Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
tel. (22) 769 33-00, fax (22) 769 33-73
www:   http://www.cnbop.pl
e-mail:   cnbop@cnbop.pl
edukacja@cnbop.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 4326 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA CNBOP-PIB

- szkolenie dla konserwatorów
  hydrantów zewnętrznych
  i wewnetrznych

- szkolenie z zakresu prawidłowego
  sporządzania instrukcji
  bezpieczeństw pożarowego

- szkolenie dla projektantów,
  instalatorów i konserwatorów
  dźwiękowych systemów
  ostrzegawczych

- szkolenie dla inspektorów ochrony
  przeciwpożarowej

- szkolenie dla projektantów,
  instalatorów i konserwatorów
  systemów wentylacji pożarowej
  w obiektach budowlanych

- stałe urządzenia gaśnicze
  mgłowe w ochronie przeciwpożarowej

- wyłączniki przeciwpożarowe prądu

KURSY DOSKONALĄCE

- Teoria bezpieczeństwa oraz analiza
  i ocena ryzyka

- Wybrane problemy techniczne
  w zapewnieniu bezpieczeństwa osób
  i procesów na przykładzie ochrony
  przeciwpożarowej oraz wybrane
  zagadnienia w zakresie
  fizykochemii spalania i wybuchu

- Wybrane zagadnienia w zakresie
  zapewnienia bezpieczeństwa. Ewolucyjne
  zarządzanie ryzykiem

- Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym
- Wybrane zagadnienia w zakresie
  sygnalizacji alarmu pożarowego
  i automatyki pożarniczej. Wybrane
  zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa.
  Wprowadzeniew tematykę wentylacji
  pożarowej

- Systemy oddymiania i odprowadzania
  ciepła

- Integracja systemów – na przykładzie
  dużego obiektu sportowego

- Techniczne aspekty zapewnienia
  bezpieczeństwa na przykładzie wybranych
  systemów bezpieczeństwa

- Systemy oświetlenia ze szczególnym
  przedstawianiem oświetlenia
  ewakuacyjnego, awaryjnego

 

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA CNBOP-PIB

- przygotowanie obiektów
  budowlanych w zakresie ochrony
  przeciwpożarowej do odbioru przez
  Państwową Straż Pożarną

- szkolenie dla konserwatorów
  podręcznego sprzętu gaśniczego

- szkolenie aktualizacyjne dla
  inspektorów ochrony
  przeciwpożarowej
- szkolenie dla projektantów,
  instalatorów i konserwatorów
  urządzeń wczesnej detekcji
  dymu instalacji czujek zasysających

- szkolenie "Dobór przewodów i kabli
  elektrycznych niskiego napięcia"

- szkolenie "Ochrona przeciwpożarowa
  w instalacjach elektrycznych"

- szkolenie "Oświetlenie awaryjne
  projektowanie, instalacja,
  konserwacja"

- szkolenie "Instalacje w strefach
  zagrożonych wybuchem"

- szkolenie "Stałe urządzenia gaśnicze
  tryskaczowe w ochronie
  przeciwpożarowej"

- szkolenie "Stałe urządzenia gaśnicze
  gazowe w ochronie przeciwpożarowej"

- szkolenie dla projektantów,
  instalatorów i konserwatorów
  systemów sygnalizacji pożaru

- szkolenie aktualizujące dla
  inspektorów ochrony
  przeciwpożarowej

- szkolenie dla operatorów urządzeń
  przeciwpożarowych zawierających
  fluorowane gazy cieplarniane

- szkolenie z zakresu ochrony ppoż.
  dotyczące drzwi i innych zamknięć
  przeciwpożarowych. Dobór, montaż,
  przegląd i konserwacja

- ochrona przed pożarami kuchennej
  wentylacji wyciągowej
  i specjalistycznych urządzeń kuchennych

- instalacje pianotwórcze w ochronie
  przeciwpożarowej

- obowiązki właścicieli, zarządców
  i użytkowników obiektów budowlanych
  z zakresu ochrony przeciwpożarowejSALE KONFERENCYJNE

- komfortowe sale szkoleniowe wyposażone
  w nowoczesny sprzęt

O nas

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

CNBOP wykonuje:
 • badania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej
 • aprobaty techniczne
 • certyfikację wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej
 • certyfikację podmiotów wykonujących usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • prace naukowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
 • prace badawcze w zakresie sprzętu i środków stosowanych przez jednostki straży pożarnych, a także w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • opinie i ekspertyzy techniczne w zakresach jw.
 • analizy przyczyn powstania pożarów
 • działalność w zakresie propagowania wiedzy pożarniczej i ochrony ludności
 • szkolenia specjalistyczne
 • prace normalizacyjne

Notyfikacja CNBOP-PIB
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy posiada status notyfikowanej jednostki certyfikującej wyroby w zakresie zadań wg systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR). Numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej to 1438.

Jednostka Certyfikująca
Jednostka Certyfikująca CNBOP - PIB posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 063 (zakres akredytacji).
   Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB prowadzi działalność w zakresie:
 • dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej
 • oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • certyfikacji krajowej wyrobów
 • certyfikacji podmiotów wykonujących usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia specjalistyczne
Dział Szkoleń propaguje wiedzę dotyczącą postępu nauki i techniki pożarniczej oraz inspiruje podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Zakres działalności obejmuje upowszechnianie wiedzy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności w formie sympozjów, seminariów, konferencji naukowych zasięgu krajowym i międzynarodowym, narady, posiedzenia komisji, komitetów i innych. Prowadzona jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo - badawczymi.

SALE KONFERENCYJNE

Profesjonalne, na odpowiednim poziomie szkolenie, oprócz kompetencji i pomysłu potrzebuje także odpowiednio do tego przystosowanego miejsca. W tym celu Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oferuje komfortowe sale szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Dzięki możliwościom lokalowym i zaopatrzeniu zaplecza, dobrej wszechstronnej gastronomii oraz profesjonalnemu wyposażeniu w sprzęt multimedialny i konferencyjny dysponujemy znakomitymi warunkami do zapewnienia Państwu idealnego miejsca do organizacji konferencji, seminariów, zjazdów, szkoleń, spotkań firmowych, imprez marketingowych itp.

Na życzenie Klienta zapewniamy kompleksową obsługę techniczną.
W celu dokonania rezerwacji sali prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: (22) 769-33-04.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie