Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 736-67-09
www:   http://www.zste.webd.pl
http://zste.cku.prv.pl
http://www.zste.info.pl
e-mail:   zste@promax.media.pl

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- tryb zaoczny, 3 lata

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH

- tryb zaoczny, 2 lata, na podb. ZSZ

KURSY JĘZYKOWE

- język niemiecki - poziom kompetencji
  językowych do uzgodnienia

- język angielski - poziom kompetencji
  językowych do uzgodnienia

 

TECHNIKUM

- technik elektryk
- technik energetyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik - specjalizacje:
  • komputerowe wspomaganie projektowania, CAD
  • obróbka skrawaniem
  • spawalnictwo

- w tym klasy sportowe:
  (piłka ręczna, piłka nożna)


KURSY I SZKOLENIA

- szkolenie w zakresie transportu
  drogowego taksówką

- podstawy programowania i obsługi
  obrabiarek sterowanych numerycznie

- programowanie i obrabiarek sterowanych
  numerycznie

- obsługa obrabiarek sterowanych
  numerycznie

- kurs elektromechaniki pojazdowej
- kurs mechatroniki samochodowej

- komputerowe wspomaganie procesu
  projektowania

- "Przedsiębiorczość. Jak założyć firmę."
- "Aktywizacja zawodowa. Kurs aktywnego
  poszukiwania pracy"

- szkolenia z zakresu spawalnictwa
  (jako podwykonawca)


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

- kursy maturlane: matematyka

Dyrekcja Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych dostosowuje ofertę edukacyjną do aktualnych i perspektywicznych potrzeb lokalnego, regionalnego oraz krajowego rynku pracy. Liczba ofert pracy według danych urzędów pracy dla zawodów ślusarz-spawacz, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn do obróbki plastycznej przekracza obecnie liczbę osób zainteresowanych i posiadających takie wykształcenie. Prognozuje się, że tak duże zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby z powyższymi kwalifikacjami będzie się utrzymywać przez wiele lat.

Absolwentami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z powyższymi kwalifikacjami zawodowymi zainteresowane są na przykład takie duże firmy jak: KUŹNIA Ostrów Wielkopolski, Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON w Ostrowie Wielkopolskim, ZAP-MECHANIKA i ZAP-KOOPERACJA w Ostrowie Wielkopolskim, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz”, MAHLE Polska w Krotoszynie oraz wiele mniejszych przedsiębiorstw.

Również bardzo dobrze sobie radzą na rynku pracy nasi absolwenci ZSZ z kwalifikacjami mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych oraz blacharza samochodowego. Wciąż przybywa samochodów i rozwija się rynek usług motoryzacyjnych. Nasi absolwenci są zatrudniani w zakładach w regionie Wielkopolski, z branży samochodowej, transportowej, mechanicznej, elektromaszynowej i nie tylko.

Uczniowie w technikum i ZSZ - przyszli technicy mechanicy oraz mechanicy samochodowi i elektromechanicy uczestniczą programowo w zajęciach teoretycznych oraz w szkolnym kursie nauki jazdy samochodem przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

BAZA DYDAKTYCZNA
Szkoła dysponuje salami dydaktycznymi i pracowniami komputerowymi oraz pracowniami w Warsztatach Szkolnych przy ulicy Wojska Polskiego 14a (pracownia spawalnicza, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownia pomiarów warsztatowych, pracownia elektryczna, pracownia elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowy warsztat samochodowy z zapleczem). Dysponujemy programami informatycznymi z różnych branż zawodowych.

Szkoła posiada bibliotekę szkolną, która składa się z wypożyczalni, czytelni oraz Multimedialnego Centrum Informacji.


WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI PRACY
Nawiązaliśmy kontakty z kilkudziesięcioma zakładami pracy. Wiele z nich współpracuje z nami w zakresie szkolenia praktycznego naszych uczniów. Kontakt z prawdziwym procesem produkcyjnym i nowoczesnymi urządzeniami i maszynami jest dla uczniów bardzo ważny. Szkolenie w zakładach rekompensuje oczywiste ograniczenia w szkoleniu praktycznym w warsztacie szkolnym. Niektórzy pracodawcy, myśląc o swoich przyszłych potrzebach kadrowych zdecydowali się na bardzo ścisłą współpracę i podpisanie ze szkołą porozumień dotyczących fundowania stypendium dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uczą się określonych zawodów.

Ma to być wyraźna zachęta do podjęcia przez absolwenta gimnazjum nauki zawodu deficytowego na rynku pracy. KUŹNIA Ostrów Wielkopolski planując rozwój swojej działalności i w związku z tym zatrudnienie w przyszłości operatorów maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej funduje uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr4 uczącym się tego zawodu stypendia. Warunkiem otrzymywania jest regularne uczęszczanie na lekcje oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się pod egidą warsztatów szkolnych w Kuźni.

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Ostrów Wielkopolski oraz spółka ENERGA planując rozwój swojej działalności i w konsekwencji zatrudnienie w przyszłości ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających, i elektryków fundują uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej - uczącym się tego zawodu stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie w pierwszej klasie, 300 zł miesięcznie w drugiej i 400 zł miesięcznie w trzeciej.

Warunkiem otrzymywania stypendium jest regularne uczęszczanie na lekcje oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się pod egidą warsztatów szkolnych w przedsiębiorstwie EKK WAGON. Ponadto zakład Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Ostrów Wielkopolski będzie udzielał pomocy uczniom ZSZ w uzyskaniu dodatkowo kwalifikacji spawacza.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE CZY PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
Uczniowie ZSZ uczący się zawodu ślusarz, operator obrabiarek skrawających i elektryk oraz mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz elektromechanik pojazdów samochodowych mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w Warsztacie Szkolnym. Zajęcia specjalistyczne uczniowie odbywają na określonych działach warsztatu, w szkolnej stacji kontroli pojazdów samochodowych lub we współpracujących zakładach pracy, między innymi PKS MOTO, Kuźnia Ostrów, EKK Wagon.

Uczniowie ZSZ mogą także wybrać inną drogę edukacji praktycznej i pobierać praktyczną naukę zawodu, zgodną z kształceniem teoretycznym w szkole, jako pracownicy młodociani w zakładach pracy, wiążąc się umową z zakładem zrzeszonym w Cechu Rzemiosł lub w innych instytucjach refundujących pracodawcy szkolenie młodocianych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej


Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie