Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

im. Marii Skłodowskiej- Curie

ul. Curie-Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 642-77-42, tel. (56) 462-02-60
www:   http://www.zsgh.eu
ZSGH na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zsgh.eu
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 5403 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata)

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (4 lata)
na podbudowie gimnazjum

- technik hotelarstwa
  przedmioty rozszerzone:
  język obcy, geografia lub matematyka

- technik obsługi turystycznej
  przedmioty rozszerzone:
  język obcy, geografia lub matematyka

- technik żywienia
  i usług gastronomicznych

  przedmioty rozszerzone:
  język obcy, biologia lub chemia lub
  matematyka

- technik technologii żywności
  przedmioty rozszerzone:
  język obcy, chemia lub matematyka

"Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym."

Maria Skłodowska – Curie

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych w technikum oraz w trzyletniej szkole zawodowej. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu to miejsce, w którym nowoczesność i rozwój splatają się z długą i bogata tradycją. Szkoła posiada Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości. Szkoła znajduje się czołówce szkół w Polsce pod względem efektywności zdawania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe naszych uczniów.

Warunki dydaktyczno-lokalowe szkoły

Szkoła mieści się w pięknym budynku istniejącym od 1911 r. Zlokalizowana jest w centrum Grudziądza, stąd bardzo dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej. Od roku 2002 Szkoła należy do Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich oraz do Polskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych.

Obecnie szkoła jest jedną z największych w Grudziądzu i rejonie pod względem ilości oddziałów, uczniów i pracowników. Baza szkoły jest systematycznie wzbogacana i modernizowana. Szkoła dysponuje wieloma salami lekcyjnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.


Dla celów dydaktycznych szkoła posiada:
 • pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • nowoczesne pracownie języków obcych - laboratoria językowe
 • specjalistyczne pracownie technologiczno-żywieniowe
 • pracownie symulacyjne do kształcenia zawodowego
  • pracownie obsługi konsumenta
  • pokój hotelowy
  • pracownie hotelarsko-turystyczną
 • wiele klasopracowni przedmiotowych
 • sale gimnastyczne, siłownia i sala korekcyjno-taneczna
 • boiska szkolne
 • czytelnia dysponująca stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu
 • specjalistyczne oprogramowanie dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich
 • dobrze wyposażone warsztaty szkolne do praktycznej nauki zawodu

Podstawą przyjęcia do szkoły dla młodocianych pracowników jest umowa z pracodawcą, zapewniająca praktyki.

Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE. Nauczyciele przedmiotów zawodowych posiadają kwalifikacje egzaminatorów OKE we wszystkich nauczanych zawodach. Młodzież przez cały okres nauki jest systematycznie przygotowywana do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jesteśmy w czołówce szkół w Polsce pod względem efektywności zdawania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe naszych uczniów.


Uczniowie mogą korzystać z zakwaterowania w Bursie Szkół Średnich przy ulicy Hallera. Na terenie szkoły istnieje możliwość korzystania z obiadów abonamentowych w stołówce w warsztatach szkolnych. Bogatą ofertą napojów, ciastek i zapiekanek dysponuje kawiarenka szkolna.

Praktyki zawodowe

Nasza szkoła po raz kolejny aplikowała do udziału w programie Erasmus+ o realizację projektu: " Śródziemnomorskie staże zagraniczne szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienie na europejskim rynku pracy", który zrealizowany będzie przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". W ramach projektu ubiegamy się o realizację czterotygodniowych staży w Hiszpanii i na Sycylii w roku szkolnym 2015/2016, które będą odbywać się w renomowanych hotelach oraz restauracjach reprezentujących najwyższy Europejski standard we Włoszech i Hiszpanii.

Warsztaty Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu, jako ośrodek szkoleniowo-produkcyjny stanowią integralną część szkoły, ich podstawowym zadaniem jest wyrobienie u uczniów umiejętności zawodowych, nawyków produkcyjnych oraz rozszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych. W naszej placówce uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Zajęcia odbywają się w licznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie wykonują potrawy obiadowe, garmażeryjne i ciastkarskie.Zajęcia dodatkowe

Koła zainteresowań:
- kółko zdrowego żywienia, koło ekonomiczne, koło turystyczne, koło biblijno-ewangelizacyjne, Klub Asystentów Biblioteki AGORA, chór szkolny, koła przedmiotowe, koła technologiczne o różnych specjalnościach przygotowujące uczniów do olimpiad i konkursów, koła przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
- koła sportowe: lekkoatletyczne, zajęcia w siłowni, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, sekcja pływacka, piłka nożna, aerobik

W szkole działają organizacje szkolne: SU, LOP i PCK

Formy pomocy socjalnej

Uczniowie szkoły spełniający warunki określone właściwymi regulaminami mogą korzystać z różnych form pomocy stypendialnej:

 • pomoc materialna z funduszy Rady Rodziców
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów czy Marszałka Sejmiku
 • Stypendium socjalne

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie