Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

im. Marii Dąbrowskiej

ul. Worcella 3, 50-488 Wrocław
tel. (71) 798-69-09
www:   http://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl
e-mail:   zsea@zse.wroc.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 9794 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA POLICEALNA nr 2

 

TECHNIKUM Nr 13

- technik ekonomista - innowacja
  "Zarządzanie projektami"

- technik ekonomista - innowacja
  "Psychologia w biznesie"

- technik ekonomista - innowacja
  "Przedsiębiorca w Unii Europejskiej"

- technik organizacji reklamy - innowacja
  "Język w reklamie medialnej", "Obróbka
  cyfrowa obrazu"


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
(bezpłatne kształcenie!)

- technik ekonomista (kwalifikacja A.35
  oraz A.36)

- technik rachunkowości (kwalifikacja A.36,
  A.65)

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2016".
.
"Szkoła jest miejscem kształtowania charakterów, wyposażania w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą poznać i zrozumieć świat."

Priorytetem w naszej szkole jest wysoka jakość i efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, kształtowanie postaw obywatelskich, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Naukę języków obcych kontynuujemy po gimnazjum. Tworzymy grupy międzyoddziałowe w zależności od stopnia umiejętności językowych. Języka obcego, którego uczeń nie miał w gimnazjum uczymy od podstaw.

Atuty szkoły:


 • 70-letnia tradycja w kształceniu ekonomistów i pracowników administracji
 • rozwijamy kompetencje kluczowe w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
 • posiadamy certyfikat Jakości ”Szkoła Przedsiębiorczości”
 • Szkolny Ośrodek Kariery - opieka doradcy zawodowego
 • bardzo dobra lokalizacja - w pobliżu Galerii Dominikańskiej, łatwy i szybki dojazd z każdego punktu miasta, blisko dworca PKP i PKS
 • ciągle unowocześniana baza w dwóch budynkach szkolnych: pracownie komputerowe, pracownie prac biurowych, multimedialna pracownia języków obcych, duża biblioteka z centrum informacyjno-multimedialnym, Szkolny Ośrodek Kariery, kawiarenka internetowa, bufet
 • sale gimnastyczne, siłownie, nowe boisko
 • tytuł "Szkoły z klasą", nauczyciele posiadający tytuł "Nauczyciela z klasą"
 • Certyfikat Instytutu Badań w Oświacie w zakresie doskonalenia procesu oceniania uczniów
 • działamy w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz w Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • w szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół ZSE-A

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu i Portem Lotniczym Wrocław SA.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia i matematyka
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Celem wprowadzenia tej innowacji jest:
 • wyposażenie uczniów w podstawowe kompetencje społeczne, które zwiększają atrakcyjność ucznia/absolwenta na rynku pracy takie jak:
  • skuteczne porozumiewanie się
  • odpowiedzialność
  • wyznaczanie celów
  • zarządzanie czasem
  • zarządzanie konfliktem
  • stawanie się dobrym członkiem zespołu
 • wyposażenie uczniów w umiejętności dotyczące zarządzania projektem tj. poszukiwanie pomysłu, formułowanie celów, szukanie rozwiązań oraz zasad finansowania projektu
 • realizacja samodzielnego projektu uczniowskiego z zastosowaniem techniki zarządzania projektami

Zajęcia prowadzone metodą projektu sprzyjają zdobywaniu umiejętności potrzebnych na rynku pracy, uczniowie stają się bardziej samodzielni. Realizowane projekty pobudzają zaangażowanie uczniów w działania społeczne.

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "FUNDUSZE UNIJNE"

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia i matematyka.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Program innowacji Fundusze Unijne jest skierowany do wszystkich kandydatów, którzy pragną zdobyć umiejętności poruszania się po najbardziej pożądanym w dzisiejszych czasach obszarze funduszy unijnych. Kurs dostarcza fundamentalnej wiedzy, która zwiększa szanse na rynku pracy oraz prowadzi do osiągania sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Atrakcyjność programu to:
 • 5 godzin zajęć w cyklu 3-letnim
 • Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych
 • adresowane do tych, którzy widzą swoją przyszłą karierę na stanowiskach kierowniczych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozyskiwania dofinansowania w ramach funduszy unijnych

Zajęcia obejmować będą następujące obszary:
 • Unia Europejska / sektory i pomoc unijna
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Project Management czyli angielski w biznesie
 • Język komunikacji zawodowej
 • Zarządzanie projektami
 • Angielski w biznesie
 • Aplikowanie o fundusze unijne – wypełnianie wniosków – warsztaty

KLASA Z INNOWACYJNYM PROGRAMEM "PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ"

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. hiszpański.

Istotą innowacji jest szeroki udział w realizacji programu edukacji europejskiej, przybliżenie form działania instytucji Unii Europejskiej, kształtowanie postaw otwartych na wartości i duchowy wymiar przestrzeni europejskiej, dla których wspólnym mianownikiem są demokratyczne mechanizmy sprawowania władzy oraz kształtowanie świadomości i osobowości europejskiej.

W ramach innowacji realizowane będą następujące elementy:
 • wprowadzenie modułu „Przedsiębiorca w Unii Europejskiej”
 • zwiększenie liczby godzin języka angielskiego
 • pogłębienie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej (np. biegłe wyszukiwanie informacji o instytucjach europejskich i ich działaniach, korzystanie z baz danych europejskich pracodawców oraz organów podatkowych i ubezpieczeniowych)
 • przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • uświadamianie korzyści, a także ograniczeń płynących z członkostwa Polski, w Unii Europejskiej

KLASA DWUJĘZYCZNA

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia, i j. angielski.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Nauczanie dwujęzyczne polega na tym, że zajęcia z 3 przedmiotów tj. matematyka, fizyka i podstawy przedsiębiorczości są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość opanowania języka angielskiego z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Pozwala to na stosowanie języka jako narzędzia w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach studiów.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia i język angielski.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Języki obce: j. angielski, j niemiecki.

Zapotrzebowanie na pracowników w branży reklamy jest ogromne. Czekają na nich agencje reklamowe, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biura ogłoszeń, działy promocji środków masowego przekazu i wiele innych. Podstawą realizacji kształcenia są dobrze wyposażone pracownie: multimedialna, plastyczno-techniczna, sprzedaży usług reklamowych.

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE

Zajęcia pozalekcyjne: cała gama kół przedmiotowych kształcących i rozwijających zainteresowania młodzieży, klub parlamentarzysty, klub dyskusyjny, koła sportowe (m.in. drużyna piłki siatkowej zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska), koło strzeleckie LOK "Ekonomik" z sukcesami na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym, chór szkolny - występy za granicą (m.in. Lwów i Wilno), kapela rockowa "Bussbrothers", wolontariat, kabaret szkolny, zespół tańca hip-hop oraz inne.


Możliwość uzyskania certyfikatów obsługi programów księgowych. Podczas zajęć poznasz profesjonalne programy dla firm: REWIZOR GT, GRATYFIKANT GT, RACHMISTRZ GT, SUBIEKT GT, PŁATNIK.

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski i radiowęzeł. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, a także recytatorskich i sportowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Rada Rodziców chętnie wspomaga szkołę w doposażeniu w nowoczesne środki dydaktyczne i nowości wydawnicze. Szkoła działa w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół. Należy również do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła w programie wychowawczym stawia na przyjazną adaptację i rozwój ucznia. W klasach I prowadzone są zajęcia integracyjne, antystresowe oraz uczące asertywnego zachowania.

Szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele, systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych, uzyskując kolejne tytuły zawodowe. Nauczyciele rachunkowości i ekonomii są autorami ćwiczeń, z których korzystają uczniowie i nauczyciele z wielu szkół na terenie Polski.

Realizacja praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe odbywają się w urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, urzędach pracy, zakładach gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami, bankach, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Szkoła współpracuje z partnerskimi szkołami za granicą:

 • Gertrud-Bäumer - Gymnasium - Niemcy (k. Kolonii)SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie