Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Test z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1017 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konkursy są dodatkową formą kształcenia języka, pobudzają zainteresowania uczniów, motywują do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych oraz pomagają w zdobywaniu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Bazą wyjściową do opracowania testów na etap wewnątrzszkolny i międzyszkolny w części poświęconej zagadnieniom kulturowym był realizowany przeze mnie program „Święta w tradycji anglosaskiej ” . Opracowałam dwa testy, arkusze odpowiedzi i punktację. Test na I etap konkursu jest czterdziestopunktowym testem wyboru obejmującym zagadnienia gramatyczne, kulturowe i słownictwo. Prezentowany test na etap międzyszkolny składał się z 9 części i sprawdzał umiejętność rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, umiejętność pisania, zagadnienia gramatyczno - leksykalne oraz kulturowe.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI

A. Listen to the text and decide if the following sentences are true or false (wysłuchaj tekst i zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe, przy właściwej odpowiedzi postaw krzyżyk).
F T 1. St Valentine’s Day is in the middle of carnival.

2. 14 February is the Day of Lovers.

3. St Valentine lived in the 3rd century.

4. St Valentine didn’t care for other people.

5. He believed in pagan gods.

6. On 14 February St Valentine sent a letter to the Emperor.

7. People send gifts and valentine cards to their sweethearts and friends on St Valentine’s Day.

8. You cannot sign your name on a valentine card.

9. On 14 February you can read a valentine advertisement in a newspaper.

B. Put a cross next to the correct answers and write it on the answer sheet (zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź).

Przykład:
........................is on 25th December.
a) New Year’s Day c) Halloween
b) Easter Sunday X Christmas Day


1. My father doesn’t like.................to techno music. a) listened c) listens
b) listening d) listen
2. If you .....................hard, you will pass the exam. a) will study c) study
b) won’t study d) don’t study
3. While we ...................dinner, the phone rang. a) had c)was having
b) were having d) have
4. I met a girl ...................... mother is a famous actress. a) whose c) which
b) who d) what
5. He knows..................people. They will help him to find a job. a) any c) somebody
b) a little d) some
 6. We are from......................... Spain. a) - c) a
b) the d) an
7. Volvo cars ...............in Sweden. a) make c) made
b) are made d) makes
8. Why do you always ...................the same mistake? a) do c) get
b) make d) miss
9. We .................. make a decision now. We can decide later. a) don’t need c) can’t
b) mustn’t d) don’t have to
 10. I am not as ............. as my sister. She weighs 35 kg and I weigh 33. a) tall c) heavier
b) short d) heavy
11. I visited Frank in his new flat. His ................... very nice. a) furniture are c) furniture is
b) furnitures are d) furnitures is
12.In summer I’m going to Rome to learn.................. . a) Italy c) the Italian
b) Italian d) Italians
13. Peter was really...................when he saw two dogs running towards him. a) frightened c) proud
b) jealous d) frightening
14. Thanksgiving Day is celebrated on................... . a) 5 November c) the last Thursday of November
b) 31 October d) 14 February
15. If Tom ....................enough money, he will buy a new bike next month. a) will have c) had
b) has d) doesn’t have

C.
Solve the problems (rozwiąż zadania)
1. A bus leaves every 30 minutes. The first bus leaves at quarter to seven. Write the times when the next two buses leave. a) ........................................... b) ..................................................
2. Grandma came to our house at 8 a.m. She left at half past 7 p.m. How long did she stay? ...................................................
3. David’s room is in the shape of a rectangle and has an area of 20 m2. Side “a” is 5 m long. How long is side “b” ? ……………………………………..

D.
Put the words from the box into the correct column (wstaw wyrazy z tabeli do właściwej kolumny, po 4 do każdej). horns shepherd 17 March pumpkin cross Lent shamrock silver coin jack-o’-lantern green clothes lamb hay mistletoe claws Ash Wednesday priest HALLOWEEN CHRISTMAS ST PATRICK’S DAY EASTER

E. Write the opposite (napisz wyraz o znaczeniu przeciwnym).
Example: black - white quiet - pretty - boring - sunny - cheap - safe - wide - hard-working -

F. Underline 6 mistakes in the text and correct them (podkreśl w tekście 6 błędów i popraw je).
 their Nick and Tracy are planning his first trip to Poland. They don’t speak any Polish so they want to teach some useful words. They likes to travel very much. Last year they go to France. They spent a lot of times looking at beautiful buildings and monuments. In Poland they would like to see a mountains. They hope that they will meet some Polish teenagers who will show them a lot of interesting places. They are arriving on the Krakow airport on 21 August.

G.
Guess the words. One mark represents one letter (Odgadnij wyrazy. Jednej kresce odpowiada jedna litera).
Example: We have ten fingers on our hands and ten _ _ e_ on our feet.

1. What’s the opposite of ‘rude’? You don’t know? It’s _ _ l _ _ _.
2. In football you can _ _ c _ the ball or strike it with your head; but you can’t touch it with your hands.
3. All that glitters isn’t _ _ l _ .
4. He robbed the bank and was _ _ r _ _ _ _ _ by the police.
5. You shouldn’t be _ _ r _ _ _ of my dog, he has never bitten anybody.

H.
Read the text and decide if the following sentences are true or false (przeczytaj tekst i zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe).

PRAGUE Some people say Prague is the most beautiful city the world! They call it “The Golden City” and “The Mother of Cities” because it still has many beautiful historical building and statues. Perhaps the most popular building is the Old Town Hall with its amazing 15th - century astronomical clock. People also call Prague “Europe’s School
of Music”. There are many concert halls, and every May there is a famous music festival: ”Prague Spring”. There are also twenty theatres and many old pubs, wine bars, and restaurants. There is now a modern underground, but traffic is still
a problem. It is often better to walk and feel the atmosphere of the pretty little streets.
F T
1. PRAGUE HAS MANY BEAUTIFUL OLD BUILDINGS.

2. THE CLOCK IN THE OLD TOWN HALL IS HUNDREDS OF YEARS OLD.

3. THERE IS A CONCERT CALLED “PRAGUE SPRING” EVERY MAY.

4. THERE ARE LOTS OF PLACES TO EAT AND DRINK IN PRAGUE.

5. IT'S EASY TO TRAVEL AROUND PRAGUE BY CAR.

I. Write 8 - 10 sentences about your plans for the future.
(Opisz historię pani Woodfull w 8 -10 zdaniach).

Opracowała: Maria Nowak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie