Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 2

im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław
tel. (71) 336-42-26, (71) 788-52-70
www:   http://www.zs2.wroclaw.pl
e-mail:   sekretariat@zs2.wroclaw.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/

TECHNIKUM

- technik mechanik: specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 

LICEUM PROFILOWANE

- mechatroniczny
- mechaniczne techniki wytwarzania

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych


CELE I ZADANIA SZKOŁY:

 • Umożliwia pełny rozwój osobowości ucznia, kształtuje jego poczucie tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz wychowuje w duchu patriotyzmu, humanizmu i tolerancji, gwarantuje wszystkim uczniom poszanowanie ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej.
 • Kształci i wychowuje uczniów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu oraz odpowiedzialności.
 • Wprowadza ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.
 • Zapewnia uczniom wykształcenie umożliwiające podjęcie dalszej nauki lub wykonywanie zawodu.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub pracy poprzez realizację programu doradztwa zawodowego.
 • Dba o wychowanie kulturalne młodzieży, umożliwia kontakt z instytucjami kulturalnymi (planuje wyjścia na wystawy, do teatru, kina i innych placówek).
 • Upowszechnia wiedzę ekologiczna wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska (np. akcje sprzątania miasta, otoczenia szkoły, akcje humanitarne wobec zwierząt-organizowane przez samorząd uczniowski, udział w akcjach ekologicznych promowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego).
 • Sprzyja rozwojowi samodzielności, twórczej postawy w nauce i życia wśród społeczności szkolnej, propaguje ideę samorządności poprzez udział młodzieży w pracy samorządu uczniowskiego.
 • Pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów przez prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 • Przygotowuje i umożliwia udział w olimpiadach przedmiotowych i różnego rodzaju konkursach wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Umożliwia uczniowi rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez zezwolenie na indywidualny tok nauki.

O SZKOLE

Szkoła nasza dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi oraz pracownią multimedialną, pracowniami technicznymi dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej, salą gimnastyczną, siłownią, boiskiem do piłki nożnej i siatkowej, gabinetem stomatologicznym.
Uczniom z poza Wrocławia oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie w internacie ze stołówką. W naszej szkole istnieją różnego rodzaju kółka zainteresowań, a w trakcie trwania roku szkolnego odbywają się konkursy, z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych o tytuł "Najlepszego Ucznia w Zespole Szkół Nr 2".
Nasza szkoła stara się wykształcić i wychować młodzież tak, aby godnie reprezentowała swój kraj. Najważniejszym zadaniem każdej szkoły było i jest wykształcenie młodego człowieka, poszerzanie horyzontów myślowych i zainteresowań. Staramy się by absolwenci posiadali umiejętności wyrażania własnych opinii i odnalezienia się w aktualnych realiach.

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii A i B (w trakcie zajęć szkolnych).

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:05:17
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:05:17) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie