Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
tel. (12) 411-76-11, fax (12) 411-30-70
www:   http://www.zsisim.pl
ZSISiM na Facebooku
e-mail:   zsisim@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 9978 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 9
im. Wita Stwosza


IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- nauka w systemie zaocznym
- nauka trwa 3 lata
- absolwenci zasadniczych szkół
  zawodowych mogą być przyjęci od razu
  do klasy II (nauka trwa 2 lata)

 

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA NR 13 (4 lata)

- technik usług fryzjerskich
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, biologia

- technik organizacji reklamy
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia

- technik ogrodnik
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, biologia

- technik architektury krajobrazu
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, biologia

- technik urządzeń i systemów energetyki
  odnawialnej

  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia

- technik inżynierii środowiska i melioracji
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów
  fryzjerskich

- kwalifikacja A.23. Projektowanie fryzur

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji proponuje dla swoich uczniów i słuchaczy wiele dodatkowych zajęć edukacyjnych (m. in. przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne, SKS, kursy itp.). Uczniowie aktywnie biorą udział w olimpiadach, konkursach (w tym ściśle związanych z nauczanym zawodem), uczestniczą w wielu imprezach w środowisku lokalnym, akcjach charytatywnych, wolontariacie itd. Uczniowie technikum mogą poszerzać kwalifikacje w ramach kursów kwalifikacyjnych.

Języki obce w szkole
- w Technikum - j. angielski, j. niemiecki
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej - j. angielski
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - j. angielski

Realizacja programów nauczania odbywa się z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, w trakcie wycieczek dydaktycznych oraz lekcji terenowych, wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi i środowiskiem lokalnym oraz wyższymi uczelniami technicznymi. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w szkole oraz na podstawie umów z atrakcyjnymi podmiotami gospodarczymi.

Współpracujemy ze szkołami z krajowymi oraz zagranicznymi szkołami o zbliżonych profilach kształcenia oraz instytucjami w ramach programów „Socrates – Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” (Francja, Niemcy, Hiszpania). W szkole realizowany jest program Erasmus + "Produkcja ekologiczna szansą aktywności zawodowej absolwentów na rynku pracy".


Baza dydaktyczna

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji posiada posiada nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz bibliotekę i centrum multimedialne, klasopracownie z tablicami multimedialnymi, profesjonalne pracownie specjalistyczne, w tym fryzjerskie. Placówka dysponuje unikatowym laboratorium wodnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Stara się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczniom – zainstalowany jest monitoring wizyjny (także w Internacie), ochrona interwencyjna firmy ochroniarskiej, wprowadzone są kontrolowane dyżury nauczycieli.


Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, boisko z bieżnią, organizowane są zajęcia sportowe w ramach SKS, uczniowie biorą udział w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych i innych – organizowanych np. przez władze samorządowe.Kursy kwalifikacyjne


W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, od września 2013 r., można ukończyć następujące kursy kwalifikacyjne:
  • kurs kwalifikacyjny dla kwalifikacji A.19: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  • kurs Kwalifikacyjny dla kwalifikacji A.23: Projektowanie fryzur

W kursach kwalifikacyjnych mogą uczestniczyć: absolwenci gimnazjów, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem powyższych kwalifikacji.

Każda z osób, która zda egzamin na poszczególną kwalifikację (A.19 i A.23), otrzymuje świadectwo, natomiast osoba, która zda egzaminy na kwalifikacje A.19 i A.23 oraz uzyska pełne średnie wykształcenie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik usług fryzjerskich.

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 im. Wita Stwosza, które w połączeniu z ukończeniem IV LO dla Dorosłych dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego oraz świadectwa dojrzałości.


Dla uczniów

Dla uczniów organizowanych jest wiele zajęć warsztatowych: integracyjnych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów i Pedagogów szkolnych.

Szkoła zapewnia dla uczniów wykazujących braki w opanowaniu materiału programowego gimnazjum (gł. j. polskiego, j. obcego oraz matematyki) organizuje zajęcia pozalekcyjne w klasach pierwszych, a w miarę potrzeb w programowo wyższych.

ZSIŚiM jest inicjatorem oraz od kilkunastu lat organizatorem imprezy edukacyjno - medialnej pod nazwą "Styczniowe spotkania gimnazjalistów", w trakcie której oferty edukacyjne dla Uczniów klas III gimnazjów i ich Rodziców na kolejne lata szkolne prezentują krakowskie zespoły szkół zawodowych.

ZSIŚiM do 2015r. uczestniczył w projekcie systemowym POKL 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach którego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych, atrakcyjnych zajęciach i kursach, takich jak m. in.: zajęcia dodatkowe z matematyki, kursy: język angielski zawodowy, AutoCAD, AutoCAD Architecture i 3 ds Max, prawo jazdy kat. B, stylizacja i wizaż, kreatywne techniki koloryzacji włosów, kreatywne techniki upięć włosów, przedmiarowanie w programie MetriCAD i kosztorysowanie w programie ZUZIA, florystyka, kurs fotografii, przewidywana jest kontynuacja Projektu w zakresie kursów specjalistycznych i zajęć dodatkowych.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji współpracuje:
  • z krajowymi oraz zagranicznymi szkołami o zbliżonych profilach kształcenia oraz instytucjami w ramach programu "Erasmus+", z urzędami gmin
  • Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  • Cechem Rzemiosł Różnych w Krakowie (także w ramach Patronatu nad klasami ZSZ nr 9 w zawodzie: fryzjer) oraz innymi Cechami branżowymi itp. w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia
  • z przedsiębiorstwami i firmami specjalistycznymi, w tym rzemieślniczymi
  • uczelniami wyższymi (UR, PK, AGH, UP) w celu organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, jak również tzw. lekcji terenowych oraz wykładów seminaryjnych
  • krakowskimi szkołami zawodowymi w ramach Partnerstwa Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa

INTERNAT

Internat stanowi integralną część Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie. Mieści się w budynku przy ulicy Ułanów 9 co umożliwia dogodny dojazd do centrum Krakowa, dworca PKP i PKS oraz do Nowej Huty.

Wychowankowie naszego Internatu mieszkają w 3 i 4 osobowych pokojach z możliwością dostępu do internetu. Do ich dyspozycji pozostają świetlice i pokoje cichej nauki mieszczące się na każdym piętrze oraz biblioteka z bogatym księgozbiorem. Istnieje również możliwość korzystania z boiska sportowego i zajęć na sali gimnastycznej.
Stołówka Internatu oferuje smaczne i tanie posiłki.
W naszym Internacie panuje domowa atmosfera, wśród wychowanków zawiązują się przyjaźnie trwające wiele lat.

Mieszkańcy
Mieszkają u nas uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, XII LO oraz innych krakowskich liceów, techników i szkół policealnych. Internat ZSIŚiM jest placówką koedukacyjną, mieszkają tu zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze pod opieką wychowawcy prowadzącego a jako swoich przedstawicieli corocznie wybierają Młodzieżową Radę Internatu. Wychowawcy to osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagogika społeczno - opiekuńcza).

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie