Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy
tel. (58) 681-04-34
www:   http://www.zsokartuzy.republika.pl
ZSO na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zso-kartuzy.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 12301 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hieronima Derdowskiego

- klasa humanistyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  historia, wos

- klasa integracyjna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  historia, geografia

- klasa matematyczno-fizyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  matematyka, fizyka

- klasa matematyczno-przyrodnicza
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  matematyka, fizyka lub chemia

- klasa dwujęzycznaNOWOŚĆ
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  matematyka, j. angielski
  nauczanie matematyki, biologii i chemii
  z elementami j. angielskiego

- klasa matematyczno-geograficzna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  matematyka, geografia

- klasa biologiczno-chemiczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  biologia, chemia


Od klasy drugiej możliwa będzie realizacja przedmiotów uzupełniających, w zależności od zainteresowań uczniów

Jeżeli chcecie uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym, które zapewnia Wam możliwość przygotowania się do studiów na dowolnie wybranej Uczelni, skorzystajcie z naszej propozycji.

Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach funkcjonuje od 1927r., jest szkołą o dużym dorobku. Jest i było kuźnią inteligencji kaszubsko - polskiej. Mury naszej szkoły opuściło ponad 9000 absolwentów, wielu z nich ukończyło (lub kończy) studia wyższe, żyje i pracuje w różnych regionach kraju oraz poza jego granicami.

Oferujemy kompetentną kadrę zaspakajającą oczekiwania i potrzeby uczniów oraz rodziców. Uczniowie osiągają najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych w powiecie. Są także stypendystami MEN, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Preferujemy normy i wartości etyczne społecznie akceptowane (miłość, dobro, prawda, sprawiedliwość i pokój). Uczymy wychowując. Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu województwa i kraju. Są organizatorami wielu konkursów i przedsięwzięć.

Nasza szkoła
 • jest najstarszą szkołą w powiecie kartuskim, z ponad 88-letnia tradycją, wykształciła wiele pokoleń absolwentów
 • realizuje projekty EFS
 • posiada certyfikat Szkoły przyjaznej uczniom
 • posiada tytuł Szkoły z klasą (Lego, Cogito, Ago) oraz Szkoły uczącej się
 • realizuje projekty EFS
 • posiada gwiazdki Pomorskich Certyfikatów Jakości
 • współpracuje ze szkołami w kraju i za granicą
 • efektywnie współpracuje z Politechniką Gdańską i innymi uczelniami wyższymi
 • posiada dyplom za udział w projekcie "Szkoła Marzeń"


Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczno-naukową (nowoczesną pracownię językową, fizyczną, chemiczną, sale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny) oraz nowoczesne zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, boiska ze sztuczna nawierzchnią). Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy uczeń posiada własną szafkę.

Klasa dwujęzyczna - NOWOŚĆ!
 • 7h języka angielskiego w tygodniu
 • rozszerzenia z matematyki oraz biologii lub chemii z elementami języka angielskiego

Celem zorganizowania klasy dwujęzycznej jest stworzenie możliwości opanowania języka obcego na poziomie biegłym oraz stworzenie szansy zdobycia dobrego wykształcenia oraz swobodnego funkcjonowania na europejskim rynku pracy.

Realizacja podstawy programowej z matematyki i biologii lub chemii z włączonymi elementami języka angielskiego NIE OZNACZA, że lekcje będą całkowicie prowadzone w języku angielskim! Uczniowie poszerzą wiedzę typową dla przedmiotu, ale również poznają słownictwo i zwroty w języku angielskim charakterystyczne dla omawianych zagadnień. Dzięki dużej ilości godzin języka angielskiego (7h tygodniowo!), uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia gramatyki, konwersacji i zdobywania wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, ORGANIZACJE W SZKOLE

Organizacje działające na terenie szkoły
 • ZHP
 • PCK
 • klub "Ingenium"
 • klub "Fantasy"
 • szkolny radiowęzeł
 • szkolny zespół muzyczny SomGorsi

W szkole działa koło teatralne, koło fotograficzne, informatyczne, astronomiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne. Liczne grono uczniów naszej szkoły bierze udział w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań realizowanych w ramach programów EFS oraz jako zajęcia dodatkowe: chemiczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne, informatyczne, językowe, matematyczne. Zapraszamy również do koła języka kaszubskiego, hiszpańskiego i norweskiego!

Nauczyciele WF prowadzą dodatkowe zajęcia sportowe, przygotowujące do rozgrywek sportowych (siatkówka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, grupy taneczne, szachy, tenis stołowy). Oferujemy wyjazdy edukacyjne na uczelnie, do teatru i do kina, wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie klas I wyjeżdżają na obozy integracyjne. Grupa młodzieży pod kierunkiem nauczycieli współpracuje z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych oraz Centrum Kultury w Kartuzach w ramach organizacji konkursów, imprez oraz Targów Nauki i Kultury.

SZKOLNA BIBLIOTEKA, ICIM

Biblioteka szkolna czynna jest we wszystkie dni tygodnia. Biblioteka umożliwia uczniom i nauczycielom swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Internetu oraz multimediów. Posiada najliczniejszy księgozbiór wśród wszystkich bibliotek szkolnych w powiecie. Wynosi on ponad 27 tys. woluminów. Księgozbiór na bieżąco wzbogacany jest o nowe pozycje książkowe oraz multimedia. Staramy się, aby na półkach były tylko książki niezniszczone, aktualne i przydatne. Prowadzi się segregatory z wycinkami prasowymi (jest ich 5), do których pozyskuje się materiały na różne potrzebne tematy oraz kartotekę zawartości czasopism z opisami katalogowymi artykułów z prasy prenumerowanej przez szkołę.

Ze zbiorów biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci szkoły. Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej możliwe stało się zorganizowanie Biblioteki ZSO jako nowoczesnego, skomputeryzowanego centrum informacyjnego szkoły, w którym można korzystać nie tylko z książek w tradycyjnej postaci, ale także z dostępnych komputerowych nośników informacji, multimediów oraz Internetu.

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY "PROFIT"

Szkolny Ośrodek Kariery PROFIT powstał po wygraniu przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach grantu w konkursie Ministerstwa Gospodarki i Pracy prowadzonego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.

SzOK "PROFIT" został otwarty jako pierwszy w powiecie kartuskim.

Cele projektu jest wdrażanie uczniów do aktywnego kształtowania własnej przyszłości edukacyjnej, zawodowej; formowanie postaw niezbędnych do wypełniania roli studenta, pracownika; wzrost wiedzy młodzieży na temat możliwości kształcenia i pracy w Polsce i za granicą.

W SzOK-u można liczyć na pomoc w takich obszarach, jak:
 • planowanie dalszej edukacji
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • autoprezentacja
 • sposoby poszukiwania zatrudnienia
 • poznanie świata zawodów
 • autotesty
 • własna firma
 • korzystanie z różnych źródeł informacji o edukacji i rynku pracy

Dysponujemy:
 • informatorami o wyższych uczelniach
 • informatorami o zawodach
 • informacjami o lokalnym rynku pracy
 • multimedialnymi programami komputerowymi, Testami
 • narzędziami i metodami do planowania kariery
 • fachową literaturą pozwalającą podejmować racjonalne decyzje

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie