Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach

ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
tel. (76) 845-14-14, (76) 746-50-10
www:   http://sp2.polkowice.pl
e-mail:   sp2polkowice@poczta.onet.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 7544 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

Oferujemy:

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- udział w konkursach, imprezach,
  uroczystościach szkolnych

- dbałość o rozwój ucznia
- aktywne metody pracy
- udział w projektach oraz programach
  edukacyjnych i profilaktycznych

- domową atmosferę

W nowym roku szkolnym 2017/2018 proponujemy:

- wzbogacenie oferty zajęć
- modernizację bazy szkoły w projekty
  i wyposażenie

- wydłużenie czasu pracy świetlicy

Nasza szkoła słynie z tego, że panuje w niej atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój zainteresowań i talentów naszych uczniów. Opracowaliśmy Szkolny Program Wspierania Uzdolnień. Uczniowie mogą realizować swoje zamierzenia w ramach wielu kół zainteresowań: informatycznych, artystycznych, sportowych. Wynikiem tych działań są liczne osiągnięcia naszych wychowanków na szczeblu powiatu, województwa, a nawet kraju, np. w: Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym MULTITEST, Ogólnopolskim Konkursie Łowcy Talentów, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, a także w konkursach artystycznych. Swoje umiejętności i talenty uczniowie mają możliwość zaprezentować podczas licznych uroczystości i imprez, stanowiących bogatą tradycję szkoły. Każde dziecko jest dla nas wartościowym człowiekiem, dlatego też szczególną troską otaczamy uczniów, którzy nie zawsze sami mogą sprostać wymaganiom współczesnej szkoły.

Na co kładziemy nacisk?
Zgodnie z misją i wizją szkoły kładziemy nacisk na wychowanie absolwenta dobrze przygotowanego do kontynuowania nauki w gimnazjum. Przykładamy szczególną wagę do stworzenia możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Większość przedmiotów realizujemy w ścisłej korelacji z indywidualnymi potrzebami naszych uczniów, szczególnie mocny nacisk kładąc na rozwój zainteresowań i uzdolnień. Bogata wiedza i umiejętności naszych uczniów znajdują potwierdzenie w wysokich lokatach, jakie uzyskują oni w różnorodnych konkursach.

Źródłem sukcesów szkoły jest również wykwalifikowany zespół nauczycieli – pasjonatów, którzy wdrażają autorskie pomysły do realizowanych programów nauczania, stosują metody aktywne, realizują projekty edukacyjne oraz przede wszystkim poświęcają cały swój czas i serce naszym wychowankom.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Naszą szkołę wyróżnia:

 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • spójność programów i planów nauczania i wychowania
 • organizacja i funkcjonowanie wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli
 • różnorodność form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów
 • efekty współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w różnych obszarach pracy szkoły
 • bogata oferta imprez stanowiących tradycję szkoły
 • wysoki poziom organizacji imprez i uroczystości szkolnych z udziałem rodziców i władz lokalnych

DODATKOWO

Języki obce
Język angielski od klasy "0". W naszej szkole uczymy języka angielskiego w klasach I-III - po 2 godziny tygodniowo, w klasach IV - po 2 godziny tygodniowo, w klasach V-VI - po 3 godziny tygodniowo. W niektórych zespołach klasowych ze względu na liczebność, lekcje języków obcych są prowadzone z podziałem na grupy.

Świetlica
Świetlica prowadzi zajęcia w godzinach 6:45-16:00 w trzech pomieszczeniach. Wybrane metody i formy pracy z grupą: zabawy integracyjne ze szczególnym wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, zajęcia plastyczne, kiermasze, zajęcia muzyczne i taneczne, zabawy tematyczne z podziałem na role w kącikach tematycznych, zabawy relaksacyjne i rozluźniające, zajęcia z elementami socjoterapii, gry i zabawy stolikowe, planszowe, edukacyjne, zajęcia techniczno - konstrukcyjne, gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, zabawy fabularyzowane (pedagogika zabawy), inscenizacje i zabawy parateatralne, gry zespołowe i drużynowe, zabawy i ćwiczenia w terenie, spacery, wycieczki, zajęcia o charakterze sportowym, spotkania z ciekawymi ludźmi, eksperymenty, uroczystości.

Dowożenie uczniów
Do szkoły dojeżdżają uczniowie z najbliższej okolicy. Są to przejazdy wykupione w PKS-ie i przeznaczone wyłącznie dla uczniów naszej szkoły. W trakcie dojazdu dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogiczną. Koszty dojazdu oraz opieki pedagogicznej pokrywane są z budżetu szkoły.

Opieka medyczna
W szkole zatrudniona jest pielęgniarka, która pracuje codziennie w godzinach 8:00-15:00. Lekarz stomatolog przyjmuje 2 razy w tygodniu po 3 godziny.

Oferta dla uczniów z trudnościami
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III, indywidualna terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach IV-VI, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysleksją oraz ze względu na stan zdrowia ucznia nauczanie indywidualne i także zajęcia logopedyczne, ART-terapia, zajęcia p.n.: "Dobry start przedszkolaka".

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I IMPREZY

Szkoła nasza proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
 • koła zainteresowań (biblioteczne, ceramiki artystycznej, chór, teatralne z elementami socjoterapii, zespół wokalny)
 • zajęcia wspomagające ucznia klasy szóstej – konsultacje przed sprawdzianem
 • SKS-y
 • zajęcia pływania na basenie przy SP3
 • zespoły dydaktyczno-wyrównawcze
 • zespoły korekcyjno-kompensacyjne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia socjoterapeutyczne

W swojej działalności szkoła wypracowała wiele imprez i uroczystości, z których niektóre należą już do tradycji. Oto niektóre z nich: uroczyste pasowanie klas I, obchody rocznic oraz świąt państwowych i narodowych, bale andrzejkowe i noworoczne, Dzień Chłopca, Dzień Samorządności, Święto Patrona Szkoły, turnieje klas, akcje charytatywne: "Góra grosza", "Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę", loteria Mikołajkowa, wybory do SU, Dzień Ziemi, itd. W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Koło Przyjaciół Dzieci.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział we wszystkich zawodach sportowych na terenie miasta, gminy, powiatu. Kilka razy w roku szkolnym organizowane są rozgrywki sportowe dla ciągów klas. Ponadto raz w roku organizowany jest turniej piłkarski o puchar "Koziołka Matołka".

Co roku w szkole organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Klasy I-III wyjeżdżają przeważnie w rejony województwa dolnośląskiego, natomiast klasy IV-VI - w różne ciekawe miejsca Polski. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze czasami dofinansowane są przez Radę Szkoły, sklepik uczniowski oraz prywatnych sponsorów. Wycieczki ekologiczne dofinansowane są przez Wydział Ochrony Środowiska przy Urzędzie Gminy. Raz w roku dla uczniów klas III-cich organizowane są 3-tygodniowe turnusy (najczęściej nad morzem) w ramach "Zielonej Szkoły".

Nasza szkoła współpracuje ze szkołami z terenu miasta, gminy i powiatu. Nawiązaliśmy również współpracę ze szkołami noszącymi imię naszego patrona Kornela Makuszyńskiego tj. ze Szkołą Podstawową w Pacanowie, ze Szkołą Podstawową w Siemkowicach, ze Szkołą Podstawową w Skwierzynie oraz ze Szkołą Podstawową w Starym Wołowie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie