Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Armii Krajowej

ul. Literacka 20, 05-822 Milanówek
tel. (22) 758-34-85, fax (22) 758-32-06
www:   http://sp2milanowek.superszkolna.pl
http://www.szkola2milanowek.neostrada.pl
e-mail:   szkola.nr2@neostrada.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2

- język angielski od klasy I
- opieka pedagoga
- gimnastyka korekcyjna
- świetlica
- biblioteka szkolna
- zajęcia plastyczne
- zajęcia na basenie
- zajęcia sportowe
- zajęcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ma tradycje przedwojenne. Rozpoczęła swoją działalność w roku szk. 1935/36 w willi Starodrzew i tam funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji Szkoła kilkakrotnie zmieniała lokum, ale nie zaprzestała swojej działalności. Nauczyciele tworzyli komplety tajnego nauczania, bardzo prężnie działało harcerstwo podziemne. Uczniowie i absolwenci tworzyli Związek Walki Zbrojnej, potem byli żołnierzami Armii Krajowej, a także harcerzami Szarych Szeregów.

Swoją postawą patriotyczną zapisali się w bogatej historii Milanówka. Po wyzwoleniu rok szkolny 1945/46 zastał Szkołę w kolejnej siedzibie. Idea wybudowania nowego budynku pojawiła się w 1947 roku. Utworzono Komitet Budowy Szkoły i po uroczystym poświęceniu i wmurowaniu w 1948 roku kamienia węgielnego pod gmach przy ulicy Literackiej, znacznym wysiłkiem miejscowego społeczeństwa przystąpiono do budowy.

Nową siedzibę Szkoły uroczyście otwarto w dniu 2.09.1951 r. W latach siedemdziesiątych dokonano niewielkiej rozbudowy. Od początku istnienia nowego budynku rozwija się i doskonali również baza sportowa na przyszkolnym terenie.

Z hołdu dla tradycji i faktów z historii Szkoły okresu okupacji oraz dla upamiętnienia osób tę historię i tradycję tworzących, jak również z chęci sięgania w pracy wychowawczej do źródeł, pielęgnowania tego, co wzniosłe, piękne i wartościowe zrodziła się idea nadania Szkole imienia Armii Krajowej. Nastąpiło to w uroczystym dniu 27 maja 2000 roku. W nowy wiek i nowe tysiąclecie Szkoła weszła z nowym, jakże szczytnym imieniem.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła proponuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:

 • kółko matematyczne,
 • kółko informatyczne,
 • kółko przyrodnicze,
 • kółko historyczne,
 • kółko teatralne,
 • kółko polonistyczne,
 • kółko plastyczne,
 • kółko turystyczne,
 • kółko sportowe,
 • zajęcia na basenie.

PROJEKT UNIJNY W SZKOLE

Projekt pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów/uczennic klas I-III 3 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Milanówek poprzez eliminowanie zdiagnozowanych zaburzeń umiejętności szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań dzieci szczególnie uzdolnionych w okresie 01.09.2011 r. – 31.07.2013r.

ZAJĘCIA PROPONOWANE UCZNIOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami wzroku, słuchu przewlekle chorych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i optymalnego dla każdego ucznia rozwoju oraz ukończenia Szkoły,
 • stymuluje rozwój intelektualny uczniów,
 • oddziałuje na rozwój moralny uczniów,
 • ukierunkowuje uczucia i emocje uczniów,
 • sprawuje nad uczniami opiekę, pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych Szkoły,
 • oddziałuje wychowawczo na ucznia,
 • ściśle współpracuje ze środowiskiem wychowawczym ucznia.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie