Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin
tel./fax (81) 747-03-78, tel. (18) 747-15-52
www:   http://www.lcez.lublin.pl
e-mail:   lcez@lcez.lublin.pl

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

- technik mechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń, ślusarz, operator obrabiarek skrawających
- M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
- M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
- M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
- M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
- technik mechatronik, monter mechatronik
- E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 

TECHNIKUM MECHANICZNE (4 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 1 (3 lata)


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
nr 3 (2 lata, zaoczna)


Uczniowie naszej szkoły mogą nabyć dodatkowe kwalifikacje w trakcie nauki (w tym międzynarodowe):

- kursy spawalnicze
- certyfikat umiejętności komputerowych ECDL
- kursy AutoCad 2D, 3D
- kursy Inventor
- kursy Solid Edge
- kursy Edge CAM
- kursy CNC
- kursy SEP do 1kV

Centrum jest zespołem szkół i placówek oświatowych działających w ramach systemu oświaty o zasięgu regionalnym.

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem szkoleniowym, w którym występuje kształcenie zawodowe na różnych poziomach i o różnych cyklach kształcenia w systemie znoszącym wszelkie bariery dostępu do oświaty, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Nauka w szkołach jest bezpłatna.
Wydajemy bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę gwarantującą dobre przygotowanie do uzyskania certyfikatów i do wykonywania zawodu.

Uczniowie naszej szkoły mogą nabyć dodatkowe kwalifikacje w trakcie nauki (w tym międzynarodowe):
 • kursy spawalnicze
 • ECDL
 • AutoCad 2D, 3D
 • Inventor
 • Solid Edge
 • Edge CAM
 • CNC
 • SEP do 1kV

Ośrodek Kształcenia Kursowego wpisany jest do rejestru WUP pod nr ew. 2.06/00100/2006.

Projekt - „Moja Firma. Będę przedsiębiorcą”

„MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” to nazwa kolejnego projektu, w którego wdrażanie angażuje się Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie.
Projekt realizowany jest we współpracy z Lubelskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Cele szczegółowe projektu to podniesienie umiejętności kluczowych uczniów z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, podniesienie motywacji uczniów do zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez zapewnienie indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

WARSZTATY LCEZ

Przedmiotem działalności dydaktycznej warsztatów jest:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz uczniów innych szkół i placówek,
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności szkoleniowo-kursowej dla dorosłych,
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, szkoleń i seminariów.

Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone na terenie warsztatów jak i w formie szkolenia stanowiskowego lub specjalistycznego w zakładach pracy współpracujących z warsztatami na podstawie odrębnych umów. Szkolenie praktyczne uczniów może się odbywać w formie ćwiczeń lub w toku realizacji zadań produkcyjnych.

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

Szkolny Ośrodek Kariery w LCEZ prowadzi działania, których celem jest przekazywanie informacji oraz ukształtowanie umiejętności, bez których uczniowie nie dadzą sobie rady na rynku pracy. Uczymy młodzież jak planować swoją karierę zawodową i jak osiągnąć w życiu zawodowy sukces.

W ramach indywidualnych konsultacji i grupowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, realizowane są następujące cele:

 • rozwijanie umiejętności umożliwiających adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy (mobilność zawodowa)
 • poznanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie świadomości zależności pomiędzy posiadanymi zdolnościami, umiejętnościami, zainteresowaniami, potrzebami i wyznawanymi wartościami a planowaną karierą zawodową
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
 • rozwijanie umiejętności planowania i organizowania własnych działań
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy zespołowej
 • kształtowanie umiejętności kreowania własnej kariery zawodowej, zgodnie z osobistymi zainteresowaniami, posiadanymi umiejętnościami oraz potrzebami rynku pracy
 • dostarczanie potrzebnej wiedzy i aktualnych informacji o zawodach, kierunkach kształcenia i placówkach edukacyjnych
 • uświadamianie konieczności brania odpowiedzialności za własny rozwój
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz gotowości do korzystania z pomocy specjalizowanych instytucji

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie