Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247

im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

ul. Wrzeciono 9, 01-951 Warszawa
tel./fax (22) 834-12-49
www:   http://www.sp247.pl
e-mail:   sp247@edu.um.warszawa.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 247

- klasy tradycyjne i integracyjne
- odział przedszkolny, klasy zerowe
- doskonale przygotowana kadra
  pedagogiczna

- nauka języków obcych już od zerówki
- przyjazna i życzliwa atmosfera
- bezpieczna szkoła
- świetlica
- biblioteka z czytelnią
- przytulne sale lekcyjne
- bierzemy udział w międzynarodowym
  Programie GLOBE

"Uczymy i wychowujemy, wspierając rozwój ucznia, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w otaczającej go rzeczywistości".

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Jesteśmy "Przyjazną szkołą", w której każdy uczeń czuje się ważny i bezpieczny. Wszystkie dzieci znajdą tu swoje miejsce, możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań. Klasy integracyjne w szkole istnieją od września 2000 roku. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni i z różnymi trudnościami w nauce na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię pedagogiczno–psychologiczną oraz uczniowie zdolni.

Oferujemy:
 • klasy "0"
 • mało liczne klasy integracyjne na każdym poziomie nauczania, w których pracuje dwóch nauczycieli
 • oddzielne skrzydło dla dzieci z klas 0-III
 • jednozmianową naukę we wszystkich klasach
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy
 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi, mającymi trudności w nauce (reedukacja, zajęcia wyrównawcze, rewalidacja, zajęcia w pracowni Integracji Sensorycznej)
 • naukę języka angielskiego od klasy "0"
 • naukę pływania w klasach II
 • koła zainteresowań dostosowane do potrzeb i zamiłowań dzieci (przyrodniczo - ekologiczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, informatyczne)
 • zajęcia sportowe (SKS-y dla dziewcząt i chłopców oraz gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych)
 • opiekę nad dziećmi z klas 0 - III w świetlicy
 • obiady w stołówce szkolnej
 • opiekę medyczną

Integracja Sensoryczna i Rewalidacja

Pracownia sensoryczna
Od 2008 roku w nowoczesnej pracowni odbywają się zajęcia z Integracji Sensoryczne. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych terapeutów i przeznaczone są dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Rewalidacja
W naszej szkole prowadzone są także zajęcia z rewalidacji, które są jedną z form terapii pedagogicznej. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:
  
 • Maksymalne usprawnianie i rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
 • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
 • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
 • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Uczniowie klas młodszych mają także możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, które są prowadzone przez wykwalifikowanego reedukatora.

Pięciolatek i sześciolatek w szkole:

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym od 1 września 2011 wszystkie pięciolatki są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Zarówno pięciolatkom, jak i sześciolatkom zapewniamy:
 • Sale lekcyjne dostosowane do potrzeb młodszych dzieci z wydzieloną częścią przeznaczoną na naukę a także rekreację i zabawę.
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów takich jak psycholog, pedagog, logopeda oraz opiekę pielęgniarki.
 • Bezpieczne i odpowiednio wyposażone place i miejsca zabaw.
 • Zajęcia opiekuńcze w grupie rówieśników.
 • Możliwość korzystania z trzech posiłków.
 • Zajęcia dodatkowe, które pomogą rozwijać umiejętności i zdolności dziecka.
 • Odpowiednio dobrane podręczniki.
 • Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia Integracji Sensorycznej.
 • Dzieciom z oddziałów przedszkolnych proponujemy bezpłatne, dodatkowe zajęciach języka angielskiego, muzyki i kultury fizycznej.

Świetlica

Świetlica w naszej szkole obejmuje opieką przede wszystkim uczniów klas 0-III. W wyjątkowych przypadkach uczęszczają do niej również uczniowie klas IV. Świetlica zapewnia wszechstronną opiekę a także proponuje uczniom udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastyczno-technicznych, umysłowo-intelektualnych i ruchowo-rekreacyjnych.

Główny nacisk wychowawcy kładą na wszechstronny rozwój i aktywną twórczość dziecka. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci; rodziny, szkoły i kolegów.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Działalność świetlicy wspierana jest przez rodziców. Uczestniczą oni czynnie w imprezach i uroczystościach organizowanych w świetlicy. Kalendarz spotkań i wydarzeń kulturalnych jest bogaty. Dzieci co roku uczestniczą i przygotowują pod kierunkiem wychowawców szereg imprez; Pasowanie na świetliczaka, Dzień Nauczyciela, zabawę andrzejkową, spotkanie z Mikołajem, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Święto Rodziny i wiele innych.

GALERIA


Serdecznie Zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie