytelniczym
 • czasopisma

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła proponuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:
 • kółko matematyczne
 • kółko informatyczne
 • kółko przyrodnicze
 • kółko historyczne
 • kółko teatralne
 • kółko polonistyczne
 • kółko plastyczne
 • kółko turystyczne
 • SKS

Uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła zapewnia:
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • rozwijające uzdolnienia
 • ścisłą współpracę z instytucjami wspomagającymi
 • reprezentowanie interesów uczniów na zewnątrz

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i optymalnego dla każdego ucznia rozwoju oraz ukończenia szkoły
 • stymuluje rozwój intelektualny uczniów
 • oddziałuje na rozwój moralny uczniów
 • ukierunkowuje uczucia i emocje ucznió,
 • sprawuje nad uczniami opiekę, pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych szkoły
 • oddziałuje wychowawczo na ucznia
 • ściśle współpracuje ze środowiskiem wychowawczym ucznia


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie