Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów
tel./fax (14) 684-32-30
www:   http://www.zsczchow.pl
e-mail:   zespolszkol187@op.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- 2 lata po ZSZ, 3 lata po gimnazjum
- przedmiotwy wiodące: język niemiecki lub język angielski, geografia

SZKOŁA POLICEALNA

- asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna - 1 rok)
- technik administracji (zaoczna - 2 lata)
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
przedmioty rozszerzone:

- język angielski, geografia
- wos, biologia

TECHNIKUM


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Nasza placówka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie jest szkołą ponadgimnazjalną, zapewniającą swoim uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny.

Jest to szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia, a zarazem ciekawa, wymagająca i sprawiedliwa. Kształci i wychowuje człowieka mądrego, twórczego, uczciwego, tolerancyjnego, otwartego na świat, kierującego się właściwą hierarchią wartości.

Przygotowuje specjalistów posiadających umiejętności kreatywnego odnajdywania się na rynku pracy oraz stwarza dobre warunki dalszego kształcenia. Stanowi atrakcyjne miejsce, gdzie uczniowie znajdują warunki pełnej samorealizacji i chętnie w niej przebywają.

Nasza placówka posiada dobrą organizację pracy – nauka na jedną zmianę. Bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna pozytywnie wpływa na jakość kształcenia. Szkoła jest mocno osadzona w środowisku, uwzględnia potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje: rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

Biblioteka Zespołu Szkół w Czchowie

Biblioteka jest między przedmiotową pracownią i szkolnym centrum informacji. W bibliotece mieści się Multimedialne Centrum Informacji, które jest czynne w godzinach pracy biblioteki. W ICIM można korzystać m.in. z: zasobów edukacyjnych internetu, portali i serwisów oświatowych,baz danych i katalogów on line bibliotek, bezpłatnych czasopism elektronicznych, zasobów bibliotek cyfrowych, przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.
Zbiory biblioteczne:
 • literatura piękna polską i obca - nie tylko lektury
 • opracowania lektur
 • monografie postaci literackich, historycznych i innych
 • książki popularnonaukowe zakresu: historii, geografii, nauk przyrodniczych, literatury polskiej i powszechnej, nauk społecznych, filozofii, religioznawstwa, psychologii i pedagogiki
 • podręczniki oraz testy maturalne
 • słowniki, leksykony i encyklopedie
 • albumy
 • filmy edukacyjne i ekranizacje lektur szkolnych


Wizerunek naszego absolwenta

Absolwent naszej placówki bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się je rozwijać.

Nasz absolwent:
 • jest otwarty - wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła; rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku; chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych; bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych; łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi; w grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami; interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji
 • jest odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich działań; wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów; cieszy się z sukcesów; akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie, wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych; napotykając na problem, stara się go rozwiązać; jeśli trzeba, zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego toczenia i korzysta z niej; wykorzystuje nowe źródła wiedzy; działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności
 • jest prawy - rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu; w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje; szanuje tradycje
 • jest rozważny - zna zagrożenie związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu; potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie