Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Mechanicznych

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań
tel. (61) 832-19-49, fax (61) 832-34-21
www:   http://www.zsken.pl
e-mail:   zsm@poznan.interklasa.pl

XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
profile klas:

- klasa psychologiczno – pedagogiczna
  przedmioty rozszerzone:
  polski, biologia, geografia

- klasa sportowo – obronna
  przedmioty rozszerzone:
  geografia, biologia, angielski

- klasa policyjna
  przedmioty rozszerzone:
  wiedza o społeczeństwie, geografia,
  j. angielski


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 29LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- możliwość uzyskania średniego
  wykształcenia, zdania matury

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

- technik mechatronik - przedmioty
  roszerzone: matematyka, fizyka, geografia
  patronat nad klasą sprawują Zakłady
  Mechaniczne "Kazimieruk"

- technik optyk - przedmioty roszerzone:
  fizyka, język angielski
  patronat nad klasą sprawują:
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu Wydział Fizyki oraz
  Jeleniogórskie Zakłady Optyczne sp. z o.o.

- technik mechanik - przedmioty
  roszerzone: fizyka, język angielski

- technik mechanik (klasa strażacka)
  przedmioty roszerzone: chemia, wiedza
  o społeczeństwie
  patronat nad klasą sprawuje: Komenda
  Miejską Państwowej Straży Pożarnej
  w Poznaniu Zarząd Miejskiego
  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- E.3. Montaż urządzeń i systemów
  mechatronicznych

- E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów
  mechatronicznych

- E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów
  mechatronicznych

- E.19. Projektowanie i programowanie
  urządzeń i systemów mechatronicznych

- E.7. Montaż i konserwacja
  maszyn i urządzeń elektrycznych

- E.8. Montaż i konserwcja instalacji
  elektrycznych

- E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń
  i instacji elektrycznych

- M.14. Montaż i naprawa elementów
  i układówoptycznych

- M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy
  wzrokowych

Nasza szkoła odnosi duże sukcesy w zakresie edukacji ekonomicznej. Szkoła otrzymała Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W 2008 roku przyznano nam tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce w dziedzinie edukacji ekonomicznej wg rankingu Narodowego Banku Polskiego. Nauczyciel przedsiębiorczości - pan Michał Góralczyk - w tym samym konkursie uznany został za najlepszego nauczyciela tego przedmiotu w Polsce. Jesteśmy też organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach w którym udział biorą uczniowie z całej Polski.


Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w specjalistycznych pracowniach. Do dyspozycji uczniów:
 • biblioteka multimedialna
 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • na lekcjach wykorzystywane urządzenia multimedialne (tablica interaktywna, projektory)
 • siłownia, nowe przyszkolne boisko sportowe
 • znakomicie wyposażone pracownie elektroniki i automatyki

Posiadamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, niezbędną do realizacji programu nauczania zawodów mechanicznych: dwie pracownie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, pracownię technik wytwarzania z obrabiarkami sterowanymi numerycznie i nowoczesnym sprzętem pomiarowo-diagnostycznym, pracownię automatyki i sterowania.

Obok zajęć obowiązkowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas szeregu zajęć dodatkowych. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych takich jak kabaret, koła: historyczne, elektroniczne, strzeleckie, judo, SKS,przedsiębiorczości, języków obcych, cyfrowa technika filmowa, Bractwo Kurkowe, Akademia Filmowa oraz w różnych konkursach, zawodach i imprezach szkolnych.

W szkole realizowane są (lub były) różnorodne projekty unijne:
 • Jeżeli mechatronika to tylko w ZSM
 • ZSM w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie
 • ZSM w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość
 • Mechatronika - zawód dla Ciebie
 • Edukacja na miarę naszych potrzeb

Klasy sportowo-obronna i policyjna są klasami mundurowymi, dwa dni w tygodniu to "dni mundurowe.

Klasa sportowo – obronna przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w różnych formacjach mundurowych (np. wojsku, Policji, Straży Pożarnej), ochronie osób i mienia czy ratownictwie medycznym. Część zajęć prowadzą pracownicy tych służb. Patronat nad klasą sprawuje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Klasa policyjna
Patronat nad klasą sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć służbę w Policji. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (wiedzowych i sprawnościowych). Przybliżymy też specyfikę pracy policjantów, dając szansę sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście ten wymarzony zawód. Ukończenie tej klasy ułatwia również absolwentowi podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych (np. wojsku, Straży Pożarnej), ochronie osób i mienia.

Uczniom klasy policyjnej proponujemy:
 • zajęcia przygotowujące do testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami rekrutacyjnymi (w ramach lekcji WOS, wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego)
 • zapoznanie z elementami prawa i kryminalistyki
 • cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji Policji, przybliżające ich pracę oraz wprowadzające w niektóre zagadnienia szkolenia podstawowego policjantów
 • naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich (m.in. na przyszkolnej strzelnicy) oraz teorii wiedzy o broni
 • podstawy sportów walki
 • naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zajęcia z psychologiem, obejmujące elementy treningu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem
 • udział w obozach sportowych i poligonowych

WSPÓŁPRACA Z BERUFSBILDENDE SCHULEN II W OSTERODE AM HARZ

Współpraca partnerska ze szkołą niemiecką datuje się już od roku 1994. W jej ramach dokonujemy co roku:

 • wymiany nauczycieli
 • wymiany uczniów
 • realizujemy wspólne projekty

W ramach realizacji wspólnych projektów szkoła nasza m.in. wzbogaciła swoją bazę sportowo-rekreacyjną (boisko do plażowej piłki siatkowej, stół do tenisa stołowego na otwartym terenie rekreacyjnym szkoły). W ostatnich latach w ramach realizacji uczniowskich projektów porządkowane są tereny tatrzańskiego parku narodowego.

W roku 2000 realizowaliśmy wspólnie projekt, który "doprowadził" nasze szkoły na światową wystawę EXPO 2000 oraz do księgi Guinnessa.

OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w konkursach propagujących wiedzę techniczną. Są to:

 • Turniej Młodych Mistrzów Techniki
 • Konkurs im. inż. Gielewskiego

Nasi uczniowie wielokrotnie byli laureatami tych konkursów, zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim. W konkursie im. inż. Gielewskiego, organizowanym przez Politechnikę Poznańską, wielu naszych uczniów zdobyło indeks na tą uczelnię, bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Pracujemy indywidualnie oraz w grupach warsztatowych - prowadzimy zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji - nauka umiejętności społecznych dla uczniów oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców. Na początku roku szkolnego przeprowadzamy w każdej klasie I zajęcia integracyjne mające na celu poznanie się uczniów nawzajem oraz poznanie uczniów przez wychowawcę, uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności, umiejętności.

LOKALIZACJA

Szkoła znajduje się na Dębcu, przy ulicy Świerkowej 8. Dogodny dojazd tramwajem nr 2, 9 i 10 do pętli na Dębcu oraz autobusem linii 75. Ponadto, znajdująca się w pobliżu stacja kolejowa, umożliwia szybkie dotarcie do szkoły wszystkim, mieszkającym na trasie Poznań-Wrocław.

GALERIA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie