Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Armii Krajowej

ul. Literacka 20, 05-822 Milanówek
tel. (22) 758-34-85, fax (22) 758-32-06
www:   http://sp2milanowek.superszkolna.pl
e-mail:   szkola.nr2@neostrada.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2

- język angielski od klasy I
- opieka pedagoga
- gimnastyka korekcyjna
- świetlica
- biblioteka szkolna
- zajęcia plastyczne
- zajęcia na basenie
- zajęcia sportowe
- dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ma tradycje przedwojenne. Rozpoczęła swoją działalność w roku szk. 1935/36 w willi Starodrzew i tam funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji Szkoła kilkakrotnie zmieniała lokum, ale nie zaprzestała swojej działalności. Nauczyciele tworzyli komplety tajnego nauczania, bardzo prężnie działało harcerstwo podziemne. Uczniowie i absolwenci tworzyli Związek Walki Zbrojnej, potem byli żołnierzami Armii Krajowej, a także harcerzami Szarych Szeregów.

Swoją postawą patriotyczną zapisali się w bogatej historii Milanówka. Po wyzwoleniu rok szkolny 1945/46 zastał Szkołę w kolejnej siedzibie. Idea wybudowania nowego budynku pojawiła się w 1947 roku. Utworzono Komitet Budowy Szkoły i po uroczystym poświęceniu i wmurowaniu w 1948 roku kamienia węgielnego pod gmach przy ulicy Literackiej, znacznym wysiłkiem miejscowego społeczeństwa przystąpiono do budowy.

Nową siedzibę Szkoły uroczyście otwarto w dniu 2.09.1951 r. W latach siedemdziesiątych dokonano niewielkiej rozbudowy. Od początku istnienia nowego budynku rozwija się i doskonali również baza sportowa na przyszkolnym terenie.

Z hołdu dla tradycji i faktów z historii Szkoły okresu okupacji oraz dla upamiętnienia osób tę historię i tradycję tworzących, jak również z chęci sięgania w pracy wychowawczej do źródeł, pielęgnowania tego, co wzniosłe, piękne i wartościowe zrodziła się idea nadania Szkole imienia Armii Krajowej. Nastąpiło to w uroczystym dniu 27 maja 2000 roku. W nowy wiek i nowe tysiąclecie Szkoła weszła z nowym, jakże szczytnym imieniem.

ŚWIETLICA

Szkoła zapewnia opiekę świetlicy uczniom klas I-III, których rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo. W szczególnych sytuacjach i w przypadku posiadania możliwości lokalowych i kadrowych, świetlica może objąć opieką uczniów innych klas na umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora Szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. W zajęciach świetlicowych może również uczestniczyć uczeń skierowany tam przez wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora.

Świetlica szkolna organizuje pracę zespołową i własną ucznia pod nadzorem wychowawcy, a w szczególności:
 • pomaga w nauce
 • rozwija zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne uczniów
 • wyrabia nawyki kulturalnej rozrywki i właściwego spędzania czasu wolnego
 • organizuje racjonalny wypoczynek ucznia

BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna to miejsce przyjazne każdemu uczniowi. Głównym celem pracy biblioteki szkolnej jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazywanie uczniom źródeł informacji, przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji i ich wykorzystywania. Panująca tu atmosfera daje dzieciom możliwość wyciszenia się i odreagowania od codziennych problemów.

   Oferujemy naszym czytelnikom:
 • bogaty księgozbiór literatury pięknej polskiej i obcej
 • lektury szkolne
 • literaturę popularnonaukową
 • księgozbiór podręczny: encyklopedie i słowniki ogólne oraz specjalistyczne, z których
 • można korzystać na miejscu, w wydzielonym kąciku czytelniczym,
 • czasopisma

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła proponuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:

 • kółko matematyczne
 • kółko informatyczne
 • kółko przyrodnicze
 • kółko historyczne
 • kółko teatralne
 • kółko polonistyczne
 • kółko plastyczne
 • kółko turystyczne
 • kółko sportowe
 • zajęcia na basenie

Uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła zapewnia:
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne wyrównujące wiedzę
 • zajęcia reedukacyjne (w miarę posiadanych środków finansowych)
 • zajęcia logopedyczne (w miarę posiadanych środków finansowych)
 • uczestnictwo w zajęciach świetlicowych
 • objęcie bezpłatnym dożywianiem w stołówce szkolnej
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • pomoc rzeczową lub finansową w przypadku konieczności udzielenia takiej pomocy i pozyskania na nią środków
 • ścisłą współpracę z instytucjami wspomagającymi
 • reprezentowanie interesów uczniów na zewnątrz

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i optymalnego dla każdego ucznia rozwoju oraz ukończenia Szkoły,
 • stymuluje rozwój intelektualny uczniów,
 • oddziałuje na rozwój moralny uczniów,
 • ukierunkowuje uczucia i emocje uczniów,
 • sprawuje nad uczniami opiekę, pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych Szkoły,
 • oddziałuje wychowawczo na ucznia,
 • ściśle współpracuje ze środowiskiem wychowawczym ucznia.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie