Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia ZDZ

w Poznaniu

ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
tel. (61) 868-54-17, fax (61) 618-51-44
www:   http://www.zdz.poznan.pl
e-mail:   info@zdz.poznan.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 2492 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOLENIA I KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

- kursy specjalizacyjne
- kursy kwalifikacyjne
- kursy specjalistyczne

KURSY BUDOWLANE

- brukarz, malarz-tapeciarz, murarz-tynkarz
- technolog robot wykończeniowych
- zbrojarz, dekarz, brukarz

KURSY TRANSPORTOWE, LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

- certyfikat kompetencji zawodowych
  CPC - dla spedytorów i przewoźników
  wykonujących transport drogowy
  osób lub rzeczy

- kierowca wózków jezdniowych
  (widłowych) z mechanicznym napędem
  podnoszenia

- kurs podstawowy przewozu towarów
  niebezpiecznych ADR

- kurs specjalistyczny przewozu towarów
  niebezpiecznych w cysternach

- napełnianie zbiorników samochodowych
  gazem LPG

- operator ładowarki teleskopowej I WJO
- magazynier (z obsługą wózka widłowego)
- komputerowa obsługa sprzedaży
  i magazynu

- kierowca wózków jezdniowych
  (widłowych) z mechanicznym napędem
  podnoszenia

KURSY PRAWA JAZDY KAT. B


SZKOLENIA MEDYCZNE

- kurs masażu
- roczny kurs fryzjerski
- roczny kurs wizażu

IT AKADEMIA

- grafika komputerowa DTP
- MS Excel w zastosowaniach księgowych
  i kadrowo-płacowych

- komputerowa obsługa sprzedaży
  i magazynu
- magazynier (z obsługą wózka widłowego)

- sprzedawca kasjer
- obsługa programów księgowych Symfonia,
  Płatnik ZUS

- profesjonalna obsługa biura
- Office i Internet
- podstawowy kurs komputerowy
- MS ACCESS + SQL
- MS Excel

- sprzedaż internetowa, e-marketing,
  e-promocja

- programowanie w PHP
- projektowanie stron internetowych
  (poziom www.p1) webmaster – architekt
  i programista

- kurs AutoCAD
- telemarketer – umiejętności i zawód

- pakiety biurowe – Office w praktyce
- kadry płace ZUS
- Symfonia z każdej strony

- księgowość komputerowa

KURSY ENERGETYCZNE

- szkolenia SEP
- egzaminy kwalifikacyjne SEP
- instalacje EL-EN o napięciu do 1 kV
- kurs energetyczny – SEP
  grupa 1 – elektryczne

- kurs energetyczny – SEP
  grupa 2 – cieplne

- kurs energetyczny – SEP
  grupa 2 – cieplne

- autoklawy – bezpieczna obsługa urządzeń
  sterylizacyjnych

- palacz kotłów C.O.
 

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE
(szkoła niepubliczna o uprawnieniach
szkoły publicznej)

- technik usług kosmetycznych
- darmowa specjalizacja:
  wizaż z elementami charakteryzacji


POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA, STYLIZACJI I WIZAŻU

- czeladnik fryzjerstwa (1,5 roku)
- specjalista ds. stylizacji i wizażu

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ

- ślusarz (operator CNC,
  operator obrabiarek skrawającyc

- fryzjer (stylista / stylistka fryzur)
- monter zabudowy i robót
  wykończeniowych w budownictwie

- elektryk

STUDIUM HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNE

- dyplom specjalisty d/s organizacji usług
  hotelarskich, gastronomicznych
  i turystycznych

- certyfikat ukończenia Studium

CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

- kursy kwalifikacyjne
 • kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 • kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej
 • kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

- kursy doskonalące
 • zatrzymać przemoc – program profilaktyczny
 • zarządzanie konfliktem
 • zajęcia z emisji głosu
 • współczesna profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień
 • warsztaty teatralne „Od środka na zewnątrz”
 • trening umiejętności wychowawczych
 • tradycje świąteczne w muzyce i plastyce
 • terapia dziecka z autyzmem
 • szkolenie na temat awansu zawodowego nauczycieli
 • projekt jako metoda pracy w szkole


POZOSTAŁE KURSY

- barman
- komputerowa obsługa sprzedaży
  i magazynu

- kucharz małej gastronomii
- obsługa kas fiskalnych
  i terminali płatniczych

- przygotowujący do egzaminu
  czeladniczego

- sprzedawca kasjer
- sprzedaż internetowa, e-marketing,
  e-promocja


KURSY SPAWALNICZE

- modułowy system szkolenia i uprawniania
  spawaczy

- podstawowy system szkolenia
  i uprawniania spawaczy (na życzenie
  klientów)

- weryfikacyjne egzaminy spawaczy
- szkolimy spawaczy w następujących
  metodach: MMA, MAG, TIG, GAS

Kształcimy na kursach i różnorodnych kierunkach, zawodach i specjalnościach; w szkołach – na poziomie średnim i policealnym; w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Zakład Doskonalenia Zawodowego jest organem założycielskim Wyższej Szkoły Humanistycznej z siedzibą w Lesznie
Szkoły

Policealne Studium Kosmetyczne

Szkoła o najdłuższej tradycji. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (legitymacja szkolna, zniżki np. bilety MPK, PKP).

Proponujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów: mistrzów kosmetyki, nauczycieli akademickich, lekarzy. Nauka trwa 4 semestry w trybie dziennym lub zaocznym.
Istnieje możliwość zdawania egzaminu przed Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą na tytuł czeladnika w zawodzie kosmetyczka.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła dla absolwentów gimnazjów oraz młodocianych pracowników z mistrzowską kadrą. Wiemy, że w nauce zawodu najważniejsze są zajęcia praktyczne, stąd naukę prowadzimy we własnych, w pełni wyposażonych pracowniach - zlokalizowanych na terenie szkoły. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej. W trakcie nauki zapewniamy udział w kursach kwalifikacyjnych, aby uczeń uzyskał nie tylko świadectwo ukończenia szkoły, ale również wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty zawodowe, wymagane przy podjęciu pierwszej pracy. Honorujemy umowy o naukę dla młodocianych pracowników. Pomożemy znaleźć pierwszą pracę: współpracujemy z Urzędami Pracy oraz lokalnymi przedsiębiorcami poprzez własną Agencję Zatrudnienia ZDZ.

Studium fryzjerstwa, stylizacji i wizażu

Szkoła kształci na kierunkach: fryzjerstwo, wizaż, charakteryzacja. Większa część zajęć, wynikająca z programu nauczania, to zajęcia praktyczne przeprowadzane w naszych pracowniach (fryzjerskiej, wizażu). Nauczyciele to profesjonalna kadra: mistrzowie w zawodach, wykładowcy akademicy, lekarze.


Kursy


Oferta kursów i szkoleń proponowana przez Centrum Kształcenia jest bardzo bogata, od zaawansowanych, poprzez kursy dla kadry administracyjno-biurowej, kursy w zakresie BHP, budownictwa, ADR i dla operatorów wózków widłowych.
Dzięki projektom finansowanym z Unii Europejskiej i budżetu państwa, wiele kursów i szkoleń jest bezpłatnych bądź opłata za nie jest symboliczna.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość dodatkowego udokumentowania zdobytej wiedzy certyfikatem "Potwierdzenia ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o."

Szkolimy spawaczy w następujących metodach: MMA, MAG, TIG, GAS. Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia i licencjonowanych egzaminatorów do egzaminowania spawaczy.Atuty Centrum


Centrum Kształcenia zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, naukową i inżynierską oraz stosuje nowoczesne metody prowadzenia zajęć.
Własna, odpowiednio wyposażona, dostosowana do wymogów szkoleniowych baza dydaktyczno-techniczna, w tym m.in.: sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, komputerowe, warsztaty do praktycznego nauczania, place manewrowe do nauki jazdy. Oferujemy nowoczesne, wciąż modyfikowane własne programy nauczania, podręczniki, materiały szkoleniowe.

W roku 2013 minęła 82 rocznica powstania Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Jednak w tym przypadku tradycja nadąża za nowoczesnością i wymaganiami współczesnego rynku! Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu, istniejące w ramach ogólnej struktury Zakładu, wyróżnia się od wielu lat innowacyjnością i kreatywnością działań na rynku.

Polityka jakości prowadzona w Centrum Kształcenia ZDZ, wymusza wysoką jakość szkoleń, która wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Wysoki poziom prowadzonych kursów oraz doskonale wyposażona baza dydaktyczna to gwarancja sukcesu firmy. Jakość kształcenia gwarantujemy systemem ISO.

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych. Bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizujemy kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Kursy kwalifikacyjne:
 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • pielęgniarstwo operacyjne
 • pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • pielęgniarstwo chirurgiczne
 • pielęgniarstwo neonatologiczne
 • pielęgniarstwo onkologiczne
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania

Specjalizacje
 • pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • pielęgniarstwo chirurgiczne
 • pielęgniarstwo operacyjne
 • pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Kursy specjalistyczne:
 • szczepienia ochronne
 • edukator w cukrzycy
 • podstawy dializoterapii
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • wykonanie badania spirometrycznego
 • endoskopia
 • żywienie enteralne i parenteralne
 • wykonywanie i ocena testów skórnych
 • leczenie ran, odleżyn i owrzodzeń żylnych
 • podstawy opieki paliatywnej
 • terapia bólu ostrego u dorosłych

Kursy dokształcające:
 • epidemiologia i profilaktyka HIV i chorób przenoszonych drogą płciową
 • dzienny opiekun w opiece nad dziećmi do lat 3 dla pielęgniarek, położnych, opiekunek dziecięcych, nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • praca pielęgniarki z cytostatykami – zasady bezpieczeństwa personelu oraz przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych – dla pielęgniarek
 • nowoczesne opatrunki stosowane w owrzodzeniach nowotworowych oraz owrzodzeniach odleżynowych dla pielęgniarek i położnych
 • ultrasonografia dla położnych – diagnostyka podstawowych zaburzeń i odchyleń u kobiet
 • najczęściej występujące nowotwory u kobiet – profilaktyka raka szyjki macicy, jajnika, raka trzonu macicy, piersi – dla położnych
 • monitorowanie kobiety ciężarnej i płodu w czasie ciąży i porodu – dla położnych
 • nowotwory narządów kobiecych narządów płciowych – profilaktyka chorób szyjki macicy, pobieranie wymazów cytologicznych dla położnych
 • ból ostry i przewlekły, problemy kliniczne, terapeutyczne, metody walki z bólem – dla pielęgniarek i położnych
 • "Porty naczyniowe, kontakty centralne, wkłucia obwodowe – dla pielęgniarek i położnych"

KURS PRAWO JAZDY

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu zaprasza na kursy prawa jazdy kat B. Kursy realizowane będą w siedzibie Centrum Kształcenia, ul. Jeleniogórska 4/6. Posiadamy w pełni wyposażoną salę dydaktyczną, pracownię multimedialną – stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika kursu, bufet oraz własny plac manewrowy zlokalizowany w bezpośredniej bliskości sal. W cenie kursu oferujemy:

  
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • materiały szkoleniowe na własność
 • badania lekarskie
 • załatwienie formalności związanych z założeniem profilu kierowcy
 • załatwienie formalności egzaminacyjnych
 • dowóz kursanta na egzamin przez instruktora

OŚRODKI KSZTAŁCENIA


 • Gniezno, ul. Warszawska 21, tel. (61) 424-18-11
 • Nowy Tomyśl, ul. Paprocka 13
 • Śrem, ul. Sikorskiego 21, tel. (61) 283-54-45
 • Szamotuły, ul. 3 Maja 12, tel. (61) 442-29-86
 • Września, ul. Kościelna 5, tel. (61) 436-11-83
 • Centrum Kształcenia ZDZ Ośrodek Kształcenia Archiwistów Poznań, ul. 23 Lutego 41/43, tel./fax (61) 852-72-50

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie