Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
tel. (84) 639-20-27, 639-60-41
www:   http://www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl
e-mail:   zsp5@poczta.fmVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- klasa wojskowa
przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, informatyka

Oprócz zajęć ogólnokształcących klasa będzie realizować przedmiot uzupełniający - podstawy szkolenia wojskowego.


- klasa policyjna
przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, informatyka

Klasa będzie realizowała przedmiot uzupełniający - podstawy szkolenia policyjnego i edukacja obywatelska.

 

TECHNIKUM NR 5 (4 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


KURSY KWALIFIKACYJNE
umożliwiające zdobycie następujących zawodów:

Misją naszej szkoły jest odnalezieni w każdym uczniu drzemiących w nim talentów
Uczniowie kierunków: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii mają możliwość ubiegania się o premię dla młodych rolników (w wysokości 100 tys. złotych) w ramach PROW 2014-2020.

Zapewniamy:
 • uczniowie klas pierwszych otrzymują bezpłatne podręcznik
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • ciekawe praktyki w kraju i za granicą (np. Hotel "Orbis")
 • nowoczesną pracownię komputerową (2014 rok)
 • pracownie informatyczne z dostępem do Internetu
 • darmowy dostęp do Internetu Wi-Fi
 • w wybranych zawodach uczniowie mają bezpłatną naukę jazdy ciągnikiem
 • zajęcia w sekcjach sportowych
 • opiekę pedagoga szkolnego
 • zajęcia w kołach zainteresowań
 • pracę w zespole artystycznym
 • opiekę medyczną i stomatologiczną
 • tanie, smaczne obiady
 • miejsce we własnym internacie

Szkoła jest bezpieczna, posiada monitoring i wejścia na kartę magnetyczną. Kształcąc się w jednym z wymienionych zawodów (technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji) zdobędziesz kwalifikacje rolnicze niezbędne do przejścia lub nabycia gospodarstwa rolnego, ubieganie się o rentę strukturalną lub pomoc finansową w ramach środków unijnych.

Jako szkoła posiadamy halę sportową o największym metrażu w Zamościu oraz zewnętrzny kompleks boisk z bieżnią lekkoatletyczną. Posiadamy również strzelnicę szkolną. Zajęcia w strzelnicy szkolnej odbywają się w ramach zajęć z przysposobienia obronnego lub zajęć dodatkowych w klasach mundurowych. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z regulaminem strzelnicy, bezpieczeństwem przebywania na strzelnicy, sylwetkami strzeleckimi, budową broni i samą techniką strzelania. Strzelnica szkolna usytuowana jest w szkole, posiada trzy osie strzeleckie do których można oddawać strzały z odległości 10 metrów. W ramach wychowania fizycznego mamy regularne wyjścia na basen.

Prowadzimy zajęcia w następujących sekcjach sportowych:
 • lekkoatletycznej (we współpracy z Klubem Sportowym Agros)
 • piłki ręcznej, siatkowej
 • tenisa stołowego
 • Sekcja Podnoszenia Ciężarów
 • w szkole działa ULKS "KROKUS"   W szkole działają różne koła zainteresowań:
 • przedmiotowe
 • koło wokalne
 • szkolne koło recytatorskie
 • szkolne koło pszczelarskie
 • Szkolny Klub Europejski
 • kółko florystyczne
 • szkolne koło Caritas
 • koło PCK

KLASY WOJSKOWE

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i zaspokojenia ambicji części młodzieży, w naszej szkole utworzony został profil usługowo-gospodarczy. Jest to kierunek przyszłościowy, gwarantujący większe szanse zatrudnienia, gdyż wraz z rozwojem gospodarki rośnie rola usług. W krajach wysokorozwiniętych usługi stanowią dominujący dział gospodarki narodowej.

Oprócz zajęć w profilu klasa będzie realizować rozszerzony program z przysposobienia obronnego. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę wojskową. Absolwent tej szkoły, posiadając podstawową wiedzę wojskową, realnie zwiększa swoje szanse na egzaminie do wyższych szkół wojskowych. Patronat nad klasami wojskowymi sprawuje 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.
Szkoła oferuje szereg atrakcji w trakcie roku szkolnego np. obozy, zawody sportowo – obronne, konkursy z udzielania pierwszej pomocy, wyjazdy na poligon i wyjścia do jednostki wojskowej.

Tematyka zajęć w profilu obejmować będzie:

 • promocję wojska i szkoły, naukę musztry wojskowej
 • organizację zajęć taktycznych
 • naukę ceremoniału wojskowego
 • naukę strzelania z broni sportowej

KLASY POLICYJNE

Liceum o profilu – zarządzanie informacją, przygotowuje ucznia do korzystania i przetwarzania różnych form przekazu informacji: tekstu, obrazu, dźwięku, filmu itp., za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu.

Podczas realizacji programu, uczeń pozna zasady i zdobędzie umiejętności przetwarzania informacji technikami komputerowymi, obróbki komputerowej i grafiki, wykorzystania urządzeń audiowizualnych i technik multimedialnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i potrzebom rynku pracy, oprócz zajęć w profilu, klasa będzie realizowała zajęcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zajęcia prowadzone będą przez byłych pracowników służb mundurowych Policji. W programie uwzględnione będą wiadomości z zakresu: historii i organizacji policji, etyki policyjnej, zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, prawa karnego, postępowania w sprawach o wykroczeniach, prawa o ruchu drogowym.

Na zajęciach w-fu będą realizowane treści z zakresu sztuki walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

Komenda Miejska Policji w Zamościu umożliwi uczniom zapoznanie się z laboratoriami kryminalnymi, z tajnikami daktyloskopii, nauczy musztry i umożliwi udział w patrolu z prawdziwymi policjantami.

Uczestnictwo uczniów w podstawowym szkoleniu dla policjantów i opanowanie toru przeszkód z testu sprawnościowego, realnie zwiększy szanse absolwentów tej klasy na egzaminach do policyjnej służby. Absolwenci klas "policyjnych" liceum ogólnokształcącego, w których nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, zgodnie z rozporządzeniem MSW, w trakcie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Policji otrzymują specjalne preferencje (tj. dodatkowe punkty) z tytułu wykształcenia

INTERNAT

Internat zapewnia:

 • zajęcia w pracowni komputerowej - po lekcjach
 • rozwijanie zainteresowań sportowych na hali (bilard, siłownia, tenis i inne)
 • zajęcia kółek robótek ręcznych
 • pogadanki z zakresu profilaktyki uzależnień: alkoholizm, narkotyki, stres, AIDS
 • prowadzenie gazetek o różnorodnej tematyce
 • samodzielny wystrój sal, pokoi w których mieszka młodzież
 • pomoc koleżeńską w nauce dla uczniów słabszych
 • dostęp do telefonu, telewizora, video
 • wyżywienie w stołówce szkolnej, w budynku szkoły
 • warzywa i owoce z własnego gospodarstwa i sadu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie