Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 80

im. Budowniczych Portu Północnego

ul. Opolska 9, 80-395 Gdańsk
tel. (58) 556-46-62, fax (58) 556-46-72
www:   http://www.sp80.gda.pl
e-mail:   sp80@poczta.fm
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80
Co nas wyróżnia?

- klasy integracyjne
- certyfikat "Szkoła z klasą", "Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji"
- profesjonalizm, zaangażowanie
i skuteczność kadry pedagogicznej

- różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych
- bezpieczeństwo w szkole
- indywidualne podejście do dzieci
- Szkoła Promująca Zdrowie
- udział w programie "Szkoła Myślenia"
- wspólne cele uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców
- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji - "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją"

NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI

Szkoła Podstawowa Nr 80 rozpoczęła swą działalność 3 września 1973 r. Trzy lata później otrzymała imię Budowniczych Portu Północnego. Dzień ten stał się świętem szkoły, najważniejszą uroczystością w życiu naszej społeczności. To czas zabaw, festynów i radości wszystkich uczniów.

W kwietniu 1987 roku, jako pierwsza szkoła z Gdańska, zostaliśmy przyjęci do Klubu Przodujących Szkół.

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju intelektualnego, moralnego i zdrowotnego. W procesie dydaktyczno-wychowawczym stosujemy aktywizujące metody i techniki nauczania, w trakcie których uczeń przyswaja wiedzę, kształci umiejętności uniwersalne oraz łączy wiadomości zdobyte w ramach różnych przedmiotów. Proponowana koncepcja kształcenia daje możliwość "otworzenia" zajęć na różne ścieżki edukacyjne, na integrację przedmiotową, a także na sztukę.

Pomagamy uczniom w pełnym rozwoju ich talentów proponując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań (m.in. koło polonistyczne, teatralne, ekologiczne, klub podróżnika, koło artystyczno-twórcze, zajęcia informatyczne, koło regionalne "Mały Wędrowniczek", koło kulturoznawcze, koło sportowe, inne). Efektem pracy nauczycieli są sukcesy naszych wychowanków.

Zapewniamy uczniom:

 • nauczanie zintegrowane w klasach I-III i blokowe w klasach IV-VI prowadzone od 1 września 1999 roku przy zastosowaniu aktywizujących technik i metod: integracyjnych, tworzenia i definiowania pojęć, hierarchizacji, twórczego rozwiązywania problemów, pracy we współpracy, ewaluacyjnych, gier interakcyjnych
 • naukę w klasach integracyjnych
 • naukę języka angielskiego od klasy I przez wyspecjalizowaną kadrę
 • naukę wychowania fizycznego od I klasy przez specjalistów, dzięki czemu nasi uczniowie, mimo że w szkole nie ma klas usportowionych, osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe
 • zajęcia z informatyki w sali z nowocześnie wyposażonymi stanowiskami, z oprogramowaniem Microsoft Windows Millenium Edition, Microsoft Office XP i dostępem do Internetu
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-VI
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej w klasach I-III
 • zajęcia socjoterapeutyczne z całymi klasami i małymi grupami prowadzone przez pedagoga
 • zajęcia profilaktyczne w klasach I-VI
 • zajęcia w różnorodnych kołach zainteresowań (przedmiotowe, artystyczne, sportowe)


Realizujemy program wychowawczy "Wędrówka ku wartościom" podążając ku dobru, prawdzie i pięknie oraz kształtując twórczego człowieka pewnie poruszającego się w świecie wartości.

Bardzo istotnym elementem wychowania w naszej szkole jest szereg uroczystości oraz przedsięwzięć szkolnych. Jedną z nich jest pasowanie dzieci klas pierwszych na uczniów. To bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Jest to impreza wyjątkowo podniosła, pełna ciepła i uśmiechu. Pierwszoklasiści prezentują swój program by pokazać, że zasłużyli na miano "uczniaka". Należy także wymienić: Wigilię, Andrzejki, Mikołajki, bal karnawałowy, Walentynki, blok morski, gdański, europejski, imprezy, które na stałe wpisały się do kalendarza życia społeczności uczniowskiej. Szczególną popularnością wśród dzieci cieszy się turniej pisakowy "Ale jaja!".

Corocznie organizujemy także "Dzień Sportu". Zależy nam bowiem na rozbudzaniu ambicji wychowanków, aby nie obawiali się sięgać wysoko, by umieli zarówno wygrywać, jak i przegrywać.

Chlubą naszej szkoły jest również zespół wokalno-taneczny "Don-Don", który występuje nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej odnosząc liczne sukcesy.

Realizacji celów wychowawczych sprzyjają organizowane dla dzieci wycieczki krajoznawcze jedno lub kilkudniowe, w czasie których mają okazję lepiej poznać siebie i swoich rówieśników oraz nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności. Oprócz tego uczestniczymy w "wędrówkach kształcących" - spotkaniach z miejscem, człowiekiem i czasem w ramach cyklicznych spotkań z Bajnutkiem i wyjściach muzealnych.

Wszystkie podejmowane działania wpływają na postawę naszych uczniów. Kształtują umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem, zgodnego współistnienia z innymi oraz pomagają w odkrywaniu w sobie tego wszystkiego, co pozwoli im być w pełni sobą.


W naszej codziennej pracy edukacyjnej potwierdza się zasada, że im więcej nowej wiedzy i umiejętności, tym ważniejsza staje się życzliwość, uśmiech i wiara w drugiego człowieka.

Na co kładziemy nacisk?

W procesie dydaktyczno- wychowawczym zwracamy uwagę na:

 • stosowanie aktywizujących metod i technik nauczania
 • kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz łączenie wiadomości zdobytych w ramach różnych przedmiotów
 • stworzenie możliwości "otworzenia" zajęć na różne ścieżki edukacyjne, na integrację przedmiotową, a także sztukę
 • sprzyjanie poznawczej i twórczej autorealizacji
 • propagowanie zdrowego i ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym

Oferta dla uczniów z trudnościami

 • zajęcia wyrównawcze
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • rewalidacja
 • gimnastyka korekcyjna
 • biblioterapia


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie