Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy
tel. (58) 681-04-34
www:   http://www.zso-kartuzy.edu.pl
http://www.zsokartuzy.republika.pl
e-mail:   sekretariat@zso-kartuzy.edu.pl
zsokartuzy@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 4485 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


NIPUBLICZNE GIMNAZJUM przy I LO

- przyjazna i życzliwa atmosfera
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hieronima Derdowskiego

- klasa prawniczo - społeczna
  przedmioty rozszerzone:
  historia, wos i do wyboru j. francuski,
  j. łaciński i kultura antyczna

- klasa ogólna
  przedmioty rozszerzone:
  historia, geografia i do wyboru j. angielski
  albo j. niemiecki

- klasa politechniczna
  przedmioty rozszerzone:
  matematyka, fizyka i do wyboru
  informatyka lub chemia

- klasa uniwersytecka
  przedmioty rozszerzone:
  matematyka, biologia, chemia, albo:
  matematyka informatyka, fizyk

- klasa sportowo-turystyczna
  przedmioty rozszerzone:
  biologia, geografia, j. angielski

- klasa menadżerska
  przedmioty rozszerzone:
  j. angielski, matematyka i do wyboru
  geografia albo historia

- klasa medyczna
  przedmioty rozszerzone:
  biologia, chemia, matematyka


Od klasy drugiej możliwa będzie realizacja przedmiotów uzupe łniających, w zależności od zainteresowań uczniów

Jeżeli chcecie uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym, które zapewnia Wam możliwość przygotowania się do studiów na dowolnie wybranej Uczelni, skorzystajcie z naszej propozycji.

Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach funkcjonuje od 1927r., jest szkołą o dużym dorobku. Jest i było kuźnią inteligencji kaszubsko - polskiej. Mury naszej szkoły opuściło ponad 9000 absolwentów, wielu z nich ukończyło (lub kończy) studia wyższe, żyje i pracuje w różnych regionach kraju oraz poza jego granicami.
Od roku 2013 zapraszamy kandydatów do nowego Niepublicznego Gimnazjum przy I LO.

Oferujemy kompetentną kadrę zaspakajającą oczekiwania i potrzeby uczniów oraz rodziców. Uczniowie osiągają najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych w powiecie. Są także stypendystami MEN, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Preferujemy normy i wartości etyczne społecznie akceptowane (miłość, dobro, prawda, sprawiedliwość i pokój). Uczymy wychowując. Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu województwa i kraju. Są organizatorami wielu konkursów i przedsięwzięć.

Nasza szkoła:
 • jest najstarszą szkołą w powiecie kartuskim, z ponad 88-letnia tradycją, wykształciła wiele pokoleń absolwentów
 • realizuje projekty EFS
 • posiada certyfikat Szkoły przyjaznej uczniom
 • posiada tytuł Szkoły z klasą (Lego, Cogito, Ago) oraz Szkoły uczącej się
 • realizuje projekty EFS
 • posiada gwiazdki Pomorskich Certyfikatów Jakości
 • współpracuje ze szkołami w kraju i za granicą
 • efektywnie współpracuje z Politechniką Gdańską i innymi uczelniami wyższymi
 • posiada dyplom za udział w projekcie "Szkoła Marzeń"


Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczno-naukową (nowoczesną pracownię językową, fizyczną, chemiczną, sale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny) oraz nowoczesne zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, boiska ze sztuczna nawierzchnią). Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy uczeń posiada własną szafkę.

Nasz absolwent:

- jest osobą samodzielną i kreatywną
- jest otwarty, życzliwy i uczynny
- tolerancyjny, ciekawy świata i ludzi
- komunikuje się w dwóch językach obcych
- swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy
- jest rozważny i odpowiedzialny

Od roku 2013/2014 wprowadzono obowiązek noszenia codziennego stroju szkolnego składającego się z ciemnej (granatowej lub czarnej) marynarki, ciemnych spodni lub spódnicy oraz białej, granatowej lub czarnej bluzki.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, ORGANIZACJE W SZKOLE

Organizacje działające na terenie szkoły
 • ZHP
 • PCK
 • klub "Ingenium"
 • klub "Fantasy"
 • szkolny radiowęzeł
 • szkolny zespół muzyczny SomGorsi

W szkole działa koło teatralne, koło fotograficzne, informatyczne, astronomiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne. Liczne grono uczniów naszej szkoły bierze udział w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań realizowanych w ramach programów EFS oraz jako zajęcia dodatkowe: chemiczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne, informatyczne, językowe, matematyczne. Zapraszamy również do koła języka kaszubskiego, hiszpańskiego i norweskiego!

Nauczyciele WF prowadzą dodatkowe zajęcia sportowe, przygotowujące do rozgrywek sportowych (siatkówka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, grupy taneczne, szachy, tenis stołowy). Oferujemy wyjazdy edukacyjne na uczelnie, do teatru i do kina, wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie klas I wyjeżdżają na obozy integracyjne. Grupa młodzieży pod kierunkiem nauczycieli współpracuje z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych oraz Centrum Kultury w Kartuzach w ramach organizacji konkursów, imprez oraz Targów Nauki i Kultury.

SZKOLNA BIBLIOTEKA, ICIM

Biblioteka szkolna czynna jest we wszystkie dni tygodnia. Biblioteka umożliwia uczniom i nauczycielom swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Internetu oraz multimediów. Posiada najliczniejszy księgozbiór wśród wszystkich bibliotek szkolnych w powiecie. Wynosi on ponad 27 tys. woluminów. Księgozbiór na bieżąco wzbogacany jest o nowe pozycje książkowe oraz multimedia. Staramy się, aby na półkach były tylko książki niezniszczone, aktualne i przydatne. Prowadzi się segregatory z wycinkami prasowymi (jest ich 5), do których pozyskuje się materiały na różne potrzebne tematy oraz kartotekę zawartości czasopism z opisami katalogowymi artykułów z prasy prenumerowanej przez szkołę.

Ze zbiorów biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci szkoły. Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej możliwe stało się zorganizowanie Biblioteki ZSO jako nowoczesnego, skomputeryzowanego centrum informacyjnego szkoły, w którym można korzystać nie tylko z książek w tradycyjnej postaci, ale także z dostępnych komputerowych nośników informacji, multimediów oraz Internetu.

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY "PROFIT"

Szkolny Ośrodek Kariery PROFIT powstał po wygraniu przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach grantu w konkursie Ministerstwa Gospodarki i Pracy prowadzonego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.

SzOK "PROFIT" został otwarty jako pierwszy w powiecie kartuskim.

Cele projektu jest wdrażanie uczniów do aktywnego kształtowania własnej przyszłości edukacyjnej, zawodowej; formowanie postaw niezbędnych do wypełniania roli studenta, pracownika; wzrost wiedzy młodzieży na temat możliwości kształcenia i pracy w Polsce i za granicą.

W SzOK-u można liczyć na pomoc w takich obszarach, jak:
 • planowanie dalszej edukacji
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • autoprezentacja
 • sposoby poszukiwania zatrudnienia
 • poznanie świata zawodów
 • autotesty
 • własna firma
 • korzystanie z różnych źródeł informacji o edukacji i rynku pracy

Dysponujemy:
 • informatorami o wyższych uczelniach
 • informatorami o zawodach
 • informacjami o lokalnym rynku pracy
 • multimedialnymi programami komputerowymi, Testami
 • narzędziami i metodami do planowania kariery
 • fachową literaturą pozwalającą podejmować racjonalne decyzje

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie