Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia ZDZ

w Poznaniu

ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
tel. (61) 868-54-17, fax (61) 618-51-44
www:   http://www.zdz.poznan.pl
e-mail:   info@zdz.poznan.pl

SZKOLENIA I KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

- kursy specjalizacyjne
- kursy kwalifikacyjne
- kursy specjalistyczne

KURSY BUDOWLANE

- brukarz, malarz-tapeciarz, murarz-tynkarz
- technolog robot wykończeniowych

KURSY TRANSPORTOWE

- certyfikat kompetencji zawodowych
  CPC - dla spedytorów i przewoźników
  wykonujących transport drogowy
  osób lub rzeczy

- kierowca wózków jezdniowych
  (widłowych) z mechanicznym napędem
  podnoszenia

- kurs podstawowy przewozu towarów
  niebezpiecznych

- kurs specjalistyczny przewozu towarów
  niebezpiecznych w cysternach

- napełnianie zbiorników samochodowych
  gazem LPG

KURSY PRAWA JAZDY KAT. B


KURSY KOMPUTEROWE

- Auto CAD
- grafika komputerowa
  (Photoshop, Corel Draw)

- komputerowa obsługa kadr
  i płac - (Teoria, Symfonia, Płatnik ZUS,
  Excel)

- komputerowa obsługa księgowości
  (Rachunkowość, Symfonia, Excel)

- komputerowa obsługa sprzedaży
  i fakturowania

- obsługa kas fiskalnych i terminali
  płatniczych

- obsługa kas fiskalnych i terminali
  płatniczych ( + komputerowa obsługa
  procesu sprzedaży i magazynowania)

- pakiet biurowy Microsoft Office (WORD,
  EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK)

- Symfonia z każdej strony
- telemarketer - umiejętności i zawód
- Webmaster - architekt i programista
  serwisów www


SZKOLENIA I KURSY DLA KADR MEDYCZNYCH
dla pielęgniarek i położnych

- kursy kwalifikacyjne
- kursy specjalistyczne

KURSY ENERGETYCZNE

- bezpieczna obsługa urządzeń
  sterylizacyjnych

- egzaminy kwalifikacyjne
- instalacje EL-EN o napięciu do 1 kV
- palacz kotłów C.O.
 

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE
(szkoła niepubliczna o uprawnieniach
szkoły publicznej)

- technik usług kosmetycznych
- darmowa specjalizacja:
  wizaż z elementami charakteryzacji


POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA, STYLIZACJI I WIZAŻU

- czeladnik fryzjerstwa (1,5 roku)
- specjalista ds. stylizacji i wizażu

ROCZNY KURS FRYZJERSKI

- kurs przygotowujący do uzyskania
  kwalifikacji czeladniczych w zawodzie
  fryzjer w Izbie Rzemieślniczej


ROCZNY KURS WIZAŻU

- kurs przygotowujący do uzyskania
  kwalifikacji czeladniczych w zawodzie
  wizażysty w Izbie Rzemieślniczej


POLICEALNE STUDIUM MASAŻU

- technik masażysta
- nauka trwa 2 lata

KURSY MASAŻU

- masaż gorącymi kamieniami (relaksacyjny
  i odchudzający)

- masaż miotełkami bambusowymi
  (relaksacyjny i odchudzający)

- masaż gorącymi stemplami (relaksacyjny
  i odchudzający)

- masaż bańką chińską
- masaż prenatalny (dla kobiet w ciąży)

SZKOLENIA BHP

- bezpieczne użytkowanie wyrobów
  zawierających azbest

- szkolenie okresowe pracodawców
  i innych osób kierujących pracownikami

- szkolenie okresowe pracodawców
  wykonujących zadania służby BHP oraz
  okresowe dla służby bhp

- szkolenie okresowe pracowników
  administracyjno - biurowych

- szkolenie okresowe pracowników
  zatrudnionych na stanowiskach
  robotniczych

- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
  przedmedycznej


POZOSTAŁE KURSY

- barman
- gospodyni domowa

- kurs pedagogiczny dla wykładowców
  kursów, mistrzów i instruktorów
  praktycznej nauki zawodu

- opiekunka domowa osoby starszej
  i dziecka

- przewóz dzieci niepełnosprawnych
- przygotowujący do egzaminu
  czeladniczego


KURSY SPAWALNICZE

- modułowy system szkolenia i uprawniania
  spawaczy

- podstawowy system szkolenia
  i uprawniania spawaczy (na życzenie
  klientów)

- weryfikacyjne egzaminy spawaczy
- szkolimy spawaczy w następujących
  metodach: MMA, MAG, TIG, GAS


Szkoły

Studium kosmetyczne

Szkoła o najdłuższej tradycji. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (legitymacja szkolna, zniżki np. bilety MPK, PKP).

Proponujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów: mistrzów kosmetyki, nauczycieli akademickich, lekarzy. Nauka trwa 4 semestry w trybie dziennym lub zaocznym.
Istnieje możliwość zdawania egzaminu przed Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą na tytuł czeladnika w zawodzie kosmetyczka.

Policealne Studium Masażu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

Nauka trwa 4 semestry (piątek, sobota, niedziela). Zjazdy 2 lub 3 razy w miesiącu. Zapewniamy praktyki zawodowe. Zapewniamy materiały do zajęć praktycznych. Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, SPA, zakładach opiekuńczo-leczniczych, własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.

Studium fryzjerstwa, stylizacji i wizażu

Szkoła kształci na kierunkach: fryzjerstwo, wizaż, charakteryzacja. Większa część zajęć, wynikająca z programu nauczania, to zajęcia praktyczne przeprowadzane w naszych pracowniach (fryzjerskiej, wizażu). Nauczyciele to profesjonalna kadra: mistrzowie w zawodach, wykładowcy akademicy, lekarze.


Kursy


Oferta kursów i szkoleń proponowana przez Centrum Kształcenia jest bardzo bogata, od zaawansowanych, poprzez kursy dla kadry administracyjno-biurowej, kursy w zakresie BHP, budownictwa, ADR i dla operatorów wózków widłowych.
Dzięki projektom finansowanym z Unii Europejskiej i budżetu państwa, wiele kursów i szkoleń jest bezpłatnych bądź opłata za nie jest symboliczna.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość dodatkowego udokumentowania zdobytej wiedzy certyfikatem "Potwierdzenia ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o."

Szkolimy spawaczy w następujących metodach: MMA, MAG, TIG, GAS. Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia i licencjonowanych egzaminatorów do egzaminowania spawaczy.


Atuty Centrum


Centrum Kształcenia zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, naukową i inżynierską oraz stosuje nowoczesne metody prowadzenia zajęć.
Centrum wyposażone jest w sprzęt i oprogramowanie pozwalające wykorzystać w praktyce zaawansowane technologie informatyczne, np. do kształcenia drogą elektroniczną.

W roku 2013 minęła 82 rocznica powstania Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Jednak w tym przypadku tradycja nadąża za nowoczesnością i wymaganiami współczesnego rynku! Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu, istniejące w ramach ogólnej struktury Zakładu, wyróżnia się od wielu lat innowacyjnością i kreatywnością działań na rynku.

Polityka jakości prowadzona w Centrum Kształcenia ZDZ, wymusza wysoką jakość szkoleń, która wynika przede wszystkim z potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Wysoki poziom prowadzonych kursów oraz doskonale wyposażona baza dydaktyczna to gwarancja sukcesu firmy. Jakość kształcenia gwarantujemy systemem ISO.

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH

Bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizujemy kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Kursy kwalifikacyjne:

dla pielęgniarek:
 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • pielęgniarstwo chirurgiczne
 • pielęgniarstwo kardiologiczne
 • pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • pielęgniarstwo ratunkowe
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • pielęgniarstwo psychiatryczne
 • pielęgniarstwo rodzinne
 • pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • pielęgniarstwo zachowawcze

dla położnych:
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • pielęgniarstwo rodzinne

dla pielęgniarek i położnych:
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • pielęgniarstwo neonatologiczne
 • pielęgniarstwo operacyjne
 • organizacja i zarządzanie

Kursy specjalistyczne:

dla pielęgniarek:
 • kompresjoterapia
 • techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi
 • pediatryczna domowa opieka paliatywna
 • rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • szczepienia ochronne
 • podstawy dializoterapii
 • endoskopia
 • leczenie ran
 • hartowanie i kształtowanie kikuta amputowanej kończyny
 • medyczna pielęgnacja stóp
 • podstawy opieki paliatywnej
 • pielęgnowanie dziecka wentylowanego mechanicznie
 • pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku
 • profilaktyka chorób piersi
 • psychoedukacja osób uzależnionych i ich rodzin
 • prowadzenie psychoterapii podstawowej z wykorzystaniem elementów psychoterapii kwalifikowanej
 • opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • trening pęcherza moczowego
 • żywienie enteralne i parenteralne
 • pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego
 • profilaktyka chorób narządu żucia oraz pierwsza pomoc w nagłych stanach stomatologicznych u populacji w wieku szkolnym
 • wykonanie badania spirometrycznego
 • wykonywanie i ocena testów skórnych
 • opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

dla pielęgniarek i położnych:
 • terapia bólu ostrego u dorosłych
 • opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny
 • cpwi wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej
 • poradnictwo dietetyczne
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka
 • terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych

dla położnych:
 • opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • szczepienia ochronne noworodków leczenie ran
 • poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej
 • prowadzenie porodu w wodzie
 • podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii
 • monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

KURS PRAWO JAZDY

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu zaprasza na kursy prawa jazdy kat B. Kursy realizowane będą w siedzibie Centrum Kształcenia, ul. Jeleniogórska 4/6. Posiadamy w pełni wyposażoną salę dydaktyczną, pracownię multimedialną – stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika kursu, bufet oraz własny plac manewrowy zlokalizowany w bezpośredniej bliskości sal. W cenie kursu oferujemy:

  
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • materiały szkoleniowe na własność
 • badania lekarskie
 • załatwienie formalności związanych z założeniem profilu kierowcy
 • załatwienie formalności egzaminacyjnych
 • dowóz kursanta na egzamin przez instruktora

OŚRODKI KSZTAŁCENIA


Gniezno, ul. Warszawska 21, tel. (61) 424-18-11
Września, ul. Kościelna 5, tel. (61) 436-11-83
Śrem, ul. Sikorskiego 21, tel. (61) 283-54-45
Szamotuły, ul. 3 Maja 12, tel. (61) 442-29-86

Centrum Kształcenia ZDZ Ośrodek Kształcenia Archiwistów
Poznań, ul. 23 Lutego 41/43, tel./fax (61) 852-72-50

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej


Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie