Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 Gołdap
tel. (87) 615-11-60, fax (87) 615-49-33
www:   strona www
e-mail:   soswgoldap@hot.plSZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- celem jest zdobycie jak największych kompetencji poprzez pracę w warunkach pozaszkolnych i przygotowanie absolwentów szkoły do pracy w zakładach pracy chronionej

INTERNAT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- zespół edukacyjno - terapeutyczny dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym
- pomaga uczniom w ich wszechstronnym rozwoju
- dobre warunki lokalowe - estetyczne pomieszczenia i sale lekcyjne
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- przyjazna i serdeczna atmosfera
- bezpieczna, przyjazna dla ucznia

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla uczniów z upośledzeniem lekkim
- zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- ciekawe imprezy szkolne
- bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
- klimat życzliwości i akceptacji

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołdapi powstał w 1986 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta jest na zasadach pedagogiki specjalnej, ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia.

Wiodącym zadaniem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.

Historia
Pierwsza samodzielna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w Gołdapi 15 stycznia 1968 r. jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta jest na zasadach pedagogiki specjalnej, ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia.
W 1986 r. na podstawie Decyzji 2/86 Kuratorium Oświaty i Wychowania, w dniu 28 maja 1986 r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Gołdapi przeszła reorganizacje, której wynikiem było powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W skład Ośrodka weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna i nowo utworzony Internat.

Od 1 września 1999 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Gołdapi funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum oraz Internat. Od 1 września 2009 roku funkcjonuje w ośrodku Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, nauka trwa trzy lata.

Baza Ośrodka
Do realizacji zadań ośrodka służy kilka izb lekcyjnych oraz wspólnie z Gimnazjum pracownie (techniki, gospodarstwa domowego), gabinet logopedyczny, sala gimnastyczna, biblioteka, sala do ćwiczeń korekcyjnych, sala do tenisa stołowego, siłownia, świetlica szkolna i pracownia komputerowa. Klasy lekcyjne wyposażone są w telewizory, magnetofony i pomoce dydaktyczne.

Struktura i zadania
W Szkole Podstawowej Specjalnej (I i II etap edukacyjny) uczą się dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Celem głównym w procesie edukacyjnym tego typu szkoły jest przygotowanie uczniów do życia oraz wyposażenie ich w taki stopień wiedzy, który pozwoli kontynuować naukę w Gimnazjum Specjalnym. Ważną zasadą pracy z uczniem upośledzonym umysłowo jest indywidualizacja polegająca na dostosowaniu materiału nauczania i wymagań programowych do możliwości uczniów.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych szczególną uwagę w procesie dydaktycznym zwraca się na rozwijanie sprawności, samoobsługi i zaradności życiowej wychowanków.

Od 1999 roku przy Ośrodku istnieje Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Większość dzieci i młodzieży z biednych rodzin ma zapewniony darmowy obiad w stołówce szkolnej.

Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Otwarta jest na przemiany, aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach zewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli i wychowawców dokształca się na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, a także przystępuje do podwyższania swojego awansu zawodowego.

Ośrodek proponuje różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych skierowaną na potrzeby każdego ucznia. Zajęcia te pozwalają rozwijać zainteresowania i zdolności matematyczne, humanistyczne, plastyczne, sportowe i kulinarne. Są przyjemną formą spędzania czasu wolnego. W ramach tych zajęć prowadzone są: drużyna harcerska, koła zainteresowań: małego aktora, młodego technika, komputerowe, kulinarne oraz zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne i zajęcia relaksacyjno-terapeutyczne.

Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych, przedmiotowych, przeglądach teatralnych, zawodach sportowych organizowanych przez Ośrodki w Elblągu, Olsztynie, Ełku, Piszu, Giżycku.

W Ośrodku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnej Troski. Członkami są rodzice, nauczyciele i pracownicy administracyjni. Zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wspólnie z Radą Rodziców jest organizatorem wycieczek krajoznawczych, imprezy rekreacyjnej ph. "Dni Rodziny", spotkań opłatkowych.

INTERNAT

Wychowankowie przebywający w internacie Ośrodka pochodzą z terenu powiatu gołdapskiego oraz powiatów ościennych. Wielu z nich umieszczonych jest na podstawie postanowień Sądów Rodzinnych i Nieletnich. Mieszkają oni w 3-5 osobowych sypialniach. Do dyspozycji mają dobrze wyposażone świetlice: są tu kolorowe telewizory, wieże grające, magnetofony oraz dużo zabawek i gier stolikowych. Kierując się zasadami pedagogiki specjalnej, kadra wychowawców stosuje w swej codziennej pracy takie metody, które wskazują młodzieży wzorce zachowań, wzmacniają poczucie tożsamości, a także pozwalają lepiej przygotować do życia w przyszłym, dorosłym społeczeństwie.

Wychowawcy organizują wychowankom internatu obozy wędrowne, biwaki, rajdy piesze.

Nauczyciele i uczniowie są organizatorami wielu imprez takich jak: chrzest na wychowanka internatu, pasowanie na ucznia, mini listy przebojów, koncertów charytatywnych na rzecz Ośrodka.

Ważną częścią życia Ośrodka jest organizacja wszelkiego rodzaju uroczystości z okazji Świąt, a w szczególności spotkania opłatkowego.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
marzec 2009 - 1.889.917
luty 2009 - 1.521.235
styczeń 2009 - 1.696.473
grudzień 2008 - 1.064.778

www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy do języka angielskiego -> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka"). Dostępne są również inne języki i przedmioty.

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie