Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin
tel./fax (81) 747-03-78, tel. (18) 747-15-52
www:   http://www.lcez.lublin.pl
e-mail:   lcez@lcez.lublin.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 2782 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

- technik mechanik, ślusarz,
  mechanik - monter maszyn i urządzeń,
  operator obrabiarek skrawających

- M.17. Montaż i obsługa maszyn
  i urządzeń

- M.19. Użytkowanie obrabiarek
  skrawających

- M.20. Wykonywanie i naprawa elementów
  maszyn, urządzeń i narzędzi

- M.44. Organizacja i nadzorowanie
  procesów produkcji maszyn i urządzeń

- technik mechatronik
- E.3. Montaż urządzeń i systemów
  mechatronicznych

- E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów
  mechatronicznych

- E.19. Projektowanie i programowanie
  urządzeń i systemów mechatronicznych

- monter systemów rurociągowych
- M.29. Montaż systemów rurociągowych
- blacharz samochodowy
- M.24. Naprawa uszkodzonych elementów
  nadwozi pojazdów samochodowych

- technik cyfrowych procesów graficznych
- A.54. Przygotowywanie materiałów
  graficznych do procesu drukowania
- A.25. Wykonywanie i realizacja projektów
  multimedialnych
- A.55. Drukowanie cyfrowe

 

TECHNIKUM MECHANICZNE (4 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 1 (3 lata)


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
nr 3 (2 lata, zaoczna)


Uczniowie naszej szkoły mogą nabyć dodatkowe kwalifikacje w trakcie nauki (w tym międzynarodowe):

- kursy spawalnicze
- ECDL -certyfikat umiejętności
  komputerowych

- kursy AutoCad 2D, 3D
- kursy Inventor
- kursy Solid Edge
- kursy Edge CAM
- kursy CNC
- kursy SEP do 1kV

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

- technik informatyk
- E.12. Montaż i eksploatacja komputerów
  osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

- E.13. Projektowanie lokalnych sieci
  komputerowych i administrowanie sieciami

- E.14. Tworzenie aplikacji internetowych
  i baz danych oraz administrowanie bazami

- technik teleinformatyk
- E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie
  terminali i przyłączy abonenckich

- E.13. Projektowanie lokalnych sieci
  komputerowych i administrowanie sieciami

- E.16. Montaż i eksploatacja sieci
  rozległych

Centrum jest zespołem szkół i placówek oświatowych działających w ramach systemu oświaty o zasięgu regionalnym.

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem szkoleniowym, w którym występuje kształcenie zawodowe na różnych poziomach i o różnych cyklach kształcenia w systemie znoszącym wszelkie bariery dostępu do oświaty, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Nauka w szkołach jest bezpłatna.

Wydajemy bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę gwarantującą dobre przygotowanie do uzyskania certyfikatów i do wykonywania zawodu.

Uczniowie naszej szkoły mogą nabyć dodatkowe kwalifikacje w trakcie nauki (w tym międzynarodowe). Ośrodek Kształcenia Kursowego wpisany jest do rejestru WUP pod nr ew. 2.06/00100/2006.

Kształcenie Ustawiczne - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej oferuje ofertę bezpłatnego kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym (kursowym).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Wszystkie wyszczególnione niżej kursy kwalifikacyjne kończą się zewnętrznymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Kursy będą się odbywały w systemie:
 • zaocznym (min. 2 dni raz na 2 tygodnie)
 • lub stacjonarnym (min. 3 razy w tygodniu)

Gwarantujemy: doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne (m. in. jedyna w Lublinie szkoła dysponująca obrabiarkami sterowanymi numerycznie), wysoką zdawalność egzaminów zawodowych.

WARSZTATY LCEZ

Przedmiotem działalności dydaktycznej warsztatów jest:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz uczniów innych szkół i placówek
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności szkoleniowo-kursowej dla dorosłych
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, szkoleń i seminariów
Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone na terenie warsztatów jak i w formie szkolenia stanowiskowego lub specjalistycznego w zakładach pracy współpracujących z warsztatami na podstawie odrębnych umów. Szkolenie praktyczne uczniów może się odbywać w formie ćwiczeń lub w toku realizacji zadań produkcyjnych.

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

Szkolny Ośrodek Kariery w LCEZ prowadzi działania, których celem jest przekazywanie informacji oraz ukształtowanie umiejętności, bez których uczniowie nie dadzą sobie rady na rynku pracy. Uczymy młodzież jak planować swoją karierę zawodową i jak osiągnąć w życiu zawodowy sukces.

W ramach indywidualnych konsultacji i grupowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, realizowane są następujące cele:

 • rozwijanie umiejętności umożliwiających adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy (mobilność zawodowa)
 • poznanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie świadomości zależności pomiędzy posiadanymi zdolnościami, umiejętnościami, zainteresowaniami, potrzebami i wyznawanymi wartościami a planowaną karierą zawodową
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
 • rozwijanie umiejętności planowania i organizowania własnych działań
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy zespołowej
 • kształtowanie umiejętności kreowania własnej kariery zawodowej, zgodnie z osobistymi zainteresowaniami, posiadanymi umiejętnościami oraz potrzebami rynku pracy
 • dostarczanie potrzebnej wiedzy i aktualnych informacji o zawodach, kierunkach kształcenia i placówkach edukacyjnych
 • uświadamianie konieczności brania odpowiedzialności za własny rozwój
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz gotowości do korzystania z pomocy specjalizowanych instytucji

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie