Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

im. Marii Dąbrowskiej

ul. Worcella 3, 50-488 Wrocław
tel./fax (71) 337-61-12, tel. (71) 337-61-10
www:   http://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl
e-mail:   zsea@zse.wroc.pl


SZKOŁA POLICEALNA nr 2

 

TECHNIKUM Nr 13

- technik ekonomista - innowacja
  "Obsługa pasażerskiego ruchu lotniczego"

- technik ekonomista - innowacja
  z programem "Business administration"

- technik ekonomista - innowacja
  "Przedsiębiorca w Unii Europejskiej"

- technik organizacji reklamy

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
(bezpłatne kształcenie!)

- na podbudowie liceum profilowanego
  o profilu ekonomiczno-administracyjnym
  w zawodach:

- technik ekonomista (kwalifikacja A.35
  oraz A.36)

- technik administracji (kwalifikacja A.67)
- technik rachunkowości (kwalifikacja A.64)

"Szkoła jest miejscem kształtowania charakterów, wyposażania w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą poznać i zrozumieć świat."

Priorytetem w naszej szkole jest wysoka jakość i efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, kształtowanie postaw obywatelskich, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu znalazło się wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014”.

Naukę języków obcych kontynuujemy po gimnazjum. Tworzymy grupy międzyoddziałowe w zależności od stopnia umiejętności językowych. Języka obcego, którego uczeń nie miał w gimnazjum uczymy od podstaw.

Atuty szkoły:


 • ponad 65-loletnia tradycja w kształceniu ekonomistów i pracowników administracji
 • rozwijamy kompetencje kluczowe w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
 • posiadamy certyfikat Jakości ”Szkoła Przedsiębiorczości”
 • Szkolny Ośrodek Kariery - opieka doradcy zawodowego
 • bardzo dobra lokalizacja - w pobliżu Galerii Dominikańskiej, łatwy i szybki dojazd z każdego punktu miasta, blisko dworca PKP i PKS
 • ciągle unowocześniana baza w dwóch budynkach szkolnych: pracownie komputerowe, w tym jedna z oprogramowaniem Macintosh, pracownie prac biurowych, multimedialna pracownia języków obcych, duża biblioteka z centrum informacyjno-multimedialnym, Szkolny Ośrodek Kariery, kawiarenka internetowa, bufet
 • sale gimnastyczne, siłownie, nowe boisko
 • tytuł "Szkoły z klasą", nauczyciele posiadający tytuł "Nauczyciela z klasą"
 • Certyfikat Instytutu Badań w Oświacie w zakresie doskonalenia procesu oceniania uczniów
 • działamy w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz w Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • w szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół ZSE-A

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu i Portem Lotniczym Wrocław SA.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "OBSŁUGA PASAŻERSKIEGO RUCHU LOTNICZEGO"

Technik ekonomista z innowacją pedagogiczną "Obsługa pasażerskiego ruchu lotniczego".

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, matematyka.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. hiszpański.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie sprawności intelektualnej oraz psychomotorycznej uczniów oraz wdrażanie naszych wychowanków do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczanych celów.
Istotą innowacji jest szeroki udział w realizacji programu nauczania instytucji zajmujących się zawodowo organizacją i obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego, utrzymaniem bezpieczeństwa w portach lotniczych, przygotowaniem i szkoleniem kadr w tym zakresie, obsługą ruchu turystycznego, ratownictwem medycznym.

Wyodrębnione 2 kwalifikacje zawodowe realizowane będą w okresie od I klasy do pierwszego półrocza IV klasy, z wstępnie zaplanowanym harmonogramem egzaminów zawodowych:
 • I kwalifikacja „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” po 3 klasie
 • II kwalifikacja „Prowadzenie rachunkowości” po I półroczu 4 klasy

Absolwent technikum po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – technik rachunkowości, po realizacji tylko jednej kwalifikacji A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” i potwierdzeniu jej egzaminem. Kształcenie można będzie zrealizować w formie kursu zawodowego w naszej szkole.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "BUSINESS ADMINISTRATION"


Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, matematyka.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie sprawności intelektualnej oraz psychomotorycznej uczniów, systematyczne zdobywanie oraz poszerzanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania oraz doskonalenie technik zarządzania oraz wdrażanie naszych wychowanków do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczonych celów.

Program innowacji Business Administration jest skierowany do wszystkich kandydatów, którzy pragną zdobyć umiejętności najbardziej pożądane przez pracodawców. Dostarcza fundamentalnej wiedzy, która zwiększa szanse na rynku pracy oraz prowadzi do osiągania sukcesów. Business Administration jest angielskojęzycznym programem, zajęcia w całości prowadzone są w języku angielskim.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ"

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a dzięki znajomości przepisów prawa unijnego - promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej na terenie Unii Europejskiej, a także wdrażanie uczniów do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczonych celów.

Istotą innowacji jest szeroki udział w realizacji programu edukacji europejskiej, przybliżenie form działania instytucji Unii Europejskiej, kształtowanie postaw otwartych na wartości i duchowy wymiar przestrzeni europejskiej, dla których wspólnym mianownikiem są demokratyczne mechanizmy sprawowania władzy oraz kształtowanie świadomości i osobowości europejskiej.

W ramach innowacji realizowane będą następujące elementy:
 • wprowadzenie modułu „Przedsiębiorca w Unii Europejskiej”
 • zwiększenie liczby godzin języka angielskiego
 • pogłębienie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej (np. biegłe wyszukiwanie informacji o instytucjach europejskich i ich działaniach, korzystanie z baz danych europejskich pracodawców oraz organów podatkowych i ubezpieczeniowych)
 • przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • uświadamianie korzyści, a także ograniczeń płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia i język obcy.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j niemiecki.

Zapotrzebowanie na pracowników w branży reklamy jest ogromne. Czekają na nich agencje reklamowe, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biura ogłoszeń, działy promocji środków masowego przekazu i wiele innych. Podstawą realizacji kształcenia są dobrze wyposażone pracownie: multimedialna, plastyczno-techniczna, sprzedaży usług reklamowych.

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE

Oferta dodatkowa szkoły
Zajęcia pozalekcyjne: cała gama kół przedmiotowych kształcących i rozwijających zainteresowania młodzieży, klub parlamentarzysty, klub dyskusyjny, koła sportowe (m.in. drużyna piłki siatkowej zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska), koło strzeleckie LOK "Ekonomik" z sukcesami na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym, chór szkolny - występy za granicą (m.in. Lwów i Wilno), kapela rockowa "Bussbrothers", wolontariat, kabaret szkolny, zespół tańca hip-hop oraz inne.


Możliwość uzyskania certyfikatu Europejskich Kompetencji Biznesowych EBC*L i uzyskanie certyfikatów obsługi programów księgowych. Podczas zajęć poznasz profesjonalne programy dla firm: REWIZOR GT, GRATYFIKANT GT, RACHMISTRZ GT, SUBIEKT GT, PŁATNIK.

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski i radiowęzeł. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, a także recytatorskich i sportowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Rada Rodziców chętnie wspomaga szkołę w doposażeniu w nowoczesne środki dydaktyczne i nowości wydawnicze. Szkoła działa w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół. Należy również do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła w programie wychowawczym stawia na przyjazną adaptację i rozwój ucznia. W klasach I prowadzone są zajęcia integracyjne, antystresowe oraz uczące asertywnego zachowania.

Szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele, systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych, uzyskując kolejne tytuły zawodowe. Nauczyciele rachunkowości i ekonomii są autorami ćwiczeń, z których korzystają uczniowie i nauczyciele z wielu szkół na terenie Polski.

Realizacja praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe odbywają się w urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, urzędach pracy, zakładach gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami, bankach, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Szkoła współpracuje z partnerskimi szkołami za granicą:
 • Gertrud-Bäumer - Gymnasium - Niemcy (k. Kolonii)SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie