Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Bł. Ks. Romana Archutowskiego

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel. (22) 839-08-40, fax (22) 839-08-70
www:   http://www.archutowski.edu.pl
e-mail:   sekretariat@archutowski.edu.pl
 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- klasy koedukacyjne
- od drugiej klasy uczniowie uczą się dwóch
  przedmiotów w zakresie rozszerzonym
  na fakultetach

- autorski program kulturoznawczy pod
  patronatem naukowym Wydziału
  Humanistycznego Uniwersytetu
  kard. S.Wyszyńskiego

- patronat naukowy Wydziału
  Humanistycznego i Matematyczno-
  Przyrodniczego Uniwersytetu
  kard. S. Wyszyńskiego

Liceum mieści się w wygodnym, obszernym budynku położonym w kompleksie leśno-parkowym na Bielanach. Budynek jest dozorowany całodobowo. Liceum zostało powołane w 1997 roku przez J.E. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski. Obecnie organem prowadzącym Szkołę jest powołane przez księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej kierowane przez ks. Sylwestra Jeża.

   W Liceum oferujemy:
 • zróżnicowane kształcenie i wychowanie dla dziewcząt i chłopców – program wychowawczy oparty na personalistycznej koncepcji człowieka i uwzględniający różnice między chłopcami a dziewczętami
 • autorski program kulturoznawczy pod patronatem naukowym Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego
 • patronat naukowy Wydziału Humanistycznego i Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego
 • internat dla uczniów spoza Warszawy (tylko dla chłopców)
 • stypendia socjalne i naukowe
 • integralny program wychowawczy i edukacyjny
 • kompetentną kadrę pedagogiczną
 • dobre warunki lokalowe i położenie w Lesie Bielańskim
 • języki obce: angielski (w trzech grupach międzyklasowych w zależności od poziomu) i drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski
 • fakultety: od klasy drugiej swobodny dobór dwóch przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
 • teren sportowo-rekreacyjny: dwa boiska do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, duża sala gimnastyczna, siłownia

Pragniemy zaproponować młodym, zrównoważone środowisko wychowawcze, gdzie w sposób przemyślany realizowana będzie edukacja z podziałem na płeć ale realizowana w obrębie jednego budynku. Propozycja nasza zakłada optymalną drogę kształcenia i wychowania, gdzie zajęcia podstawowe odbywają się z podziałem na klasy dla chłopców i dziewcząt, co stymuluje osiąganie wyższych wyników w edukacji, a jednocześnie umożliwia naturalne możliwości współpracy obu płci.

Liceum oferuje także:
 • koła zainteresowań (powstają w zależności od potrzeb uczniów: filozoficzne, muzyczne, plastyczne, teatralne, chemiczne, historyczne, zajęcia sportowe.
 • indywidualną opiekę naukową dla uczniów wybitnie uzdolnionych
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • dodatkowe bezpłatne zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin wiedzy
 • bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego dla klas pierwszych
 • debaty uczniowskie i spotkania z uczestnikami życia publicznego
 • edukację kulturalną i spotkania z twórcami kultury
 • wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych

Opieka naukowa nad uczniami
Z myślą o uczniach wyróżniających się szczególnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami oraz osiągającymi bardzo dobre wyniki w nauce stworzony został system Indywidualnej Opieki Naukowej tzw. qION. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu się takich uczniów do konkursów przedmiotowych oraz w rozwoju ich zainteresowań w danej dziedzinie. Nauczyciel pełni rolę opiekuna - kieruje indywidualną i samodzielną pracą ucznia oraz monitoruje postępy w tej pracy. Natomiast uczeń zobowiązuje się do intensywnej pracy indywidualnej pod kierunkiem swojego opiekuna według ustalonego z nim zakresu i harmonogramu.

Nie pozostają bez opieki uczniowie, którzy przychodzą do pierwszej klasy z pewnymi zaległościami, a wykazują zapał do nauki i zależy im na uzupełnieniu braków. Dla nich w pierwszym semestrze prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, na których pod opieka nauczyciela zdobywają brakującą wiedzę i umiejętności.

PROGRAM DYDAKTYCZNY

Klasa I - profil ogólny
Pierwszy rok nauki w Liceum ma charakter ogólny. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów. Jest to rok, w którym mają czas na rozeznanie swoich zainteresowań i predyspozycji. Z trzech przedmiotów - biologii, chemii i fizyki realizują podstawę programową i w następnych latach przedmioty te nauczane są już tylko w zakresie rozszerzonym na fakultetach.

Zajęcia lekcyjne uzupełniane są o tzw. warsztaty - dodatkowe zajęcia o charakterze studyjnym, w których pierwszoklasiści mają obowiązek uczestniczyć. W każdym semestrze wybierają jeden z proponowanych warsztatów.

Taki system pracy w klasach pierwszych z jednej strony ułatwia uczniom wybór fakultetów w klasie drugiej, a z drugiej strony pozwala na skoncentrowanie się na zdobywaniu wiedzy z przedmiotów, którymi są najbardziej zainteresowani oraz w przygotowywaniu do egzaminów maturalnych już od drugiego roku nauki.

49 profili w jednej szkole
Od drugiej klasy uczniowie uczą się dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym na fakultetach. Zdobywają wiedzę w kameralnych warunkach - grupy liczą od kilku do kilkunastu osób. Wystarczy pięciu uczniów zainteresowanych danym przedmiotem w zakresie rozszerzonym, aby fakultet mógł powstać. Przedmioty można wybierać w dowolnej konfiguracji spośród 14 proponowanych, podzielonych na dwie grupy (po jednym z każdej grupy). Możliwych połączeń jest aż 49, co daje aż 49 profili kształcenia w naszym Liceum.

WPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Współpraca z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW
Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawuje nad szkołą patronat naukowo-dydaktyczny. W ramach patronatu przewidziane są następujące działania:
 • udzielanie pomocy uczniom trzecich klas w przygotowaniu do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • opracowanie programu i prowadzenie warsztatu tematycznego przez studentów filologii polskiej różnych specjalizacji (np. edytorskiej, filmoznawczej, teatrologicznej), w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów
 • wykłady pracowników naukowych z zakresu historii literatury polskiej i obcej oraz językoznawstwa
 • inne działania podnoszące jakość kształcenia
 • możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych organizowanych przez WNH na terenie UKSW

Współpraca z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym UKSW
Od roku 2010 zadania dydaktyczne Szkoły wspiera również Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach współpracy pracownicy Wydziału prowadzą w szkole regularne zajęcia z matematyki i informatyki dla zainteresowanych uczniów.

INTERNAT

Internat Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. R. Archutowskiego jest przeznaczony dla uczniów spoza Warszawy. Dysponujemy odpowiednią bazą lokalową, żeby do internatu przyjąć chłopców i dziewczęta (posiadamy dwa niezależne kompleksy mieszkań). Stwarzamy i pomagamy organizować wychowankom warunki do nauki i odpoczynku. W zajęciach popołudniowych jest czas na naukę, relaks, zajęcia sportowe i modlitwę.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie