Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu

ul. św. Jana Nepomucena 3, 37-700 Przemyśl
tel./fax. (16) 670-32-65
www:   http://zssalez.pl
e-mail:   gimnazjumsalez@wp.pl
 

GIMNAZJUM
im. bł. Augusta Czartoryskiego

- dobre warunki lokalowe
- wysoki poziom nauczania
- klimat życzliwości i akceptacji
- grono doświadczonych nauczycieli
- pozytywne środowisko wychowawcze
- atrakcyjny i skuteczny proces nauczania

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa humanistyczna z rozszerzonymi
  przedmiotami z: j. polskiego, historii,
  j. obcego nowożytnego

- klasa biologiczno-chemiczna z
  rozszerzonymi przedmiotami z biologii,
  chemii, j. obcego nowożytnego

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat istnienia naszej szkoły, zmieniała ona swoje oblicze i ładniała z każdym kolejnym rokiem. Również niedawno udało nam się przeprowadzić kilka inwestycji, które mają sprzyjać nie tylko polepszeniu warunków nauki czy pracy, ale i uprzyjemnić przede wszystkim pobyt w naszej szkole.

Zostały odnowione i unowocześnione, nie tylko pomieszczenia wewnątrz, ale i teren na zewnątrz budynku szkolnego zmienił swoje oblicze.

Cele i zadania szkoły

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 • Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
Absolwent naszej szkoły:
 • jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
 • doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu
 • jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach
 • jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku
 • jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł
 • jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki
 • jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła
 • jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje
 • jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań

Nasze sale lekcyjne zostały doposażone w sprzęt multimedialny oraz w tablice interaktywne. Mały lifting przeszła również szkolna aula. Odnowione i odświeżone zostały: sala katechetyczna, pokój nauczycielski, sekretariat oraz gabinet ks. dyrektora.

Szkoła umożliwia:
 • zdobycie wykształcenia
 • poznawanie i rozumienie świata
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów
 • kształtowanie i ocenę wartości życiowych, rozwijanie potrzeby doskonalenia się
 • przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca
 • samoidentyfikację kulturową i narodową
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
Szkoła zapewnia:
 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • poszanowanie praw ucznia
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • możliwość poznawania regionu i kraju
Szkoła wspiera:
 • rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
 • aktywność poznawczą i twórczą
 • rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej
 • samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
 • prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia

Zgodnie z charakterem szkoły katolickiej kształcimy młodzież naszego Gimnazjum w ramach obowiązującego programu w zakresie przedmiotów i otaczamy opieką, stosując system wychowawczy Św. Jana Bosko. Zaszczepiamy w młodych duszach wartości katolickie i patriotyczne.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie