Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Medycznych Szkół Policealnych

im prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach

ul. Młynarska 17, 08-110 Siedlce
tel. (25) 644-78-17, fax (25) 633-64-10
www:   http://www.medyksiedlce.pl
e-mail:   sekretariat@medyksiedlce.pl
mspsiedlce@edukacja.mazovia.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 2364 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA POLICEALNA
im prof. Zbigniewa Religi (2 lata)


SZKOŁA POLICEALNA
im prof. Zbigniewa Religi (1 rok)


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej oraz sal na szkolenia i konferencje

Szkoła publiczna, bezpłatna - placówka organizuje darmowe praktyki.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie bez limitu wiekowego. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Uzyskanie tytułu zawodowego umożliwia zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - m.in. w: Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Poszukiwanie pracy na terenie UE ułatwia Europass - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki Europass nie będziecie mieli problemu z przedstawieniem swoich umiejętności na europejskim rynku pracy.

Misja szkoły:
 1. Szkoła zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego.
 2. Dostarcza rzetelnej i nowoczesnej wiedzy.
 3. Zapewnia wszechstronny rozwój zawodowy ucznia.
 4. Stwarza jak najlepsze warunki do nauki.
 5. Zapewnia wysoki poziom kształcenia praktycznego w nowoczesnych placówkach.
 6. Umożliwia różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych.
 7. Prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji zdrowotnej.

Wizja szkoły

Szkoła jest placówką wiodącą w kształceniu zawodów medycznych i społecznych w regionie. Prowadzi kształcenie na poziomie wyższym zawodowym. Proponuje kształcenie na kierunkach zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Realizuje programy współpracy ze szkołami państw Unii Europejskiej o podobnych profilach. Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego. Stwarza warunki do nauki dla młodzieży niepełnosprawnej.


Charakterystyka kierunków:


TECHNIK MASAŻYSTA (2 lata)
W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
(1 rok w systemie zaocznym)

W trakcie nauki słuchacz zapozna się z:
 • główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej - tzn.: podnoszeniem jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego i wykształcenie samodzielności
 • zakresem działań asystenta osoby niepełnosprawnej - w tym: zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne dla prawidłowego prowadzenia osoby niepełnosprawnej
 • wymaganiami dotyczącymi określonych usług opiekuńczych oraz szeroko pojętą rehabilitacją (medyczną, psychologiczną, społeczną, zawodową, rodzinną i środowiskową)

   OPIEKUNKA DZIECIĘCA (2 lata w systemie wieczorowym)
W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
 • stymulowania rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym i po niemowlęcym
 • prawidłowej opieki i pielęgnacji
 • kształtowania prawidłowych nawyków u małego dziecka

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok w systemie zaocznym)
W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
 • rozpoznawać problemy podopiecznego i opracowywać plan niesienia pomocy
 • współpracować z podopiecznym i jego bliskimi
 • właściwie pielęgnować podopiecznego, dbać o jego bezpieczeństwo, pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, organizować czas wolny
 • stosować w praktyce podstawowe przepisy prawne pomagające w załatwianiu spraw urzędowych

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (2 lata)
W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
 • udzielania specjalistycznej opieki nad osobami przebywającymi w instytucjach opiekuńczych
 • zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów osób np: starych, niepełnosprawnych, przewlekle lub psychicznie chorych
 • stymulowania rozwoju podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych i wzmacniania ich zdolności adaptacyjnych

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2 lata w systemie dziennym i zaocznym)
W trakcie nauki uczeń/słuchacz nauczy się:
 • pracować w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych
 • organizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny

OPIEKUN MEDYCZNY (Szkoła policealna - 1 rok w systemie zaocznym)
Program nauczania obejmuje treści dotyczące medycznych podstaw zawodu. Opiekę nad osoba chorą i niesamodzielną, oraz podstawy działalności zawodowej. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
 • Oddziałach szpitalnych

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (okres nauki - 2 lata)
W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
 • udzielania specjalistycznej opieki nad osobami starszymi
 • zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów osób np: starych, niepełnosprawnych, przewlekle lub psychicznie chorych
 • stymulowania rozwoju podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych i wzmacniania ich zdolności adaptacyjnych

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (okres nauki - 2 lata)
W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji, sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA (okres nauki - 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym /wieczorowym/)
W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
 • przygotowania gabinetu stomatologicznego i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywania wstępnych badan stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem lekarza dentysty
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie