Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247

im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

ul. Wrzeciono 9, 01-951 Warszawa
tel./fax (22) 834-12-49
www:   http://www.sp247.pl
e-mail:  
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 11630 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 247

- klasy zerowe
- klasy integracyjne
- doskonale wykwalifikowana kadra
  pedagogiczna
- opieka specjalistów: psycholog, pedagog,
  logopeda, opieka medyczna

- świetlica szkolna
- smaczne obiady w stołówce szkolnej
- przytulne sale lekcyjne
- koła zainteresowań dostosowane do
  potrzeb i zamiłowań dzieci

- nauka języka angielskiego już od zerówki
- przyjazna i życzliwa atmosfera
- bezpieczna szkoła

"Uczymy i wychowujemy, wspierając rozwój ucznia, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w otaczającej go rzeczywistości".

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Jesteśmy "Przyjazną szkołą", w której każdy uczeń czuje się ważny i bezpieczny. Wszystkie dzieci znajdą tu swoje miejsce, możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Klasy integracyjne w szkole istnieją od września 2000 roku. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni i z różnymi trudnościami w nauce na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię pedagogiczno–psychologiczną oraz uczniowie zdolni.

Oferujemy:
 • klasy "0"
 • mało liczne klasy integracyjne na każdym poziomie nauczania, w których pracuje dwóch nauczycieli
 • oddzielne skrzydło dla dzieci z klas 0-III
 • jednozmianową naukę we wszystkich klasach
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy
 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi, mającymi trudności w nauce (reedukacja, zajęcia wyrównawcze, rewalidacja, zajęcia w pracowni Integracji Sensorycznej)
 • naukę języka angielskiego od klasy "0"
 • naukę języka hiszpańskiego dla chętnych od klasy IV
 • naukę pływania w klasach II
 • koła zainteresowań dostosowane do potrzeb i zamiłowań dzieci (przyrodniczo - ekologiczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, informatyczne)
 • zajęcia sportowe (SKS-y dla dziewcząt i chłopców oraz gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych)
 • opiekę nad dziećmi z klas 0 - III w świetlicy od godziny 7:00 do 17:30
 • obiady w stołówce szkolnej
 • opiekę medyczną

Integracja Sensoryczna i Rewalidacja

Pracownia sensoryczna
Od 2008 roku w nowoczesnej pracowni odbywają się zajęcia z Integracji Sensoryczne. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych terapeutów i przeznaczone są dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Rewalidacja
W naszej szkole prowadzone są także zajęcia z rewalidacji, które są jedną z form terapii pedagogicznej. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:
  
 • Maksymalne usprawnianie i rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
 • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
 • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
 • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Uczniowie klas młodszych mają także możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, które są prowadzone przez wykwalifikowanego reedukatora.


Biblioteka szkolna

Oprócz bogatego księgozbioru biblioteka zaprasza do korzystania z czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

Uczniowie zdobywają tu umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Dzieci mając do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu, mogą korzystać z informacji znajdujących się w sieci. Oprócz tradycyjnych zbiorów, gromadzimy i udostępniamy na miejscu: czasopisma i edukacyjne programy multimedialne.

Pięciolatek i sześciolatek w szkole

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym od 1 września 2011 wszystkie pięciolatki są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Zarówno pięciolatkom, jak i sześciolatkom zapewniamy:
 • Sale lekcyjne dostosowane do potrzeb młodszych dzieci z wydzieloną częścią przeznaczoną na naukę a także rekreację i zabawę.
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów takich jak psycholog, pedagog, logopeda oraz opiekę pielęgniarki.
 • Bezpieczne i odpowiednio wyposażone place i miejsca zabaw.
 • Zajęcia opiekuńcze w grupie rówieśników.
 • Możliwość korzystania z trzech posiłków.
 • Zajęcia dodatkowe, które pomogą rozwijać umiejętności i zdolności dziecka.
 • Odpowiednio dobrane podręczniki.
 • Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia Integracji Sensorycznej.
 • Dzieciom z oddziałów przedszkolnych proponujemy bezpłatne, dodatkowe zajęciach języka angielskiego, muzyki i kultury fizycznej.

Świetlica

Świetlica w naszej szkole obejmuje opieką przede wszystkim uczniów klas 0-III. W wyjątkowych przypadkach uczęszczają do niej również uczniowie klas IV. Świetlica zapewnia wszechstronną opiekę a także proponuje uczniom udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastyczno-technicznych, umysłowo-intelektualnych i ruchowo-rekreacyjnych.

Główny nacisk wychowawcy kładą na wszechstronny rozwój i aktywną twórczość dziecka. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci; rodziny, szkoły i kolegów.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Działalność świetlicy wspierana jest przez rodziców. Uczestniczą oni czynnie w imprezach i uroczystościach organizowanych w świetlicy. Kalendarz spotkań i wydarzeń kulturalnych jest bogaty. Dzieci co roku uczestniczą i przygotowują pod kierunkiem wychowawców szereg imprez; Pasowanie na świetliczaka, Dzień Nauczyciela, zabawę andrzejkową, spotkanie z Mikołajem, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Święto Rodziny i wiele innych.

Serdecznie Zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie