Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia

w Białymstoku

ul. Ogrodowa 23 pok. 102, 15-027 Białystok
tel./fax. (85) 732-12-92
www:   http://www.sp1oz.pl
Szkoła Policealna na Facebooku
e-mail:   sekretariat@sp1oz.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 19478 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 1
(kierunki dzienne)

- technik dentystyczny (2,5 roku)
- technik elektroradiolog (2,5 roku)
- technik farmaceutyczny (2 lata)
- technik masażysta (2 lata)
- technik usług kosmetycznych (2 lata)
- higienistka stomatologiczna (2 lata)
- terapeuta zajęciowy (2 lata)
- opiekunka dziecięca (2 lata)

SZKOŁA POLICEALNA Nr 1
(kierunki wieczorowe i zaoczne)

Zajęcia odbywają się w budynkach:
- ul. Czackiego 8, tel. (85)742-02-60
- ul. Warszawska 27 A, tel. (85) 732-66-74
- ul. Ogrodowa 23 tel. (85) 749-90-70, (85) 732-12-92

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach medycznych w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy placówek medycznych i innych instytucji działających na rzecz oświaty medycznej oraz realizowanie wspólnych celów z innymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Charakterystyka oferowanych kierunków kształcenia

zawód: technik dentystyczny
Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów).
Tryb nauczania: dzienny.
Technik dentystyczny wykonuje i naprawia wyroby medyczne z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy. Absolwenci mogą założyć własną pracownię protetyczną lub zatrudnić się w dowolnej pracowni techniki dentystycznej.

zawód: technik farmaceutyczny
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi. Uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Miejscem pracy są apteki wszystkich typów, punkty apteczne, sklepy zielarsko - medyczne, zielarsko - drogeryjne, ze sprzętem medycznym, hurtownie farmaceutyczne i zielarskie, laboratoria, zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego.

zawód: technik elektroradiolog
Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry).
Technik elektroradiolog zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapii. Ciągły rozwój techniki, medycyny, a przede wszystkim zastosowanie zjawisk fizycznych do diagnozowania ciała ludzkiego czyni ten zawód niezmiernie, dając szeroki wachlarz możliwości i elastyczności zatrudnienia

zawód: technik masażysta
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Technicy masażyści mogą być zatrudnieni:
  • w zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik
  • zespołach rehabilitacyjnych lecznictwa uzdrowiskowego
  • klubach sportowych
  • gabinetach odnowy biologicznej, SPA
  • salonach i gabinetach kosmetycznych
  • domach pomocy społecznej
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych

zawód: terapeuta zajęciowy
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Zawód przygotowuje do planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych, wykorzystania w pracy z podopiecznym różnych metod terapii zajęciowej, organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów, prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego, monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego.

zawód: higienistka stomatologiczna
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny, który pracuje pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Higienistka stomatologiczna wykonuje zabiegi w jamie ustnej pacjenta o charakterze: profilaktycznym, profilaktyczno - leczniczym oraz estetycznym. Poza tym zajmuje się edukacją pacjentów.zawód: technik usług kosmetycznych
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Technik usług kosmetycznych to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała, przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą, dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki oraz aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów.


zawód: opiekun medyczny
Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry).
Opiekun medyczny:
  • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej, niesamodzielnej
  • planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej
  • aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej

Miejscem pracy są oddziały szpitalne, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo – lecznicze, domy podopiecznych.

zawód: protetyk słuchu
Tryb nauczania: wieczorowy.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Protetyk słuchu: wykonuje badania słuchu, wykonuje badania słuchu na potrzeby protezowania, wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe, uczy pacjenta posługiwania się aparatem słuchowym, akcesoriami i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu, wykonuje podstawowe naprawy aparatów słuchowych, wykonuje i dopasowuje wkładki uszne i urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu, sprawuje opiekę protetyczną nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu.


zawód: opiekunka dziecięca
Tryb nauczania: dzienny.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

zawód: opiekun w DPS
Tryb nauczania: zaoczny.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Opiekun w domu pomocy społecznej, podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii.


zawód: technik BHP
Tryb nauczania: zaoczny.
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry).
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oceniania stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy. Przygotowuje propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr. Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

zawód: technik sterylizacji medycznej
Tryb nauczania: zaoczny.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
Technik sterylizacji medycznej to kwalifikowany średni personel medyczny. Do zadań technika sterylizacji medycznej należy wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Perspektywy zatrudnienia: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych, prywatne gabinety stomatologiczne i kosmetyczne.


zawód: asystent osoby niepełnosprawnej
Tryb nauczania: zaoczny.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
Praca w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga zdolności swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną, jak również pełnej akceptacji, tolerancji oraz wrażliwości i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego. Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej, zawodowej, a także medycznej.

zawód: opiekunka środowiskowa
Tryb nauczania: zaoczny.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Opiekunka środowiskowa pomaga osobom podopiecznym w codziennych czynnościach życiowych, doradza w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych osoby podopiecznej.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni, w której słuchacze zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Stan księgozbioru to ponad 7,5 tyś. woluminów. Specyfika placówki wywiera wpływ na charakter gromadzonych zbiorów.


Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak medycyna, farmacja, stomatologia, radiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo i psychologia które są w stanie zabezpieczyć słuchaczy wszystkich roczników. Zasoby Biblioteki to także specjalne wideokasety, na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, ekologii i medycyny.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie