Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Franciszka Ratajczaka

ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan
tel. (65) 511-41-35, fax (65) 512-64-66
www:   http://www.zsp-koscian.pl
ZSP na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zsp-koscian.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 10184 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- profil prozdrowotny
- profil profesjonalna sekretarka -
  nowość!


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- 3 lata po gimnazjum lub 8- letniej SP
- 2 lata po ZSZ
- nauka jest bezpłatna
 

TECHNIKUM (4 lata)


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁA STARA SIĘ PROWADZIĆ NAUKĘ W TAKI SPOSÓB, ABY BYŁA CENNYM DOBREM,
A NIE JEDYNIE OBOWIĄZKIEM

Jesteśmy otwarci na potrzeby rynku pracy – kształcimy w zawodach, które gwarantują zatrudnienie. Otwieramy nowe kierunki kształcenia, które są atrakcyjne dla młodych ludzi.
Współpracujemy z Urzędem Pracy w Kościanie. Posiadamy Szkolny Ośrodek Kariery.

Dzięki aktywnej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami młodzież ma możliwość wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju kariery i otwarcia własnej firmy.

ZSP to dobre miejsce dla młodego człowieka jeżeli
 • jest kreatywny, twórczy, lubi wyzwania
 • chce mieć w przyszłości ciekawą, dobrze płatną pracę
 • chce rozwijać swoje zainteresowania techniczne i ekonomiczne
 • chce chodzić do szkoły przyjaznej uczniowi


Kierunki kształcenia w technikum

Technikum – liczy się dobry i atrakcyjny zawód:
 • jest szkołą dla myślących praktycznie
 • umożliwia zdobycie zawodu i zdanie egzaminu maturalnego
 • przygotowuje do studiów wyższych
 • patronat nad technikiem gazownictwa sprawuje Polska Spółka Gazownictwa
 • zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową organizuje szkoła

technik budownictwa – umożliwia zdobycie umiejętności z organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i jakości wykonywanej pracy.

technik ekonomista – umożliwia zdobycie umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, zaopatrzenia, magazynowania i sprzedaży materiałów, towarów i wyrobów gotowych, prowadzenia prac biurowych oraz badań marketingowych rynku.

technik gazownictwa – umożliwia zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców szeroko pojętej branży gazowniczej i potencjalnie stanowić będzie średnią kadrę techniczną chłonnego, dynamicznie rozwijającego się sektora paliwowo – energetycznego.

technik geodeta – umożliwia zdobycie umiejętności kreślenia i opisywania map, prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa, zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, wykonywania podziału nieruchomości i gruntów.

technik mechanik – umożliwia zdobycie umiejętności z organizacji, nadzoru i produkcji, montażu i naprawy, konserwacji maszyn i urządzeń.

technik elektryk - umożliwia zdobycie umiejętności z projektowania instalacji i sieci elektrycznych, montażu i naprawy instalacji elektrycznej i elektronicznej, wykonywania przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

technik organizacji reklamy - umożliwia zdobycie umiejętności z planowania i organizowania działalności reklamowej i promocyjnej, sporządzania budżetu kampanii reklamowych i promocyjnych, opracowania ofert handlowych dotyczących sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych, prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych z klientami.

II Liceum Ogólnokształcące - otwarcie na świat wiedzy i wartości

Klasa ogólna: kierunek prozdrowotny - fitness i promocja zdrowia:
Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego oraz dodatkowo z:
 • anatomii i fizjologii człowieka
 • podstaw dietetyki
 • zasad racjonalnego odżywiania
 • fizjologii wysiłku fizycznego
 • podstaw treningu personalnego
 • najnowszych form fitness
 • podstaw przedsiębiorczości
 • specjalistycznych programów komputerowych

Klasa ogólna: kierunek profesjonalna sekretarka:
Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego oraz dodatkowo z:
 • organizacji pracy sekretariatu
 • obsługi pakietu Office
 • bezwzrokowej obsługi klawiatury komputerowej
 • korespondencji biurowej także w języku obcym
 • obsługi urządzeń biurowych
 • organizacji i przygotowania zebrań
 • organizacji podróży służbowych
 • znajomości dobrych manier i etykiety biurowej
 • etyki zawodu

Branżowa Szkoła I Stopnia – dobry fach to szansa na atrakcyjną pracę

 • umożliwia zdobycie zawodu
 • po jej ukończeniu można kontynuować naukę w szkole średniej
Uczniowie klasy wielozawodowej realizują w szkole blok kształcenia ogólnego. Teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest na 4-tygodniowych kursach dokształcających organizowanych przez szkołę. Zajęcia praktyczne realizowane są w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie.

W klasie wielozawodowej można się kształcić jako:
 • fotograf, wędliniarz, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, elektronik, elektromechanik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających. Istnieje możliwość kształcenia w zawodzie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dodatkowo oferujemy
 • udział w Projektach Unijnych: Leonardo da Vinci, eSzkoła Moja Wielkopolska, Czas Zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe
 • możliwość odbywania praktyk zagranicznych (np. technik budownictwa)
 • ciekawe przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości dostarczające wiedzy o współczesnym biznesie
 • współpracę z wyższymi uczelniami, m. in. z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu
 • zajęcia pozalekcyjne np. aerobik
 • wolontariat
 • pomoc socjalną
 • zajęcia w Klubie Filmowym
 • wycieczki przedmiotowe do renomowanych zakładów pracy
 • pomoc szkolnego doradcy zawodowego
 • profilaktykę zdrowotną prowadzoną przez higienistkę szkolną
 • pomoc pedagoga szkolnego

TRADYCJA I HISTORIA
 • szkoła ma ponad 100 – letnią tradycję
 • jest największą placówką powiatową w zakresie szkolnictwa zawodowego
 • trwale wpisała się w historię społeczności lokalnej

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY TO
  
 • sale lekcyjnych
 • nowoczesne sale komputerowe
 • sala gimnastyczna i nowe boisko wielofunkcyjne
 • biblioteka i czytelnia z Centrum Multimedialnym
 • najnowocześniejsza pracownia gazownictwa z bardzo cennym sprzętem pod patronatem Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
 • sale z tablicami interaktywnymi
 • sala telekonferencyjna

KADRA PEDAGOGICZNA:
 • kilkadziesiąt nauczycieli: kreatywnych, twórczych, organizujących w nowoczesny sposób proces edukacyjny, otwartych na nowatorskie metody nauczania, wprowadzających przyjazny klimat w kontaktach z uczniami

NASZE ATUTY:
 • dobra lokalizacja i łatwy dojazd do szkoły (PKS, PKP)
 • doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna
 • nowoczesna i rozbudowująca się baza dydaktyczna
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych
 • nowy i jedyny w Wielkopolsce kierunek – TECHNIK GAZOWNICTWA objęty patronatem Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu
 • szkoła bez przemocy
 • monitoring
 • posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, CERTYFIKAT INSTYTUCJI DOBRYCH KONTAKTÓW
 • przyjazna atmosfera
 • jesteśmy szkołą pozytywnego wyboru
 • absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do sprawnego poruszania się po rynku pracy

Warsztaty szkolne są integralną częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie i funkcjonują jako gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej Powiatu Kościańskiego, jaką jest szkoła. Podstawowym zadaniem warsztatów jest działalność szkoleniowo - produkcyjna, w oparciu o którą realizowana jest dydaktyka zawodowa, proces wychowawczy młodzieży jak również działalność ekonomiczna, z której placówka musi się utrzymać.

Zajęcia praktyczne realizowane są na podstawie właściwych dla danych zawodów i specjalności programów nauczania. Z programów tych wynikają kompetencje absolwentów. Programy nauczania zajęć praktycznych realizowane są w procesie zorganizowanej produkcji wyrobów przemysłowych i usług dla ludności, niektóre tematy programowe mogą być realizowane w formie ćwiczeń i pokazów.

W warsztatach prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodach:
 • ślusarz
 • elektryk
 • monter instalacji urządzeń sanitarnych

Ponadto warsztaty szkolne oferują usługi w zakresie:
 • branży metalowej:
 • drobne konstrukcja stalowe, obróbka skrawaniem prace spawalnicze
 • branży elektrycznej:
 • naprawy, wymiany i uzupełnienia instalacji elektrycznych.

Z DOBRYM ZAWODEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie