Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Przemoc i agresja wśród uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3147 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD UCZNIÓW
(Prelekcja dla rodziców)

      Jednym z najpoważniejszych zagrożeń ostatnich lat jest nasilające się zjawisko agresji wśród dzieci i młodzieży. Problem przemocy i agresji coraz szerzej przenika do szkół, obniża się wiek młodych agresorów, coraz bardziej wyszukane stają się metody i formy ich działania. Dostrzegamy uczniów, którzy są przezywani i wyśmiewani przez swoich rówieśników. Uczniowie ci nie są akceptowani przez innych, stają się wyizolowani, samotni, tracą zaufanie do otoczenia. Często zamykają się w sobie i w ten sposób stają się ofiarami jednostek dominujących.

Co to jest agresja?
      Agresją nazywamy zachowanie zwrócone przeciw innym osobom ( również przeciw sobie samemu) i przedmiotom oraz działanie na ich szkodę. Wyróżnia się agresję fizyczną i słowną.
Przykładem agresji słownej jest:
 • przezywanie
 • plotkowanie
 • ubliżanie
 • szantaż
 • wyśmiewanie
 • obrażanie
 • grożenie
 • kłótnia
 • ośmieszanie
   Konsekwencjami agresji słownej są:
   • poczucie zagrożenia
   • odrzucenie
   • wyizolowanie drugiej osoby
   Agresja fizyczna przybiera formę:
   • bójki
   • pobicia
   • odbierania siłą
   • niszczenia cudzych rzeczy
   • niszczenia sprzętu szkolnego
   • wymuszania
         Źródła agresji człowieka są złożone. Wpływ na zachowanie człowieka, na jego osobowość wywierają zarówno zadatki wrodzone, aktywność własna jednostki, środowisko, jak i wzory wskazywane w procesie wychowania. Należy zauważyć, że rodzina ma znaczny wpływ na tworzenie modelu zachowań agresywnych. Dzieci, które mają zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa w swoich rodzinach są mniej agresywne i lepiej radzą sobie z emocjami. Gdy otacza je miłość i zainteresowanie, mają mało powodów do agresji i wrogości. Sytuacja się zmienia, gdy czują się osamotnione. Uciekają się wtedy do agresji, ponieważ w ten sposób pragną zwrócić na siebie uwagę. Młodzież powinna nauczyć się, że zachowania skierowane na inne osoby, czy też na samego siebie nie mogą przekraczać określonych norm społecznych. Jeśli nauczą się stosowania zachowań agresywnych i przemocy jako metody na rozwiązywanie różnych problemów, a dorośli to zaakceptują, poziom agresji może wzrastać. W domach, w których dzieci są przyzwyczajone do konsekwentnych rodziców, są mniej agresywne i rzadziej stosują przemoc. W rodzinach, gdzie agresja i przemoc są stosowane jako metody wychowawcze, dzieci przenoszą je na relacje z innymi.
        Do najważniejszych przyczyn agresji tkwiących w domu rodzinnym dziecka możemy zaliczyć:
   • brak jasnego przekazu co jest dobre a co złe
   • wychowanie w duchu dziecko nie ma głosu
   • kryzysy domowe ( kłótnie, rozwód rodziców)
   • brak ciepła rodzinnego
   • chłód emocjonalny rodziców wobec dziecka, przede wszystkim w pierwszych latach życia.
        Szkoła jako instytucja może również przyczyniać się do powstawania zachowań agresywnych zarówno u uczniów, jak i nauczycieli. Należy zwrócić uwagę na czynniki związane z relacjami nauczyciele – uczniowie, np.
   • chłód emocjonalny w relacjach nauczyciel – uczeń
   • niewłaściwe sposoby komunikowania się nauczyciela z uczniem
   • relacje oparte tylko na wymaganiach, bez nagradzania i wzmacniania pozytywnych zachowań uczniów.
        Każdy nauczyciel powinien uświadomić sobie, że wzbudza agresję, gdy:
   • zbyt dużo wymaga bez uwzględniania możliwości dzieci
   • nie docenia wysiłku uczniów, natomiast skupia się na negatywach
   • jest niesprawiedliwy w traktowaniu i ocenianiu uczniów
   • w sposób nudny i schematyczny prowadzi lekcje. Jakie mogą być przykłady agresji skierowanej na nauczycieli i innych pracowników szkoły?
   • niechęć do nauki ( przyjście do szkoły bez zeszytów, nieprzygotowanym)
   • lekceważący stosunek do nauczycieli
   • arogancja wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
   • wulgaryzmy w stosunku do nauczycieli
   • groźby wobec nauczycieli
   Objawy agresji skierowanej na budynek szkoły:
   • dewastacja sprzętu szkolnego: urywanie klamek, malowanie na ścianach, niszczenie ławek i krzeseł, niszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach
   • dewastacja lub kradzieże pomocy dydaktycznych
        Jednym z czynników wpływających na wzrost agresji są również media. Oglądanie telewizji jest jednym z najczęstszych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Liczne badania dowodzą, że telewizja obok pozytywnej roli ma znaczny wpływ na kształtowanie postawy agresywnej. Młodzież często naśladuje zachowania agresywne pokazywane w filmach i rozwija je. Sceny przemocy pokazywane w telewizji wywołują następujące zmiany w osobowości dziecka:
   • sprzyjają formowaniu się agresywnego zachowania i podnoszą poziom agresji w zachowaniu dzieci wobec rówieśników
   • znieczulają oglądającego na agresję i prowadzą do przeświadczenia, że agresja jest powszechna i dozwolona
   • wspomagają wymyślanie przez dzieci nowych form zachowania agresywnego, które nie były pokazywane na ekranie.
         Przyczyn agresji można doszukiwać się również w korzystaniu z komputera i gier komputerowych. Oddziaływanie tego typu rozrywki na psychikę dziecka budzi niepokój, ponieważ większość z nich przesycona jest agresją i przemocą. W kształtowaniu zachowań dzieci i młodzieży, oprócz oglądania wzorów i naśladowania ich, ogromne znaczenie ma trening. Na ekranie telewizyjnym dziecko widzi daną scenę tylko raz. W przypadku gier komputerowych obraz przemocy można powtórzyć wielokrotnie, a więc utrwalić. Ma to z pewnością niekorzystny wpływ na psychikę dziecka.

   Anna Zgrzywa
  • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

   X


   Zarejestruj się lub zaloguj,
   aby mieć pełny dostęp
   do serwisu edukacyjnego.
   www.szkolnictwo.pl

   e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
   - największy w Polsce katalog szkół
   - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
   Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

   Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
   Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie