Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Nr 10

im. Janusza Korczaka

ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław
tel. (71) 798 68-34, fax (71) 348-90-36
www:   http://www.soswnr10.neostrada.pl
e-mail:   sosw_nr10@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 7451 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87

- edukacja dla uczniów z orzeczeniem
  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym

- wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie
  z jego potrzebami

- zajęcia pozalekcyjne

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

- zespoły rewalidacyjno wychowawcze dla
  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu głębokim
  (do ukończenia 25 lat)

- zajęcia się w godz. 8.00 - 12.00
- w godz. popołudniowych zapewniamy
  wychowankom opiekę w świetlicy
  prowadzonej przez Stowarzyszenie "Jest
  Człowiek"

 

GIMNAZJUM NR 55

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- w szkole kształcą się uczniowie
  z orzeczeniem Poradni
  Psychologiczno-Pedagogicznej
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 13

- dla uczniów z orzeczeniem Poradni
  Psychologiczno-Pedagogicznej
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim

- fryzjer
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- murarz-tynkarz

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA
DO PRACY NR 1

- dla uczniów z orzeczeniem Poradni
  Psychologiczno-Pedagogicznej
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym
  oraz z niepełnosprawnościami
  sprzężonymi

- prowadzimy zajęcia z zakresu:
 • gospodarstwa domowego
 • prac ogrodniczych
 • elementów szycia
 • wyrobów rękodzieła

W Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 we Wrocławiu realizujemy podstawę programową szkolnictwa ogólnodostępnego nowoczesnymi metodami nauczania. W placówce uczniowie mogą korzystać z różnorodnych zajęć terapeutycznych (logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia, biofeedback, zajęcia z Integracji Sensorycznej). Zajęcia z informatyki odbywają się w pracowniach internetowych ze stałym dostępem do Internetu. Zajęcia czytelnicze natomiast w bibliotece multimedialnej. Uczymy z wykorzystaniem programów multimedialnych (tablica interaktywna).

Jesteśmy placówką w której dziecko może kontynuować edukację od szkoły podstawowej do zdobycia atrakcyjnego zawodu. Absolwenci kolejnych etapów edukacyjnych mają możliwość kontynuacji nauki w szkole wyższej programowo. Posiadamy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie oraz certyfikat Bezpiecznej Szkoły.

Projekty UE
Szkoła Podstawowa Nr 87 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu systemowego pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 10 we Wrocławiu bierze udział w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II".

W naszym Ośrodku uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych (koło turystyczne, SKS, SKKT, koło plastyczne, koło teatralne, kółko taneczno-muzyczne, koło fryzjerskie, kółko sprawne ręce, koło przyjaciół biblioteki, gazetka szkolna. Uczniowie biorą udział w licznych imprezach kulturalnych, projektach edukacyjnych i projektach UE, w wycieczkach.

Uczniowie Szkół Ośrodka odnoszą sukcesy w licznych spartakiadach i zawodach sportowych, konkursach plastycznych, turystyczno-krajoznawczych, fryzjerskich, artystycznych.

Opieka specjalistów
Uczniowie objęci są opieką pielęgniarską oraz wsparciem lekarza specjalisty. W gabinecie logopedycznym, pod okiem specjalistów następuje usprawnianie i korygowanie wad wymowy. Rozwijanie potencjału mózgu odbywa się poprzez zajęcia biofeedback.

Zapewniamy również stałą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dyżury pełni dwóch psychologów i dwóch pedagogów. Młodzież uczęszcza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

BAZA LOKALOWA

 • sale lekcyjne
 • świetlica - czynna od poniedziałku do piątku od 7.00-17.00
 • 2 pracownie informatyczne
 • biblioteka i czytelnia multimedialna
 • internat
 • stołówka
 • aula
 • gabinet lekarski i pielęgniarki
 • sala gimnastyczna, mała siłownia;
 • boisko do koszykówki, trawiaste boisko do piłki nożnej
 • stoły do tenisa
 • sale rehabilitacyjne
 • ogródki ćwiczeniowe
 • szatnie (uczniowie mają dostęp do zamykanych szafek ustawionych na korytarzach)
 • pracownia EEG BIOFEEDBACK

Lekcje odbywają się także w miejscach użyteczności publicznej np. w zaprzyjaźnionych bibliotekach. Uczestniczymy też w lekcjach muzealnych.

GRUPY WYCHOWAWCZE W INTERNACIE

W naszym Ośrodku stworzono wychowankom jak najlepsze warunki do nauki, wypoczynku i zabawy. Praca wychowawczo-opiekuńcza prowadzona jest w grupach (w tym 2 grupy dzieci niedosłyszących ze Szkoły Podstawowej Nr 48 przy ul. Chopina). Łącznie w internacie jest 70 miejsc sypialnych.

Dzień powszedni wypełniony jest zajęciami rewalidacyjnymi, popołudniową nauką własną oraz blokiem różnorodnych zajęć mających na celu rozwój zainteresowań, zdolności i zaspokajanie indywidualnych potrzeb.

Organizowanych jest wiele uroczystości. Ponadto organizowanych jest wiele konkursów o zdrowiu, propagujących bezpieczeństwo czy piękno i historię naszego miasta.

Dużo czasu spędzają wychowankowie także na zajęciach sportowych. Jesienią i zimą organizowane są turnieje tenisa stołowego, siatkówki i koszykówki. Wiosną rozpoczyna się sezon piłki nożnej, kometki, jazdy na wrotkach i rowerach. O wystrój plastyczny w internacie dbają członkowie sekcji plastycznej. Sekcja teatralna "Kropka nad i" przygotowuje piękne spektakle. Młodzież wykonuje też wiele prac użytecznych. Od roku szkolnego 2007/2008 internat jest po remoncie.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

Głównym celem pracy dydaktyczno – wychowawczo – rewalidacyjnej jest przygotowanie do życia w społeczeństwie poprzez:
 • osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów i wychowanków
 • usprawnianie zaburzonych funkcji psychicznych i przygotowanie do zdrowego i bezpiecznego sposobu życia
 • przygotowanie do wykonywania zawodu

Do najważniejszych zadań Ośrodka należy:
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia
 • zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zapewnienie realizacji programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • umożliwienie absolwentom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, zgodnie z możliwościami psychofizycznymi
 • włączenie rodziców w działalność rewalidacyjną, terapeutyczną i profilaktyczną
 • wychowanie w duchu patriotyzmu, praworządności, tolerancji religijnej i zasad współżycia społecznego
 • kształtowanie zamiłowania do pracy, poczucia obowiązku, dyscypliny oraz poszanowanie własności osobistej i społecznej
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • umożliwienie uczęszczania na lekcję religii
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami

Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie