Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 736-67-09
www:   http://www.zste.info.pl
http://zste.cku.prv.pl
e-mail:   zste@promax.media.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 38546 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KURSY I SZKOLENIA

- szkolenie w zakresie transportu
  drogowego taksówką

- podstawy programowania i obsługi
  obrabiarek sterowanych numerycznie

- programowanie obrabiarek sterowanych
  numerycznie

- obsługa obrabiarek sterowanych
  numerycznie

- kurs elektromechaniki pojazdowej
- kurs mechatroniki samochodowej

- komputerowe wspomaganie procesu
  projektowania

- "Przedsiębiorczość. Jak założyć firmę."
- "Aktywizacja zawodowa. Kurs aktywnego
  poszukiwania pracy"

- szkolenia z zakresu spawalnictwa
  (jako podwykonawca)


KURSY JĘZYKOWE

- język niemiecki - poziom kompetencji
  językowych do uzgodnienia

- język angielski - poziom kompetencji
  językowych do uzgodnienia


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

- kursy maturalne: matematyka

POZOSTAŁE KURSY W ZAWODACH:

- fryzjer
- kucharz
- kelner
- barman
- kosmetyczka
 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4


TECHNIKUM NR 4

- technik elektryk
- technik energetyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
- technik chłodnictwa i klimatyzacji
- technik urządzeń dźwigowych

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa sportowa - piłka ręczna
- klasa sportowa - piłka nożna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- tryb zaoczny, 3 lata
- tryb zaoczny, 2-lata dla absolwentów
  ZSZ


BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE

- w zawodzie technik elektryk
- w zawodzie technik mechanik
- w zawodzie technik pojazdów
  samochodowych

- w zawodzie ślusarz
- w zawodzie operator obrabiarek
  skrawających

- w zawodzie mechanik pojazdów
  samochodowych

- w zawodzie mechanik-monter maszyn
  i urządzeń

- w zawodzie elektryk
- w zawodzie elektromechanik
- w zawodzie elektromechanik pojazdów
  samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Dostosowujemy ofertę edukacyjną do aktualnych i perspektywicznych potrzeb lokalnego, regionalnego rynku pracy. Oferujemy zawody na które jest zgłaszane zapotrzebowanie. Prognozujemy, że będzie rosło zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby z kwalifikacjami elektryka, operatora obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i sterowanych numerycznie), a także elektromechanika pojazdów samochodowych. Te zawody szczególnie polecamy. W każdej branży stosuje się obecnie urządzenia i instalacje elektryczne, dlatego potrzebni są fachowcy do ich wytwarzania, montażu i serwisowania. Na elektryków i elektromechaników oczekuje także branża chłodnicza i klimatyzacyjna. Zapraszamy również do nauki w innych oferowanych kierunkach.

Nasi absolwenci dobrze sobie dobrze sobie radzą na rynku pracy. Są zatrudniani w zakładach w regionie Wielkopolski, z branży elektrotechnicznej, motoryzacyjnej, transportowej, mechanicznej, elektromaszynowej i nie tylko. Absolwentami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z powyższymi kwalifikacjami zawodowymi zainteresowane są na przykład takie duże firmy jak: KUŹNIA Ostrów Wielkopolski, Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON w Ostrowie Wielkopolskim, ZAP-MECHANIKA i ZAP-KOOPERACJA w Ostrowie Wielkopolskim, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz”, MAHLE Polska w Krotoszynie oraz wiele mniejszych przedsiębiorstw.

Również bardzo dobrze sobie radzą na rynku pracy nasi absolwenci ZSZ z kwalifikacjami mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych oraz blacharza samochodowego. Wciąż przybywa samochodów i rozwija się rynek usług motoryzacyjnych. Nasi absolwenci są zatrudniani w zakładach w regionie Wielkopolski, z branży samochodowej, transportowej, mechanicznej, elektromaszynowej i nie tylko.

ZSTE CKU realizuje projekty unijne. Jednym z projektów w ramach programu ERASMUS+ przeznaczony był dla 20 uczniów, kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Program stażu zrealizowany był jako szkolna praktyka zawodowa, w placówce partnerskiej w Plymouth, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji staży. Czas trwania stażu wynosił 2 tygodnie. Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących celów szczegółowych: zapoznanie się ze angielskimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym wyposażeniem stanowisk do wykonywania badań, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, narzędziami pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, z obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz samej kultury bezpiecznej pracy.

Baza dydaktyczna

Szkoła dysponuje salami dydaktycznymi i pracowniami komputerowymi oraz pracowniami w Warsztatach Szkolnych przy ulicy Wojska Polskiego 14a (pracownia spawalnicza, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia pomiarów warsztatowych, pracownia elektryczna, pracownia elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowy warsztat samochodowy z zapleczem). Dysponujemy programami informatycznymi z różnych branż zawodowych.

Szkoła posiada bibliotekę szkolną, która składa się z wypożyczalni, czytelni oraz Multimedialnego Centrum Informacji.


Współpraca z zakładami pracy

Współpracujemy z kilkudziesięcioma zakładami pracy w zakresie szkolenia praktycznego naszych uczniów, miesięcznych praktyk zawodowych, pokazów i wycieczek przedmiotowych. Kontakt z prawdziwym procesem produkcyjnym i nowoczesnymi urządzeniami i maszynami jest dla uczniów bardzo ważny. Szkolenie i pokazy w zakładach rekompensuje oczywiste ograniczenia w szkoleniu praktycznym w warsztacie szkolnym. Ponad 70 firm współpracuje ze szkołą prowadząc przygotowanie zawodowe dla młodocianych pracowników. Niektórzy pracodawcy, myśląc o swoich przyszłych potrzebach kadrowych decydują się na bardzo ścisłą współpracę i podpisanie ze szkołą porozumień dotyczących fundowania stypendium dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uczą się określonych zawodów.

Zajęcia praktyczne czy praktyczna nauka zawodu

Uczniowie ZSZ mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w zmodernizowanym Warsztacie Szkolnym znajdującym się przy ulicy Wojska Polskiego 14a. Warsztaty dysponują odpowiednią bazą, sprzętem, stanowiskami edukacyjnymi do nowoczesnego kształcenia praktycznego. Dysponujemy zawansowanymi technologicznie urządzeniami diagnostycznymi, programami komputerowymi, maszynami i narzędziami do kształcenia zawodowego.

Zajęcia specjalistyczne uczniowie odbywają na określonych działach warsztatu (profesjonalna pracownia spawalnicza, dział obrabiarek cnc i konwencjonalnych, pracownie elektryczne, elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowy warsztat samochodowy, pracownia pomiarowa), a także w szkolnej stacji kontroli pojazdów samochodowych.

Uczniom warsztatów szkolnych organizuje się okresowo zajęcia praktyczne w różnych zakładach pracy. Uczniowie ZSZ mogą także wybrać inną formę kształcenia praktycznego poprzez tak zwane przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwie. Przygotowanie zawodowe musi być zgodne z zawodowym kształceniem teoretycznym w szkole. Uczniowie stają się wówczas pracownikami młodocianymi w zakładach pracy zrzeszonych w Cechu Rzemiosł.

W sytuacji, gdy przyszły uczeń nie chce korzystać z nauki w warsztacie szkolnym, przynosi do szkoły zobowiązanie pracodawcy do zawarcia umowy o przygotowaniu zawodowym jeszcze podczas trwania rekrutacji. Następnie dostarcza do szkoły umowę o przygotowanie zawodowe. O pracodawcach zainteresowanych przygotowaniem zawodowym informuje rodziców i kandydatów Cech Rzemiosł. Uczniowie uczący się zawodu blacharz samochodowy zobowiązani są do przygotowania zawodowego wyłącznie w zakładach pracy.

Szkoła wspomaga uczniów

Szkoła wspomaga uczniów w nauce poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające, koła zainteresowań, stypendia, wymiany i staże międzynarodowe, wycieczki przedmiotowe i praktyki w nowoczesnych zakładach pracy. Ponadto szkoła pomaga uczniom w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, tzn. spawacza, operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC, operatora wózków widłowych, uprawnienia energetyczne do pracy z instalacją elektryczną.

Kurs nauki jazdy pojazdem samochodowym

Uczniowie uczący się zawodów motoryzacyjnych w technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - przyszli technicy pojazdów samochodowych, mechanicy samochodowi i elektromechanicy pojazdów samochodowych uczestniczą programowo w zajęciach teoretycznych oraz w szkolnym kursie nauki jazdy samochodem przygotowującym do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Szkolenia

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oferuje szeroką ofertę kursów i innych formy kształcenia. Jednostka zarejestrowana jest jako instytucja szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu od 2002 roku.

ZSTE CKU przyjmuje zlecenia szkoleń o innej tematyce z użyciem pomocy dydaktycznych i kadry dydaktycznej innych szkół ponadgimnazjalnych Ostrowa Wielkopolskiego. Szkolenia mogą się odbywać na miejscu lub wyjazdowo w pomieszczeniach zleceniodawcy.

Na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej corocznie organizujemy część praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie