Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii

w Łodzi

ul. G. Narutowicza 122, 90-145 Łódź
tel./fax (42) 631-98-48
www:   http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl
e-mail:   szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA TYTUŁU TECHNIKA Z ZAKRESU:

- mechaniki
- mechatroniki
- włokiennictwa

- pojazdów samochodowych
- gastronomii
- logistyki
- urządzeń sanitarnych
- gazownictwa
- elektryki
- handlu
- cyfrowych procesów graficznych
- organizacji reklamy
- i wiele innych…
 

OFERUJEMY BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY (2 lata):


KURSY KWALIFIKACYJNE DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:


Proponujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawców.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi jest bezpłatną placówką powołaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Zadaniem szkoły jest stworzenie szansy podniesienia lub zdobycia kwalifikacji wszystkim zainteresowanym z terenu województwa łódzkiego, jak i całej Polski poprzez reagowanie na potrzeby pracodawców.

Od początku istnienia szkoły skupiliśmy wokół siebie firmy partnerskie, które patronują naszym przedsięwzięciom oraz aktywnie uczestniczą w poszerzaniu jej oferty edukacyjnej. W związku z powyższym, proponowane przez nas kierunki kształcenia wynikają z aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wszyscy nasi słuchacze mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub podnieść już nabyte, aby zmienić profil zatrudnienia zgodnie z wymogami rynku pracy, przez co stają się bardziej mobilni zawodowo. Wykorzystując nowoczesną bazę techniczną i dydaktyczną kształtujemy umiejętności praktyczne, realizując kształcenie w systemie modułowym i dualnym - rekomendowanych przez Unię Europejską, w których cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych. Przygotowując ucznia do określonego zawodu zwracamy uwagę głównie na realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

Zajęcia odbywają się dwóch systemach:
  • stacjonarnym (3 dni w tygodniu),
  • zaocznym (piątek, sobota, niedziela - zjazdy co 2 tygodnie).

Proces kształcenia i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów, w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną i dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.

W swojej pracy preferujemy aktywizujące metody nauczania, wyzwalając aktywność, kreatywność i zdolność do samooceny. W takim układzie nauczyciel staje się doradcą, partnerem oraz projektantem procesu dydaktycznego. Realizowane programy nauczania posiadają elastyczną strukturę, można je modyfikować i uzupełniać, nie burząc całościowej konstrukcji, a jedynie dostosowując treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji słuchacza

Proponowana przez nas forma zajęć zwiększa efektywność kształcenia, co jest szczególnie ważne w szkołach dla dorosłych, do których niejednokrotnie trafiają osoby mające dłuższą przerwę w nauce.

Jako szkoła zawodowa bardzo duży nacisk kładziemy na bieżącą analizę rynku pracy poprzez współpracę z Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy oraz czołowymi przedsiębiorstwami województwa łódzkiego.

Wśród wielu partnerów, którzy aktywnie uczestniczą w poszerzeniu oferty edukacyjnej szkoły oraz w jej życiu należy wymienić przede wszystkim inwestorów ŁSSE: Haering Polska, Ceramika Paradyż, Procter & Gamble, ABB, B/S/H, Coko-Werk, Mecalit, Wirthwein i wiele innych firm prężnie działających na współczesnym rynku np: FON-SKB czy TME. Patronat medialny nad naszą placówką objęły Radio Łódź i TVP Łódź.

W celu zapewnienia słuchaczom wysokiego poziomu zajęć, współpracujemy również z placówkami oświatowymi: Politechniką Łódzką, Akademią Sztuk Pięknych, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 20 w Łodzi, które dysponują odpowiednio wyposażonymi pracowniami, przygotowanymi do realizowania poszczególnych jednostek modułowych.

Potwierdzeniem naszej skuteczności są zdawane na bardzo wysokim poziomie egzaminy zawodowe m.in. egzamin AHK dla technika mechanika (we współpracy z firmą Hearing Polska).

Zespół szkolnych doradców zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi jest ważnym elementem w procesie edukacji, rekrutacji i promocji placówki. Realizując zakres swoich obowiązków i dbając o to, aby szkoła spełniała swoje funkcje oraz na bieżąco reagowała na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy doradcy zawodowi udzielają informacji i pomocy słuchaczom w zakresie:
  • rozpoznawania rynku pracy pod kątem posiadanych przez słuchacza preferencji i predyspozycji zawodowych
  • planowania (kontynuacji) ścieżki zawodowej oraz dalszej ścieżki edukacyjnej
  • przybliżenia (poznania) metod i technik poszukiwania zatrudnienia
  • praktycznego opracowania (wraz z zainteresowanym) życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego
  • pomocy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie