Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

im. K. F. Libelta w Krotoszynie

Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn
tel. (62) 725-22-28, fax (62) 725-20-28
www:   http://www.zsp2.krotoszyn.net
e-mail:   sekretariat@zsp2.krotoszyn.net

TECHNIKUM Nr 2
(4 lata)

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(3 lata)

- jedyna w Wielkopolsce
  klasa pedagogiczna

- przedmioty realizowane w zakresie
  rozszerzonym: język polski, biologia

- przedmiot dodatkowy: pedagogika
  z elementami psychologii


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
SZKOŁY ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
(3 lata)

- profil informatyczny
- dodatkowy kurs i certyfikat

Nasza szkoła mieści się w budynku przy Placu Jana Pawła II nr 5. W roku szkolnym 2012/2013 uzyskaliśmy tytuł "Bezpiecznej Szkoły". Posiadamy nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną, na którą składają się między innymi:
 • kilkanaście klasopracowni przedmiotowych, wyposażonych w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny
 • pracownie informatyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, pracujący w szkolnej sieci komputerowej połączonej z siecią Internet przy pomocy łącza szerokopasmowego
 • wydzielony serwer z indywidualnymi kontami uczniowskimi dostępnymi na każdym komputerze w sieci
 • bezpłatny dostęp do sieci WiFi na terenie szkoły
 • szkolne centrum multimedialne, dostępne dla wszystkich uczniów, wyposażone w kilka nowoczesnych komputerów połączonych z siecią Internet przy pomocy łącza szerokopasmowego
 • biblioteka i centrum multimedialne
 • sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym
 • boisko sportowe kuchnia i zaplecze gastronomiczne

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" nasze Technikum nr 2 zajęło 21 miejsce woj. wielkopolskim, (205 w skali całego kraju).

"Najlepsi w projektach" - od kilku lat nasza szkoła aktywnie uczestniczy w różnych projektach, których beneficjentami są uczniowie "Dwójki". Współczesna szkoła musi być atrakcyjna dla uczniów i my taką szkołę wspólnie współtworzymy - szkołę inspirującą, stwarzającą możliwości zdobywania wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Poprzez uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS uczniowie naszej szkoły uzyskują dodatkowe kwalifikacje, zwiększają swoje kompetencje zawodowe i zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Udział w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - to atrakcyjne zajęcia, które umożliwiają zdobycie nowych kompetencji i potwierdzonych kwalifikacji. Od września 2013 r. będą realizowane kolejne szkolenia w ramach projektu KWALIFIKACJE II.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Atuty szkoły - nasza szkoła daje możliwość kształcenia w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, które odbywają się we wszystkich restauracjach powiatu krotoszyńskiego. Ponadto młodzież ma możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w Wilnie (Litwa) i Lingen (Niemcy).
W szkole działa kółko gastronomiczne, na którym młodzież rozwija swoje pasje kulinarne poszerza umiejętności z zakresu organizacji przyjęć, bankietów i imprez masowych.

Istotne miejsce w działalności szkoły zajmuje współpraca zagraniczna. Współpraca polega na wymianie doświadczeń pedagogicznych, dydaktycznych, poznanie kultury, obyczajów, pogłębienie znajomości języków obcych. Młodzież ma możliwość odbywania praktyk zawodowych, odbywają się szkolenia prezentujące osiągnięcia i rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w poszczególnych krajach. Nawiązywane są kontakty koleżeńskie między młodzieżą i rodzinami. Wszystkie te formy wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i zbliżają one do zjednoczonej Europy.

Obecnie szkoła współpracuje z następującymi szkołami i instytucjami:
 • Gimnazjum Sophienschule w Hanowerze (Niemcy)
 • Urząd Miejski w Dierdorfie (Niemcy)
 • "Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloa" w Wilnie (Litwa)
 • Średnia Szkoła Ogólnozawodowa w Lingen (Niemcy)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - PEDAGOGICZNE

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą, która pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego umożliwiającego dalszą naukę na studiach lub w szkołach policealnych. Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Jedyna klasa pedagogiczna w Wielkopolsce doskonale przygotowująca do kontynuowania nauki na kierunkach pedagogicznych, a także na kierunkach wymagających dobrego przygotowania z języka polskiego, języka obcego czy też biologii, np. uniwersytety, akademie rolnicze, akademie wychowania fizycznego czy szkoły języków obcych.

Ucząc się w Liceum Pedagogicznym będziesz mógł:

 • uczestniczyć w konferencjach i zajęciach organizowanych we współpracy z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu oraz innymi szkołami wyższymi
 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia
 • poznać zasady organizacji wystaw, wernisaży, konferencji, prezentacji itp.
 • uczestniczyć w ciekawych warsztatach, np.: tanecznych, plastycznych
 • poznawać pracę szkół, przedszkoli, świetlic i innych instytucji związanych z oświatą
 • uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach na rzecz dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W naszej szkole działa wiele organizacji, klubów oraz kół zainteresowań, w których można się sprawdzić, a także miło oraz pożytecznie spędzić czas wolny. Są to:
 • Samorząd Uczniowski
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • koło LOP
 • koło PCK i Klub Krwiodawców
 • koło LOK
 • koło PTTK
 • gazetka szkolna "Echo Dwójki"
 • Szkolny Klub Europejski
 • SKS
 • koło informatyczne
 • koło recytatorskie
 • Szkolny Klub Krajoznawczy
 • koło gastronomiczne
 • koło fotograficzne
 • radiowęzeł szkolny
 • Szkolny Klub Wolontariatu
 • koło matematyczne
 • koło języka angielskiego
 • koło języka niemieckiego
 • redakcja szkolnej strony WWW

Działalność szkoły nie ogranicza się tylko do pracy dydaktycznej. Działają także organizacje uczniowskie, zespoły sportowe, młodzież redaguje gazetkę "Echo Dwójki". Gazetka "Echo Dwójki" jest najstarszą gazetką szkolną w naszym powiecie. Ukazuje się nieprzerwanie już od ponad 20 lat i wielokrotnie w swej historii zdobywała wyróżnienia i nagrody.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie