Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia

w Białymstoku

ul. T. Czackiego 8, 15-268 Białystok
(85) 742-02-60
www:   http://www.sp1oz.pl
Szkoła Policealna na Facebooku
e-mail:   sekretariat@sp1oz.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 13344 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 1
(kierunki dzienne)

- technik dentystyczny (2,5 roku, dzienny)
- technik elektroradiolog (2,5 roku,
  dzienny)

- technik farmaceutyczny (2 lata, dzienny)
- technik masażysta (2 lata, dzienny)
- higienistka stomatologiczna (2 lata,
  dzienny)

- opiekunka dziecięca (2 lata, dzienny)
- technik usług kosmetycznych (2 lata,
  dzienny)

- terapeuta zajęciowy (2 lata, dzienny)

SZKOŁA POLICEALNA Nr 1
(kierunki wieczorowe i zaoczne)

Zajęcia odbywają się w budynkach:
- ul. Czackiego 8
- ul. Mickiewicza 2 B, tel. (85) 742-17-87
- ul. Warszawska 27 A, tel. (85) 732-66-74
- ul. Ogrodowa 23 tel. (085) 749-90-70, (085) 732-12-92

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach medycznych w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy placówek medycznych i innych instytucji działających na rzecz oświaty medycznej oraz realizowanie wspólnych celów z innymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Charakterystyka oferowanych kierunków kształcenia

zawód: technik dentystyczny
Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów).
Tryb nauczania: dzienny.

Technik dentystyczny wykonuje pracę w zakresie protetyki i ortodoncji. Może być zatrudniony w uspołecznionych placówkach ochrony zdrowia i prywatnych laboratoriach protetycznych.

zawód: technik farmaceutyczny
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Technik farmaceutyczny wykonuje wszelkie postacie leków recepturowych, informuje pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu, przygotowuje do sprzedaży oraz wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne pacjentom.

Miejscem pracy są apteki wszystkich typów, punkty apteczne, sklepy zielarsko- medyczne, zielarsko- drogeryjne, ze sprzętem medycznym, hurtownie farmaceutyczne i zielarskie, laboratoria, zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego.

zawód: technik elektroradiolog
Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry).
Technik elektroradiolog wykonuje:
 • zdjęcia rentgenowskie (rentgenografia)
 • badania tomografii komputerowej i rezonansowej
 • badania serca (EKG)
 • badania mózgu (EEG)
 • badania słuchu (audiologia)
 • badania ultrasonograficzne (USG)
 • naświetlania promieniami jonizującymi zmian nowotworowych

Miejscem pracy technika elektroradiologa są gabinety:
 • rentgenowskie, tomografii komputerowej i rezonansowej
 • EKG i USG
 • badań słuchu
 • mammograficznych (badań sutka)
 • badań z zastosowaniem radioizotopów
 • na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii
 • w szpitalach onkologicznych przy naświetlaniu chorych itp.

zawód: technik masażysta
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Technicy masażyści mogą być zatrudnieni:
 • w klinikach i szpitalach klinicznych akademii medycznych
 • szpitalach wojewódzkich, miejskich, uzdrowiskach
 • placówkach rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • ośrodkach sportowych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • instytucjach prowadzących działalność rehabilitacyjną i profilaktyczną (domy pomocy społecznej, spółdzielczość inwalidzką, fundacje na rzecz niepełnosprawnych)

zawód: terapeuta zajęciowy
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).

Wskazania do zawodu: odpowiedzialność i obowiązkowość, gotowość współdziałania w zespole, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość, poczucie własnej godności, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

Terapeuci zajęciowi mogą być zatrudnieni:
 • w oddziałach szpitalnych (rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych)
 • sanatoriach
 • warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej
 • dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych

zawód: higienistka stomatologiczna
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Higienistka stomatologiczna tworzy średni personel medyczny związany z profilaktyką stomatologiczną. Absolwent szkoły jest gruntownie przygotowany teoretycznie i praktycznie do pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia oraz profilaktyką medyczną. Zawód ten umożliwia szybkie podjęcie pracy, gdyż zapotrzebowanie na higienistki coraz bardziej rośnie.

Główne zadania higienistki to:
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach
 • wykonywanie zabiegów profilaktyczno – leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty
 • samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zalecanych przez lekarza dentystę
 • przygotowywanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysty zgodnie z zasadami ergonomii
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych

Swoje umiejętności uczniowie kierunku zdobywają w nowoczesnych gabinetach szkolnych oraz w ramach praktyk zawodowych w gabinetach prywatnych i państwowych na terenie całego miasta.

zawód: asystentka stomatologiczna (325101)
Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Asystentka stomatologiczna zajmuje się organizacją pracy w gabinecie dentystycznym i asystuje przy zabiegach dentystycznych.

Może być zatrudniona w gabinetach dentystycznych uspołecznionych placówek ochrony zdrowia i gabinetach prywatnych.

zawód: opiekun medyczny
Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry).

Opiekun medyczny:
 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej, niesamodzielnej
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • wykonuje zabiegi higieniczne
 • popularyzuje zachowania prozdrowotne

Miejscem pracy są oddziały szpitalne, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo –lecznicze, domy podopiecznych.

zawód: protetyk słuchu
Tryb nauczania: wieczorowy. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Protetyk słuchu: wykonuje badania słuchu, wykonuje badania słuchu na potrzeby protezowania, wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe, uczy pacjenta posługiwania się aparatem słuchowym, akcesoriami i innym sprzętem do protezowania i ochrony słuchu, wykonuje podstawowe naprawy aparatów słuchowych, wykonuje i dopasowuje wkładki uszne i urządzenia do indywidualnej ochrony słuchu, sprawuje opiekę protetyczną nad pacjentem i jego rodziną w okresie użytkowania aparatu.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni, w której słuchacze zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Stan księgozbioru to ponad 7,5 tyś. woluminów. Specyfika placówki wywiera wpływ na charakter gromadzonych zbiorów.


Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak medycyna, farmacja, stomatologia, radiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo i psychologia które są w stanie zabezpieczyć słuchaczy wszystkich roczników. Zasoby Biblioteki to także specjalne wideokasety, na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, ekologii i medycyny.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie