Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut
tel. (17) 225-29-84
www:   http://www.msp-lancut.cba.pl
MSP na Facebooku
e-mail:   medyk-lancut@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 9107 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PODKARPACKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁAŃCUCIE OFERUJE KURSY:

- medyczne
- kosmetyczne
- masażu
- inne
 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
(2-letnia, system dzienny)


POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA DLA DOROSŁYCH
(system zaoczny)


KURS KWALIFIKACYJNY

O NAS

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych. Powstała w 1962 roku jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Od 1994 roku szkoła przechodzi istotne zmiany - powstaje Medyczne Studium Zawodowe, a w 2005r. zmienia nazwę na Medyczną Szkołę Policealną. 20 października 2012 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia szkoły połączona ze zjazdem absolwentów. Z dniem 1 września 2014r. utworzono Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w skład którego wchodzi:
 • Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie
 • Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Łańcucie
 • Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie (od 1 września 2015r.)

Misją Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie przygotowywania uczniów do pełnienia ról zawodowych w zawodach medycznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Jesteśmy szkołą publiczna, która zapewnia:
 • bezpłatną naukę
 • kształcenie dorosłych w zmniejszonej liczbie godzin
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • nowoczesne aktywizujące metody nauczania
 • multimedialne metody wspierające proces dydaktyczny
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • bursę szkolną
 • zaświadczenia do ZUS, KRUS

Uczniowie mogą ubiegać się o zakwaterowanie w bursie międzyszkolnej, która znajduje się w niedalekiej odległości od szkoły. Mogą ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogi. W sytuacjach losowych udziela się uczniom urlopu po którym mogą nadal kontynuować naukę na wybranym wcześniej kierunku.

Szkoła posiada Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Idea takiej placówki zakłada, że jest ona miejscem spotkania różnych ludzi, którzy chcąc realizować własne cele życiowe, powinni dbać o zdrowie. Cała działalność szkoły na co dzień świadczy o tym, że utrzymanie i potęgowanie zdrowia uczniów jest ważnym i rzeczywistym problemem.

Szkoła współdziała ze społecznością lokalną. Uczniowie i nauczyciele prowadzą edukację zdrowotną wśród pacjentów, młodzieży innych szkół, pracowników zakładów pracy. Chętnie włączają się do różnych akcji potęgujących zdrowie lub zapobiegających różnym chorobom.

Uczniowie współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem, pracują jako wolontariusze w świetlicy "Wzrastanie" i ośrodkach pomocy społecznej.

13 grudnia 2005r. powołany został Klub Honorowych Dawców Krwi.

Wizja
Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie jest sprawnie zorganizowaną nowoczesną szkołą, zatrudniającą kompetentnych pracowników. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do profesjonalnego pomagania człowiekowi i świadomego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Potrafimy skutecznie wspierać uczniów w planowaniu własnego rozwoju. Tworzymy atmosferę przyjazną dla uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

Baza dydaktyczna
Szkoła dysponuje wieloma bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami:
 • pracownią usprawniania psychoruchowego pracownią ratownictwa medycznego
 • pracownią stanów zagrożenia życia
 • pracownią kulinarną
 • pracownią zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • pracownią rękodzieła
 • pracownią masażu
 • pracownią komputerową

a także: biblioteką, siłownią, salą gimnastyczną i wieloma innymi pracowniami wyposażonymi w sprzęt audio-wideo, wideotekę, komputery.

Młodzież może korzystać w szkole z Internetu oraz WiFi na terenie szkoły.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, domach pomocy społecznej, przedszkolach, szkołach, warsztatach. Prowadzi je wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli.


PERSPEKTYWY PRACY DLA ABSOLWENTÓW

Technik sterylizacji medycznej
Absolwent może pracować wszędzie tam, gdzie świadczy się usługi sterylizacji- sterylizatornie centralne i podręczne, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, pracownie mikrobiologii itp.

Technik sterylizacji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji, prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Tryb nauczania zaoczny 2 semestry

Terapeuta zajęciowy
Absolwent może pracować: na oddziałach rehabilitacji leczniczej, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, ZPO, ZOL, szkołach specjalnych, świetlicach terapeutycznych.

Szkoła gwarantuje przyjazne warunki nauki zawodu. Zapewniamy wysoką jakość kształcenia oraz umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce i konkurencyjność na rynku pracy. Ciekawe praktyki, oraz zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra pedagogów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Asystent osoby niepełnosprawnej - kurs kwalifikacyjny w formie zaocznej.
Absolwent może pracować: w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, domach opieki społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, u osób prywatnych. Wykonuje swoją pracę w miejscu aktualnego pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, internat, akademik i inne). Zawód ten jest dla osób, które mają zamiar, profesjonalnie zająć się asystowaniem osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach m.in. w ośrodkach na terenie kraju, za granicą, oraz prywatnie. Praca asystenta jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji.

AON wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej i medycznej. Wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej efektywnej pomocy. Ponadto włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji.

Technik masażysta
Technik masażysta wykonuje masaż w medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce, zgodnie w wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Masażysta wykonuje zabiegi; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi we własnym gabinecie. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych.

Absolwenci mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki społecznej oraz placówkach ochrony zdrowia, a także w gabinetach odnowy biologicznej i zakładach kosmetycznych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Opiekun medyczny
Nauka trwa 1 rok w formie zaocznej dla dorosłych. Zadaniem opiekuna medycznego jest opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, wykonywanie zabiegów higienicznych, tj. toaleta całego ciała, mycie głowy, toaleta jamy ustnej, zmiana pościeli. Plan nauczania obejmuje m.in.: podstawy anatomii, fizjologii i patologii, zdrowie publiczne, opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii oraz język migowy, język angielski zawodowy, podstawy przedsiębiorczości.

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Technik ortopeda
Absolwent może pracować: w warsztatach ortopedycznych na terenie szpitala, zakładzie rzemieślniczym spółdzielczym lub prywatnym, w zakładach produkujących części i elementy dla potrzeb warsztatów ortopedycznych, w których odbywa się montaż i indywidualne dopasowywanie protez i ortez.

Technik ortopeda - zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem, oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Realizuje on indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje je do potrzeb użytkownika. Do jego obowiązków należy także nauka posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, montaż, obróbka wykończeniowa protez i ortez, dobór metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów.

Technik usług kosmetycznych
Absolwent może pracować: w salonie kosmetycznym, gabinecie odnowy biologicznej czy firmie kosmetycznej. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do przeprowadzania diagnozy kosmetycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, udzielania porad kosmetycznych, a także organizowania i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego.

Kierunek ten dla osób zainteresowanych pielęgnacją, zdrowiem i urodą. Słuchacze tego kierunku zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie dwóch kwalifikacji: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Zajęcia w nowocześnie wyposażonej szkolnej pracowni kosmetycznej. Tryb nauczania zaoczny, okres kształcenia 4 semestry.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie