Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Bł. Ks. Romana Archutowskiego

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel. (22) 839-08-40, fax (22) 839-08-70
www:   http://www.archutowski.edu.pl
e-mail:   sekretariat@archutowski.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 5551 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- klasy koedukacyjne
- autorski program kulturoznawczy pod
  patronatem naukowym Wydziału
  Humanistycznego Uniwersytetu
  kard. S.Wyszyńskiego

- patronat naukowy Wydziału
  Humanistycznego i Matematyczno-
  Przyrodniczego Uniwersytetu
  kard. S. Wyszyńskiego

- rozszerzenia: od klasy pierwszej - język
  angielski i j. polski lub matematyka, od
  klasy drugiej swobodny dobór dwóch
  przedmiotów nauczanych na poziomie
  rozszerzonym

- języki obce: angielski (w dwóch grupach
  w zależności od poziomu) i drugi język do
  wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski

Liceum mieści się w wygodnym, obszernym budynku położonym w kompleksie leśno-parkowym na Bielanach. Budynek jest dozorowany całodobowo. Liceum zostało powołane w 1997 roku przez J.E. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski. Obecnie organem prowadzącym Szkołę jest powołane przez księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej kierowane przez ks. Sylwestra Jeża.   W Liceum oferujemy:
 • zróżnicowane kształcenie i wychowanie dla dziewcząt i chłopców – program wychowawczy oparty na personalistycznej koncepcji człowieka i uwzględniający różnice między chłopcami a dziewczętami
 • autorski program kulturoznawczy pod patronatem naukowym Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego
 • patronat naukowy Wydziału Humanistycznego i Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego
 • internat dla uczniów spoza Warszawy (tylko dla chłopców)
 • stypendia socjalne i naukowe
 • integralny program wychowawczy i edukacyjny
 • kompetentną kadrę pedagogiczną
 • dobre warunki lokalowe i położenie w Lesie Bielańskim
 • języki obce: angielski i drugi język do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski
 • fakultety: od klasy drugiej swobodny dobór trzech przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
 • teren sportowo-rekreacyjny: dwa boiska do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, duża sala gimnastyczna, siłownia

Pragniemy zaproponować młodym, zrównoważone środowisko wychowawcze, gdzie w sposób przemyślany realizowana będzie edukacja z podziałem na płeć ale realizowana w obrębie jednego budynku. Propozycja nasza zakłada optymalną drogę kształcenia i wychowania, gdzie zajęcia podstawowe odbywają się z podziałem na klasy dla chłopców i dziewcząt, co stymuluje osiąganie wyższych wyników w edukacji, a jednocześnie umożliwia naturalne możliwości współpracy obu płci.

Liceum oferuje także:
 • koła zainteresowań (powstają w zależności od potrzeb uczniów: filozoficzne, muzyczne, plastyczne, teatralne, chemiczne, historyczne, zajęcia sportowe
 • indywidualną opiekę naukową dla uczniów wybitnie uzdolnionych
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • dodatkowe bezpłatne zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin wiedzy
 • bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego dla klas pierwszych
 • debaty uczniowskie i spotkania z uczestnikami życia publicznego
 • edukację kulturalną i spotkania z twórcami kultury
 • wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych

Opieka naukowa nad uczniami
Z myślą o uczniach wyróżniających się szczególnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami oraz osiągającymi bardzo dobre wyniki w nauce stworzony został system Indywidualnej Opieki Naukowej tzw. qION. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu się takich uczniów do konkursów przedmiotowych oraz w rozwoju ich zainteresowań w danej dziedzinie. Nauczyciel pełni rolę opiekuna - kieruje indywidualną i samodzielną pracą ucznia oraz monitoruje postępy w tej pracy. Natomiast uczeń zobowiązuje się do intensywnej pracy indywidualnej pod kierunkiem swojego opiekuna według ustalonego z nim zakresu i harmonogramu.

Nie pozostają bez opieki uczniowie, którzy przychodzą do pierwszej klasy z pewnymi zaległościami, a wykazują zapał do nauki i zależy im na uzupełnieniu braków. Dla nich w pierwszym semestrze prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, na których pod opieka nauczyciela zdobywają brakującą wiedzę i umiejętności.

PROGRAM DYDAKTYCZNY

Klasa I - kształcenie ogólne z profilowaniem wstępnym
Pierwszy rok nauki w Liceum ma charakter ogólny. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów. Jest to rok, w którym mają czas na rozeznanie swoich zainteresowań i predyspozycji. Dodatkowymi zajęciami w klasie pierwszej dla uczniów naszej szkoły są zajęcia artystyczne (do wyboru plastyka lub muzyka) i filozofia.

Wstępne profilowanie. Językiem obcym nowożytnym nauczanym w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy jest język angielski (5 godzin tygodniowo, podział na grupy w zależności od stopnia opanowania języka). Dodatkowo każdy uczeń w pierwszym roku nauki wybiera jeden z dwóch kierunków: „klasyczny” (ze zwiększoną liczbą godzin języka polskiego z elementami wiedzy o filmie i wiedzy o teatrze) lub „ścisły” (ze zwiększoną liczbą godzin matematyki). Wybór danego kierunku w klasie I nie jest zobowiązujący na przyszłość.

20 profili w jednej szkole
Od drugiej klasy uczniowie uczą się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Jednym z nich pozostaje język angielski. Dwa pozostałe przedmioty uczeń wybiera spośród oferowanych (jeden z grupy I i jeden z grupy II):
 • Grupa I - j. polski (kontynuacja z klasy I), matematyka (kontynuacja z klasy I), biologia, WOS, historia sztuki
 • Grupa II - historia, geografia, chemia, fizyka
Możliwych połączeń jest 20, co daje 20 profili kształcenia w naszym Liceum. Uczniowie zdobywają wiedzę w kameralnych warunkach - grupy liczą od kilku do kilkunastu osób. Wystarczy pięciu uczniów zainteresowanych danym przedmiotem w zakresie rozszerzonym, aby rozszerzenie mogło powstać. Taki system profilowania daje możliwość bardzo elastycznego ukształtowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej pod kątem zainteresowań, egzaminów maturalnych i kwalifikacji na wybrane kierunki studiów.

W klasach II i III kontynuowane jest nauczanie języka polskiego, drugiego języka obcego i matematyki w zakresie podstawowym.

WPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Współpraca z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW
Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawuje nad szkołą patronat naukowo-dydaktyczny. W ramach patronatu przewidziane są następujące działania:
 • udzielanie pomocy uczniom trzecich klas w przygotowaniu do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • opracowanie programu i prowadzenie warsztatu tematycznego przez studentów filologii polskiej różnych specjalizacji (np. edytorskiej, filmoznawczej, teatrologicznej), w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów
 • wykłady pracowników naukowych z zakresu historii literatury polskiej i obcej oraz językoznawstwa
 • inne działania podnoszące jakość kształcenia
 • możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych organizowanych przez WNH na terenie UKSW

Współpraca z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym UKSW
Od roku 2010 zadania dydaktyczne Szkoły wspiera również Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach współpracy pracownicy Wydziału prowadzą w szkole regularne zajęcia z matematyki i informatyki dla zainteresowanych uczniów.

INTERNAT

Internat Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. R. Archutowskiego jest przeznaczony dla uczniów spoza Warszawy. Dysponujemy odpowiednią bazą lokalową, żeby do internatu przyjąć chłopców i dziewczęta (posiadamy dwa niezależne kompleksy mieszkań). Stwarzamy i pomagamy organizować wychowankom warunki do nauki i odpoczynku. W zajęciach popołudniowych jest czas na naukę, relaks, zajęcia sportowe i modlitwę.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie