Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Budowlanych nr 1

ul. Mościckiego 4, 09-400 Płock
tel. (24) 366-03-80, fax. (24) 366-03-81
www:   http://budowlanka.net
ZSB na Facebooku
e-mail:   szkola@budowlanka.net
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15655 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KURSY KWALIFIKACYJNE

- B.08 - Wykonywanie robót związanych
  z budową i remontem sieci komunalnych

- B.09 - Wykonywanie robót związanych
  z montażem i remontem instalacji
  sanitarnych

- B.12 – Wykonywanie robót dekarskich
- B.16 - Wykonywanie robót zbrojarskich
  i betoniarskich

- B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz
  przygotowywanie dokumentacji
  przetargowej

- A.61 - Wykonywanie zabiegów
  kosmetycznych twarzy


SZKOŁA POLICEALNA

 

TECHNIKUM (4 lata)
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- forma zaoczna
- na wszystkich poziomach kształcenia

Masz fach w ręku - możesz pracować – zarabiać własne pieniądze.

Dzięki wprowadzonym do programów nauczania innowacjom:
 • „Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym”
 • „Elementy kosmetologii”
 • „Nowoczesne techniki łączenia rur”
 • „Logistyka w budownictwie”
zdobędziesz dodatkowe umiejętności, których inne szkoły nie oferują!

Innowacja „Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym” wprowadzona zostanie w zawodach: technik budownictwa i technik geodeta. Wprowadzona do zawodu innowacja umożliwi zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie:

budownictwa:
 • wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego
 • rozpoznawania stylów architektonicznych
 • projektowania nieskomplikowanych konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie obiektów budowlanych
 • wykonywania plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych

geodezyjnego planowania przestrzennego:
 • sporządzania map do celów projektowych
 • sporządzania map planistycznych z wykazem przeznaczenia danego obszaru
 • sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
 • opracowania geodezyjnego projektu budowlanego w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • rozpoznawania i charakteryzowania podstawowych działań gospodarki przestrzennej

Innowacja „Elementy kosmetologii” wprowadzona zostanie w zawodzie technik ochrony środowiska. W ramach wprowadzanej innowacji uczniowie opanują wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne z zakresu kosmetologii:
 • pielęgnacja urody i powstrzymywanie procesów starzenia skóry
 • przeprowadzenie diagnozy skóry
 • tajniki produktów kosmetycznych, wykonywanie preparatów kosmetycznych w laboratorium (maseczki, kremy, mydła, toniki)
 • wykorzystanie metod analitycznych w chemii kosmetycznej
 • analiza i zastosowanie wybranych surowców kosmetycznych

Innowacja „Nowoczesne techniki łączenia rur” wprowadzona zostanie w zawodach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Innowacja ma na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami łączenia rur najczęściej stosowanych w instalacjach oraz nabycie umiejętności ich łączenia i dobierania rodzaju materiału w zależności od przepływającego medium. Warto zauważyć, że jedną z technik łączenia rur jest spawanie.

Innowacja "Logistyka w budownictwie" została wprowadzona na prośbę Firmy Leroy Merlin, mogą w niej uczestniczyć uczniowie kształcący się w kierunkach: technik budownictwa oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik urządzeń sanitarnych oraz technik inżynierii sanitarnej, technik gazownictwa.

Naszym uczniom umożliwiamy oraz oferujemy:
 • zdobycie zawodu
 • bezpłatne praktyki
 • własne warsztaty szkolne
 • naukę języków (j. angielski, j. niemiecki)
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • bezpłatne praktyki zagraniczne
 • bezpłatne kursy kwalifikacyjne
 • realizację programów edukacyjnych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • pomoc i wsparcie szkolnego doradcy zawodowego

Placówka uczestniczy w programie "Szkoła bez przemocy". Szkoła jest członkiem Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami i ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace użyteczne dla społeczeństwa.

Aby zwiększyć szanse edukacyjne absolwentów szkoły w październiku 2013 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zawarto porozumienie o współpracy między Politechniką Warszawską Filia Płock a Zespołem Szkół Budowlanych nr 1. W ramach porozumienia jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce będzie wspierać ZSB nr 1 w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych, w szczególności matematyki, fizyki, chemii, technologii budownictwa. Porozumienie zawarto na okres 3 lat.

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm, w naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line.

W szkole działają kluby i koła zainteresowań:
 • Gazeta szkolna
 • FAU-FLO
 • KMP
 • SKKT
 • PCK
 • SKALA
 • SKE
 • Adopcja na odległość
 • Klub Dobrych Serc
 • Koło teatralne
 • SKMK
 • Sport

Zachęcamy do poszerzania swoich umiejętności i wiedzy podczas korzystania z zasobów:
  
 • Centrum Multimedialnego
 • pracowni przedmiotowych
 • pracowni informatycznych z dostępem do Internetu
 • bogato wyposażonej biblioteki z czytelnią
 • sali gimnastycznej i siłowni
 • świetlicy
 • radiowęzła

W szkole organizujemy:
 • kursy i szkolenia zawodowe z możliwością uzyskania certyfikatu
 • wycieczki dydaktyczne
 • biwaki
 • rajdy
 • obozy wędrowne

ŚWIETLICA

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku jako jedna z nielicznych szkół średnich wyróżnia się działalnością w swej placówce świetlicy szkolnej.

Świetlica uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych. Zapewnia swoim wychowankom: opiekę przed i po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Nauczycielki stosują wiele form pracy świetlicowej, prowadzą różnorodne zajęcia, które są stale ulepszane i wzbogacane o nowe pomysły i lepsze rozwiązania. Obie panie organizują wiele imprez okolicznościowych na terenie szkoły, przeprowadzają konkursy o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym ("Płock-historia i współczesność" pod honorowym patronatem Muzeum Mazowieckiego i Turnieju wiedzy historycznej "Listopad 1918" pod honorowym patronatem Książnicy Płockiej).

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie