Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68

im. Artura Oppmana

ul. OR-OTA 5, 01-507 Warszawa
tel./fax (22) 839-48-14, (22) 839-42-67
www:   http://www.oppman.edu.pl
e-mail:   sp68@oppman.edu.pl
sp68@edu.um.warszawa.plPrzyjdź, zobacz, zakoduj!

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nr 68

- klasy tradycyjne i integracyjne
- oddział przedszkolny (klasa "0")
- boisko szkolne
- doskonale przygotowana kadra
  pedagogiczna

- opieka specjalistów
- nauka języków obcych
- przyjazna i życzliwa atmosfera
- świetlica, stołówka, biblioteka, czytelnia
- przytulne, odpowiednio wyposażone sale
- plac zabaw dla dzieci
- winda, łazienki dla dzieci
  niepełnosprawnych

- przy szkole działa Gromada Zuchowa oraz
  Drużyna Harcerska

- w szkole realizowany jest "Program
  konstruktywnej pracy z klasą"

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 istnieje od 1 wrzenia 1961 roku. Ma długoletnie tradycje i po wielu przekształceniach przybrała obecną formę. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania i wiedzy uczniów. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny, środki dydaktyczne i komputery, salach lekcyjnych.

Od 6. marca 2000 roku patronem szkoły jest Artur Oppman (Or Ot) 1867-1931 zasłużony warszawiak, dziennikarz, popularny pisarz, który całe swoje życie i działalność publiczną związał z Warszawą.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w II edycji programu Mistrzowie Kodowania, którego celem jest upowszechnienie nauki programowania. Patronat nad tą edycją objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki. Projekt organizowany przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej adresowany jest do uczniów młodszych i starszych klas.


Klasa integracyjna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana jest jedyną szkołą podstawową na Żoliborzu, która organizuje oddział integracyjny. Klasa integracyjna to klasa, do której uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do klasy uczęszcza 15-20 uczniów. W tej grupie jest 3-5 dzieci skierowanych do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia integracyjnego. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są:
  • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z niepełnosprawnością ruchową; z trudnościami w uczeniu się, jednak nie głębszymi niż zdiagnozowane jako upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim; z autyzmem; z zaburzeniami zachowania (z wykluczeniem dzieci, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych); słabo słyszące; słabo widzące oraz zagrożone niedostosowaniem społecznym
  • dzieci stanowiące grupę wsparcia, które osiągnęły dojrzałość szkolną w zakresie wiadomości i umiejętności, są zrównoważone emocjonalnie i dojrzałe społecznie

W klasie integracyjnej pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli: w klasach I - III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający, który czuwa nad rozwojem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w klasach IV - VI są to nauczyciele przedmiotów i nauczyciel wspomagający na wybranych lekcjach.

Specjaliści dbający o rozwój dzieci:
  • pedagog specjalny
  • psycholog szkolny
  • terapeuta integracji sensorycznej
  • neurologopeda
  • logopeda
  • terapeuta-reedukator
  • rehabilitant
  • rewalidator

Dzieci w tej klasie realizują taki sam program nauczania jak dzieci w klasach ogólnych. Tylko uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne realizują ten program w wersji podlegającej niezbędnym modyfikacjom. Uczniowie w klasie integracyjnej są oceniani w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania. Tylko uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne są oceniani indywidualnie. Dzieci uczestniczą w życiu szkoły na tych samych prawach: biorą udział w konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych.

Po to jest integracja: zawsze razem, a nie osobno!Oddział przedszkolny

W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy powstał w szkole oddział przedszkolny, klasa "0". Sala dla najmłodszych uczniów została wyposażona w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Dostosowano również toaletę dla dzieci sześcioletnich. Najmłodsi uczniowie mogą korzystać ze śniadań oraz obiadów. Po planowanych zajęciach dzieci mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych i specjalistycznych (m. in. muzycznych, sportowych, zbiórkach zuchowych, zajęciach integracji sensorycznej, zajęciach logopedycznych) oraz korzystać z opieki świetlicy szkolnej i świetlicy socjoterapeutycznej "Gniazdo". W miłej i serdecznej atmosferze dzieci sześcioletnie uczą się i bawią pod opieką wychowawczyni.


Świetlica

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci, ze względu na czas pracy rodziców spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest bezpłatna nauka języka francuskiego dla wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość języków obcych i chcą mieć kontakt z kulturą Francji.


Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie