Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Zadbajmy o najsłabszych uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 686 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W szkołach publicznych uczą się dzieci osiągające bardzo wysokie wyniki w nauce, a więc dzieci bardzo zdolne jak również dzieci, które mają wyniki słabe, niedostateczne, wręcz nie radzą sobie z przyswajaniem minimum materiału programowego niezbędnego do otrzymania promocji do następnej klasy. Tymczasem coraz częściej słyszymy o likwidacji kolejnych małych szkół wiejskich, które stają się dla samorządów nieekonomiczne ze względu na małą liczbę dzieci. W konsekwencji tworzone są klasy z liczbą uczniów 26 – 30 co dla ucznia, zwłaszcza tego słabszego jest bardzo niekorzystne. Przyczyn osiągania przez uczniów ocen miernych i niedostatecznych jest bardzo dużo. Mogą to być takie przyczyny jak zaniedbania środowiskowe:
- niedostateczna troska i nadzór ze strony rodziców goniących za pieniędzmi i dobrami materialnymi
- duża bieda i bezrobocie rodziców i brak motywacji do nauki ze strony najbliższych
- niski poziom intelektualny rodziców
- brak miłości, odrzucenie przez najbliższych itp.
Dzieci z takimi obciążeniami nie wykazują chęci do nauki, czują się ciągle niedowartościowane, odrzucone, niepotrzebne. Chęć osiągnięcia sukcesów, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa jest cechą naturalną każdego ucznia. O ile na szczeblu szkolnym jest to nie osiągalne, często szukają uznania w środowiskach przestępczych, patologicznych. Często popadają w alkoholizm, narkotyki, palą papierosy, kradną, przyłączają się do grup przestępczych. Ci uczniowie powinni być otoczeni ze strony szkoły szczególną troską i pomocą poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, opieki świetlicowej, pomocy materialnej, różnorodnych propozycji zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Nie zawsze jest to możliwe najczęściej z przyczyn ekonomicznych.
Jednak oprócz tej grupy dzieci, które osiągają słabe wyniki w nauce z wyżej wymienionych przyczyn, znajdują się również dzieci, których niepowodzenia w nauce mają głębszą przyczynę niż zaniedbania środowiskowe. Może to być wrodzony niski poziom intelektualny, upośledzenie w stopniu lekkim czy wreszcie nadpobudliwość ruchowa, tzw. zespół ADHD. Dzieci te najczęściej kierowane są do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu przebadania. Poradnie wydają wówczas opinie i wnioski do dalszej pracy z dzieckiem. Najczęściej są to wnioski typu: „dziecko wymaga specjalnych warunków edukacyjnych, które umożliwiają jemu przyswajanie wiedzy stosownie do jego możliwości i potrzeb” lub „należy dostosować wymagania edukacyjne do stanu zdrowia i możliwości umysłowych dziecka, które znajdują się na poziomie niższym niż przeciętny”. Często w opinii jest wniosek, iż wskazana jest zmiana trybu kształcenia na specjalny dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Zarówno na badanie dziecka, wydanie opinii i umieszczenie dziecka w szkole specjalnej musi być wyrażona zgoda rodziców.
Tu chciałabym zwrócić się do tych rodziców, którzy mają dzieci z takimi opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, by nie upierali się w pozostawianiu swojego dziecka w szkole publicznej i nie bali się posłania swojego dziecka do szkoły, jaką jest nasz Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Tomaszowie Maz. Maria Grzegorzewska – patron … wybitny nauczyciel i wychowawca, twórczyni pedagogiki specjalnej mówiła, że „ każdy człowiek ma prawo do szczęścia i do swego miejsca w społeczeństwie”.
Nasz ośrodek zapewnia wszechstronny rozwój i piekę dzieciom z deficytami intelektualnymi w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Szkole Przysposabiającej, Internacie. Placówka nasza oferuje:
- objęcie każdego dziecka indywidualnym programem usprawniania,
- pracę w małych grupach w oparciu o atrakcyjne metody pracy,
- pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, specjalisty rehabilitacji ruchowej, opiekę medyczną,
- dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną szkoły dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczniów, bezpłatne praktyki zawodowe na terenie szkoły i możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: krawiec, kucharz, malarz – tapeciarz i stolarz. Dla dzieci z odległych miejscowości lub z rodzin niewydolnych wychowawczo zapewniamy miejsce w internacie z możliwością całodziennego wyżywienia; salą gimnastyczną ze ścieżką wspinaczkową, salą do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zapewniamy też możliwość pogłębiania zainteresowań w ramach działalności kół i sekcji: informatycznych, turystycznych, sportowych, kulturalno – oświatowych.
Zachęcam, więc rodziców, którzy mają dzieci z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego by nie upierali się przy pozostawianiu swoich dzieci w swych macierzystych szkołach tylko, dlatego, że być może boją się opinii sąsiadów i najbliższego środowiska, że szkoła specjalna to „coś groźnego”. Krzywdą dla dziecka jest wpędzanie go w kompleksy, odrzucenie przez zdolniejszych uczniów, zwiększanie poczucia mniejszej wartości i pozbawienie go możliwości osiągania sukcesu tylko dlatego, że kieruje nami fałszywa opinia o szkołach specjalnych.
W naszym ośrodku dziecko poczuje się dowartościowane, i jego świat też nabierze barw. Zapraszamy do odwiedzenia naszego ośrodka i przekonanie się o tym.


Ewa Dąbrowska
nauczyciel – wychowawca w Internacie
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
W Tomaszowie Maz.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie