Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut
tel. (17) 225-29-84
www:   http://www.msp-lancut.cba.pl
e-mail:   medyk-lancut@wp.pl
 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia)

- terapeuta zajęciowy (dziennie)
- technik masażysta (dziennie)
- asystentka stomatologiczna (1 rok,
  dziennie)


POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA DLA DOROSŁYCH

- technik sterylizacji medycznej
  (1 rok, zaocznie)

- opiekun medyczny (1 rok, zaocznie)
- technik ortopeda (wieczorowo)
- technik usług kosmetycznych (zaocznie)

KURS KWALIFIKACYJNY

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych. Powstała w 1962 roku jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Od 1994 roku szkoła przechodzi istotne zmiany - powstaje Medyczne Studium Zawodowe, a w 2005 r. zmienia nazwę na Medyczną Szkołę Policealną. 20 października 2012 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia szkoły połączona ze zjazdem absolwentów. Z dniem 1 września 2014 r. utworzono Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w skład którego wchodzi:
 • Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie
 • Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Łańcucie

Misją Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie przygotowywania uczniów do pełnienia ról zawodowych w zawodach medycznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Jesteśmy szkołą publiczna, która zapewnia:
 • bezpłatną naukę
 • kształcenie dorosłych w zmniejszonej liczbie godzin
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • nowoczesne aktywizujące metody nauczania
 • multimedialne metody wspierające proces dydaktyczny
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
 • bursę szkolną
 • zaświadczenia do ZUS, KRUS

Uczniowie mogą ubiegać się o zakwaterowanie w bursie międzyszkolnej, która znajduje się w niedalekiej odległości od szkoły. Mogą ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogi. W sytuacjach losowych udziela się uczniom urlopu po którym mogą nadal kontynuować naukę na wybranym wcześniej kierunku.

Szkoła posiada Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Idea takiej placówki zakłada, że jest ona miejscem spotkania różnych ludzi, którzy chcąc realizować własne cele życiowe, powinni dbać o zdrowie. Cała działalność szkoły na co dzień świadczy o tym, że utrzymanie i potęgowanie zdrowia uczniów jest ważnym i rzeczywistym problemem.

Szkoła współdziała ze społecznością lokalną. Uczniowie i nauczyciele prowadzą edukację zdrowotną wśród pacjentów, młodzieży innych szkół, pracowników zakładów pracy. Chętnie włączają się do różnych akcji potęgujących zdrowie lub zapobiegających różnym chorobom.

Uczniowie współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem, pracują jako wolontariusze w świetlicy "Wzrastanie" i ośrodkach pomocy społecznej.

13 grudnia 2005 r. powołany został Klub Honorowych Dawców Krwi.

Tradycyjnie w miesiącu maju na kierunku dietetyk odbywa się czepkowanie. Jest to uroczystość, podczas której młodzież otrzymuje symbol zawodu - biały czepek z niebieskim paskiem.

Wizja
Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie jest sprawnie zorganizowaną nowoczesną szkołą, zatrudniającą kompetentnych pracowników. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do profesjonalnego pomagania człowiekowi i świadomego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Potrafimy skutecznie wspierać uczniów w planowaniu własnego rozwoju. Tworzymy atmosferę przyjazną dla uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

Baza dydaktyczna
Szkoła dysponuje wieloma bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami:
 • pracownią usprawniania psychoruchowego pracownią ratownictwa medycznego
 • pracownią stanów zagrożenia życia
 • pracownią kulinarną
 • pracownią zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • pracownią rękodzieła
 • pracownią masażu
 • pracownią komputerową

a także: biblioteką, siłownią, salą gimnastyczną i wieloma innymi pracowniami wyposażonymi w sprzęt audio-wideo, wideotekę, komputery.

Młodzież może korzystać w szkole z Internetu oraz WiFi na terenie szkoły.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, domach pomocy społecznej, przedszkolach, szkołach, warsztatach. Prowadzi je wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli.


PERSPEKTYWY PRACY DLA ABSOLWENTÓW

Asystentka stomatologiczna - nowość !
Nauka trwa rok, tj. 2 semestry w systemie dziennym. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń zdobywa umiejętności z zakresu asystowania lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. W trakcie nauki będą realizowane takie zajęcia jak: podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc, farmakoterapia stomatologiczna, dokumentacja medyczna w stomatologii, język obcy zawodowy, język migowy, asystowanie lekarzowi dentyście, prowadzenie dokumentacji medycznej. Organizowana będzie również praktyka zawodowa w gabinetach i poradniach stomatologicznych.

Opiekunka środowiskowa - kurs kwalifikacyjny w formie zaocznej
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie które umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji - Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na kursie będą realizowane m.in. takie zajęcia jak: organizowanie prac opiekuńczych, wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgniarskich, aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej , pracownia terapii zajęciowej, język migowy, język obcy zawodowy. Organizowana będzie również praktyka zawodowa w warunkach rzeczywistych.

Technik sterylizacji medycznej
Nauka trwa 1 rok w formie zaocznej.
Plan nauczania obejmuje m.in.: anatomię, fizjologię z patologią, technologię mycia i dezynfekcji, technologię sterylizacji oraz język obcy zawodowy, przedsiębiorczość w zawodzie, podstawy prawa w ochronie zdrowia, język migowy. Słuchacze nabywają umiejętności dezynfekcji, dekontaminacji, sterylizacji w szkolnych pracowniach i w warunkach rzeczywistych. Praktyka zawodowa w liczbie 160 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych w centralnych sterlizatorniach. Efekty kształcenia uzyskane przez uczniów będą sprawdzane przez OKE na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Terapeuta zajęciowy
Nauka trwa 2 lata - forma dzienna.
Plan nauczania obejmuje m.in.: anatomię, fizjologię z patologią, terapię zajęciową, podstawy psychologii i pedagogiki oraz język obcy zawodowy, język migowy. Umiejętności praktyczne tj. prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami uczniowie nabywają w czasie ćwiczeń w szkole i w warunkach rzeczywistych w warsztatach terapii zajęciowej. Praktyka zawodowa w liczbie 160 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych. Efekty kształcenia uzyskane przez uczniów będą sprawdzane przez OKE na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Asystent osoby niepełnosprawnej - kurs kwalifikacyjny w formie zaocznej.
Kurs kwalifikacyjny w formie zaocznej. Zjazdy co drugi tydzień przez 2 dni. Ilość godzin na kursie to 65% puli godzin z podstawy programowej kształcenia w szkole. Istnieje możliwość zwolnienia z części zajęć dla absolwentów kierunku opiekun medyczny. Praktyka zawodowa w warunkach rzeczywistych. Na kursie będą realizowane m.in. takie zajęcia jak: polityka społeczna, asystowanie osobie niepełnosprawnej, język migowy. Nauka kończy się egzaminem potwierdzających kwalifikację.

Technik masażysta
Plan nauczania obejmuje przedmioty: anatomię, fizjologię z patologią ze szczególnym uwzględnieniem układ ruchu i układ nerwowego, teorię masażu, fizjoterapię, a także język angielski zawodowy, język migowy, przedsiębiorczość w zawodzie.
Absolwenci mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki społecznej oraz placówkach ochrony zdrowia, a także w gabinetach odnowy biologicznej i zakładach kosmetycznych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Opiekun medyczny
Nauka trwa 1 rok w formie zaocznej dla dorosłych. Zadaniem opiekuna medycznego jest opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, wykonywanie zabiegów higienicznych, tj. toaleta całego ciała, mycie głowy, toaleta jamy ustnej, zmiana pościeli. Plan nauczania obejmuje m.in.: podstawy anatomii, fizjologii i patologii, zdrowie publiczne, opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii oraz język migowy, język angielski zawodowy, podstawy przedsiębiorczości.

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Technik ortopeda
Nauka trwa 2 lata w formie wieczorowej dla dorosłych.
Plan nauczania obejmuje m.in: anatomię z fizjologią i patologią, materiałoznawstwo i technologię obróbki, zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, wybrane zagadnienia z fizjoterapii z elementami biomechaniki. Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają w warsztatach szkolnych i w warunkach rzeczywistych.

Praktyka zawodowa w liczbie 320 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych zakładach ortopedycznych. Efekty kształcenia uzyskane przez uczniów będą sprawdzane przez OKE na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani zakładach ortopedycznych, sklepach medycznych, szpitalnych oddziałach ortopedycznych, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik usług kosmetycznych
Nauka trwa 2 lata forma zaoczna.
W trakcie pierwszego roku nauki realizowana jest:
- I kwalifikacja "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy", po której odbywa się egzamin potwierdzający tę kwalifikację.

W trakcie II roku nauki realizowana jest II kwalifikacja "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp", po której odbywa się egzamin potwierdzający drugą kwalifikację.
Osoba, która zda obydwa egzaminy uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie