Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Fundacja Szkolna

ul. Obrzeźna 12a, 02-691 Warszawa
tel. (22) 843-22-42, kom. 602-68-57-72
www:   http://www.fundacjaszkolna.edu.pl
e-mail:   szkola@fundacjaszkolna.edu.pl
 


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 20
im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej

- dobra atmosfera
- szkoła o charakterze elitarnym
- dobrze wyposażone pracownie
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- język angielski od klasy "0"
- niemiecki/francuski/hiszpański od klasy
  czwartej

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

GIMNAZJUM Nr 14
im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej

- klasa z dwujęzycznym programem
  autorskim

- klasa z rozszerzonym programem
  nauczania języka polskiego o tematyce
  dziennikarsko – medialnej

"SAPERE AUDE"
"odważ się być mądrym"
Horacy


W naszej szkole:
 • pogłębiaj wiedzę
 • rozwijaj zainteresowania
 • odważnie prezentuj swoje zdanie
 • szanuj przekonania innych
 • mów "nie", gdy proponują Ci papierosy, alkohol, narkotyki
 • bądź koleżeński i otwarty na problemy innych
 • stawiaj sobie ambitne cele i wytrwale dąż do ich realizacji

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi takie tempo pracy, aby zapewnić osiąganie sukcesów bez korepetycji, stresu i niepotrzebnych napięć. Poza kwalifikacjami kadry pedagogicznej przydatna jest baza pomocy dydaktycznych, jedna z lepszych w warszawskich placówkach edukacyjnych – rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe. Mimo, że nasi uczniowie mają podwyższone pensum godzin dydaktycznych, znajdują czas na udział w rozlicznych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – "zielone szkoły" (dwa razy w roku szkolnym), lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne w laboratoriach wyższych uczelni. Część zajęć sportowych prowadzimy w luksusowych obiektach kampusu SGGW.

Reedukacja Szkoły Podstawowej
W naszej szkole zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi są objęte dzieci z nauczania początkowego już od drugiego semestru kl. I. Na reedukację dzieci są kierowane po szczegółowym badaniu przez szkolnego psychologa. W klasach starszych realizujemy "Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI".

OFERUJEMY

W ramach czesnego szkoła zapewnia:

 • lekcje języka angielskiego
 • lekcje języka niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego
 • lekcje informatyki
 • zajęcia sportowe: gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, nauka pływania
 • konsultacje indywidualne z poszczególnych przedmiotów
 • zajęcia wyrównawcze
 • nauczanie w domu ucznia w przypadku dłuższej choroby
 • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych w ramach kół przedmiotowych
 • lekcje muzealne z zakresu historii, języka polskiego, plastyki prowadzone w Zamku Królewskim, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego
 • koła zainteresowań: teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, informatyczne, matematyczne, taneczne, szachowe, historyczne, przyrodnicze, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego
 • koncerty muzyczne na terenie szkoły
 • opiekę psychologa, reedukatora
 • stałą opiekę pedagoga
 • treningi psychologiczne
 • gabinet lekarski (lekarz, pielęgniarka)
 • badania okresowe i obowiązkowe szczepienia
 • korzystanie z biblioteki szkolnej
 • korzystanie z wideoteki lektur szkolnych
 • dowóz autokarem na obowiązkowe zajęcia prowadzone poza szkołą

DODATKOWO OFERUJEMY

Poza czesnym szkoła organizuje:

  
 • obiady w szkolnej stołówce
 • zajęcia sportowe
 • wyjścia do kin i teatrów
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • zielone szkoły
 • w czasie ferii 2-tygodniowe obozy zimowe (wypoczynkowo-sportowe)
 • w czasie wakacji 2-tygodniowe obozy letnie (wypoczynkowo-językowe)
 • Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych, Zawody Pływackie

WIZJA I MISJA SZKÓŁ FUNDACJI SZKOLNEJ

Nasza szkoła kształci według najlepszych programów uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Dążymy do stworzenia najlepszej szkoły o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia. Dbamy o dobrą atmosferę w szkole i klasie. Sprawiedliwie oceniamy pracę ucznia, efektywnie wykorzystujemy czas lekcji, ściśle współpracujemy z Rodzicami. Nauczyciel jest autorytetem i wzorem dla swoich uczniów. Nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe.

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na prawdzie i uczciwości, a w sferze relacji międzyludzkich na miłości i przyjaźni. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

Naszych uczniów cechuje umiejętność samodzielnego uczenia się oraz wola ciągłego kształcenia. Dbają oni o swoją sprawność fizyczną i zdrowie. Dobrze zorientowani są w problematyce społecznej, mają głęboko wpojony patriotyzm, charakteryzują się wysoką etyką osobistą, uczciwością myśli i postępowania, prawością i odwagą cywilną. Cechuje ich postawa asertywna. Nasza szkoła wychowuje człowieka wrażliwego, świadomego odbiorcę sztuki, otwartego na świat i umiejącego się z nim komunikować, także w kilku językach europejskich. Szkoła motywuje uczniów do osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Absolwenci naszej szkoły są przygotowani do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych w dorosłym życiu.

Dzięki działającej w szkole sieci komputerowej uczniowie mogą korzystać z programów multimedialnych na lekcjach, a nie tylko na zajęciach informatyki. Dzięki Internetowi uczniowie mogą brać udział w telekonferencjach oraz w grupach dyskusyjnych z uczniami innych szkół w Polsce i na świecie.

CELE WYCHOWAWCZE

Szkoły Fundacji Szkolnej stawiają sobie następujące cele wychowawcze:

 • nauczyciel wzorem dla swoich uczniów
 • uczciwość jako norma w codziennym życiu; w tym rzetelny stosunek do obowiązków szkolnych
 • kształtowanie kultury osobistej
 • systematyczna praca nad hamowaniem agresji i przemocy
 • poszanowanie godności własnej i innych
 • zachęcanie do postawy empatycznej - w tym: okazywanie właściwie pojętej tolerancji
 • uczenie asertywności
 • kształtowanie postawy patriotycznej i pogłębianie wiadomości o historii i kulturze naszego kraju
 • dbałość o bezpieczeństwo własne i innych
 • punktualność

Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie