Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

im. Marii Dąbrowskiej

ul. Worcella 3, 50-488 Wrocław
tel. (71) 798-69-09, fax (71) 798-44-09
www:   http://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl
e-mail:   zsea@zse.wroc.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 3435 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA POLICEALNA nr 2

 

TECHNIKUM Nr 13

- technik ekonomista - innowacja
  "Administrator nieruchomości"

- technik ekonomista - innowacja
 "Fundusze Unijne"

- technik ekonomista - innowacja
  "Przedsiębiorca w Unii Europejskiej"

- technik ekonomista - klasa dwujęzyczna
- technik organizacji reklamy

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
(bezpłatne kształcenie!)

- na podbudowie liceum profilowanego
  o profilu ekonomiczno-administracyjnym
  w zawodach:

- technik ekonomista (kwalifikacja A.35
  oraz A.36)

- technik administracji (kwalifikacja A.68)
- technik rachunkowości (kwalifikacja A.36, A.65)

Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu znalazło się wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2015”.
.
"Szkoła jest miejscem kształtowania charakterów, wyposażania w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą poznać i zrozumieć świat."

Priorytetem w naszej szkole jest wysoka jakość i efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, kształtowanie postaw obywatelskich, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Naukę języków obcych kontynuujemy po gimnazjum. Tworzymy grupy międzyoddziałowe w zależności od stopnia umiejętności językowych. Języka obcego, którego uczeń nie miał w gimnazjum uczymy od podstaw.

Atuty szkoły:


 • 70-letnia tradycja w kształceniu ekonomistów i pracowników administracji
 • rozwijamy kompetencje kluczowe w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
 • posiadamy certyfikat Jakości ”Szkoła Przedsiębiorczości”
 • Szkolny Ośrodek Kariery - opieka doradcy zawodowego
 • bardzo dobra lokalizacja - w pobliżu Galerii Dominikańskiej, łatwy i szybki dojazd z każdego punktu miasta, blisko dworca PKP i PKS
 • ciągle unowocześniana baza w dwóch budynkach szkolnych: pracownie komputerowe, pracownie prac biurowych, multimedialna pracownia języków obcych, duża biblioteka z centrum informacyjno-multimedialnym, Szkolny Ośrodek Kariery, kawiarenka internetowa, bufet
 • sale gimnastyczne, siłownie, nowe boisko
 • tytuł "Szkoły z klasą", nauczyciele posiadający tytuł "Nauczyciela z klasą"
 • Certyfikat Instytutu Badań w Oświacie w zakresie doskonalenia procesu oceniania uczniów
 • działamy w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz w Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • w szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół ZSE-A

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu i Portem Lotniczym Wrocław SA.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI"

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, i matematyka.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Projekt „Administrowanie nieruchomościami” jest innowacją pedagogiczną przewidzianą dla uczniów klas 1-3 Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a dzięki znajomości przepisów prawa, ekonomii i rachunkowości – promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej uczniów, a także wyposażenie ich w praktyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia działań zarządczych dotyczących nieruchomości.

W ramach realizowanych tematów uczeń m. in.:
 • nabędzie wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań funkcjonowania rynku nieruchomości, gospodarowania, i administrowania nieruchomościami
 • pozna czynności i procedury towarzyszące poszczególnym etapom administrowania
 • zostanie wyposażony w interdyscyplinarny zasób wiadomości z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, i źródeł informacji o nich, ekonomicznych podstaw rynku nieruchomości, a także, pozna standardy zawodowe i etykę zawodową administratora nieruchomościami

Dodatkowo innowacja przewiduje zajęcia z funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, formalno-prawnych zasad eksploatacji nieruchomości, gospodarki mieszkaniowej i prawa spółdzielczego, ochrony danych osobowych, a także obsługi programów do zarządzania nieruchomościami.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "FUNDUSZE UNIJNE"

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, i matematyka.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Program innowacji Fundusze Unijne jest skierowany do wszystkich kandydatów, którzy pragną zdobyć umiejętności poruszania się po najbardziej pożądanym w dzisiejszych czasach obszarze funduszy unijnych. Kurs dostarcza fundamentalnej wiedzy, która zwiększa szanse na rynku pracy oraz prowadzi do osiągania sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Cele ogólne - systematyczne zdobywanie oraz poszerzanie wiedzy z zakresu pozyskiwania dofinansowania z funduszy unijnych.

W trakcie trwającego 3 lata kursu uczeń pozyskuje wiedzę teoretyczną oraz uczy się jak ją zastosować przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi. Zajęcia w ramach innowacji Fundusze Unijne prowadzone będą w formie wykładów i warsztatów. Uczniowie w trakcie zajęć na prawdziwych przykładach będą uczyli się wypełniania wniosków o dofinansowanie w różnych obszarach oraz będą rozwiązywali praktyczne problemy decyzyjne.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ"

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. hiszpański.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a dzięki znajomości przepisów prawa unijnego - promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej na terenie Unii Europejskiej, a także wdrażanie uczniów do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczonych celów.

Istotą innowacji jest szeroki udział w realizacji programu edukacji europejskiej, przybliżenie form działania instytucji Unii Europejskiej, kształtowanie postaw otwartych na wartości i duchowy wymiar przestrzeni europejskiej, dla których wspólnym mianownikiem są demokratyczne mechanizmy sprawowania władzy oraz kształtowanie świadomości i osobowości europejskiej.

KLASA DWUJĘZYCZNA

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, i j. angielski.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Część lekcji w całym cyklu kształcenia prowadzona jest w języku angielskim (dotyczy to przedmiotów: fizyki, matematyki i podstaw przedsiębiorczości). Z tych przedmiotów są dodatkowe godziny w całym cyklu kształcenia.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia i język angielski.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j niemiecki.

Zapotrzebowanie na pracowników w branży reklamy jest ogromne. Czekają na nich agencje reklamowe, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biura ogłoszeń, działy promocji środków masowego przekazu i wiele innych. Podstawą realizacji kształcenia są dobrze wyposażone pracownie: multimedialna, plastyczno-techniczna, sprzedaży usług reklamowych.

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE

Zajęcia pozalekcyjne: cała gama kół przedmiotowych kształcących i rozwijających zainteresowania młodzieży, klub parlamentarzysty, klub dyskusyjny, koła sportowe (m.in. drużyna piłki siatkowej zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska), koło strzeleckie LOK "Ekonomik" z sukcesami na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym, chór szkolny - występy za granicą (m.in. Lwów i Wilno), kapela rockowa "Bussbrothers", wolontariat, kabaret szkolny, zespół tańca hip-hop oraz inne.


Możliwość uzyskania certyfikatów obsługi programów księgowych. Podczas zajęć poznasz profesjonalne programy dla firm: REWIZOR GT, GRATYFIKANT GT, RACHMISTRZ GT, SUBIEKT GT, PŁATNIK.

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski i radiowęzeł. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, a także recytatorskich i sportowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Rada Rodziców chętnie wspomaga szkołę w doposażeniu w nowoczesne środki dydaktyczne i nowości wydawnicze. Szkoła działa w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół. Należy również do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła w programie wychowawczym stawia na przyjazną adaptację i rozwój ucznia. W klasach I prowadzone są zajęcia integracyjne, antystresowe oraz uczące asertywnego zachowania.

Szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele, systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych, uzyskując kolejne tytuły zawodowe. Nauczyciele rachunkowości i ekonomii są autorami ćwiczeń, z których korzystają uczniowie i nauczyciele z wielu szkół na terenie Polski.

Realizacja praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe odbywają się w urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, urzędach pracy, zakładach gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami, bankach, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Szkoła współpracuje z partnerskimi szkołami za granicą:

 • Gertrud-Bäumer - Gymnasium - Niemcy (k. Kolonii)SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie