Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia "Prymus"

ul. Żwirki i Wigury 1/1, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 846-45-68, tel. kom. 600-168-779
www:   http://www.szkolygornicze.pl
http://www.sckz.pl
e-mail:   oswiecim@sckz.plLICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "PRYMUS"

- nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów
 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE GÓRNICZE

- górnik eksploatacji podziemnej
kwalifikacje:
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych


- technik górnictwa podziemnego
kwalifikacje:
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące PRYMUS to propozycja dla osób, które rozumieją jak ważne znaczenie ma w dzisiejszych czasach posiadanie wykształcenia średniego, a w dalszej perspektywie uzyskanie możliwości przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Nauka w liceum:
 • Liceum Ogólnokształcące - 3 letnia szkoła dla absolwentów gimnazjów lub ośmioletnich szkół podstawowych

Licea ogólnokształcące dla Dorosłych „PRYMUS” posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS oferuje naukę dla osób dorosłych, absolwentów wszystkich rodzajów szkół.

Oferta szkoły
 • zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym
 • cykl kształcenia zamyka się stosownie dla wybranego kierunku w 3 lub 4 semestrach
 • szkoły kształcą w oparciu o zatwierdzone przez MEN programy nauczania dla danego zawodu

Nasze atuty to:
 • dostęp do sztolni ćwiczebnej, gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne
 • podpisana umowa z ośrodkiem egzaminacyjnym na terenie Śląska,
 • 100% zdających, sprawdź rzeczywiste informacje*
 • promocje! 20% rabatu i brak opłaty rejestracyjnej przy kontynuacji nauki u nas na kolejnym kursie (dotyczy absolwentów kierunku M.11 i M.35 w SKCZ Prymus Sp. z o.o., którzy kontynuują naukę na kolejnych kursach)
 • gwarancja dla absolwentów kierunków górniczych, pierwszeństwa rozpatrywania podań przy zatrudnianiu w wybranych kopalniach, jako jedyna placówka niepubliczna (autorska akcja "zostań-górnikiem.pl")
 • praktyczne przygotowanie materiałów edukacyjnych dla słuchaczy i rzetelne prowadzenie zajęć
 • profesjonalni wykładowcy przedmiotów teoretycznych (łącznie w osobami wykładającymi w szkołach wyższych) oraz praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w kopalniach

* - dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z 2013 z egzaminu zawodowego w sesji letniej w województwie śląskim i małopolskim w zawodzie Technik przeróbki kopalin stałych dla Oddziału Żory i Oświęcim. W sesji zimowej 2013/2014 w Oddziale w Oświęcimiu dla zawodu Technik przeróbki kopalin stałych wynik wynosi 100 %, a dla zawodu Technik górnictwa podziemnego wynik wynosi 96%. Sprawdź u innych realne dan

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Górnicze

Placówki Kształcenia Ustawicznego PRYMUS oferują możliwość zdobycia cennych kwalifikacji zawodowych związanych z górnictwem i przemysłem wydobywczym. Dzięki owocnej współpracy w zakresie szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych realizowanych w Centrach Kształcenia Praktycznego oraz Zakładach Górniczych współpracujących ze szkołami PRYMUS, nasi słuchacze mogą stosownie do potrzeb uzupełnić swoją wiedzę lub podnieść, ewentualnie zmienić posiadane dotychczas kwalifikacje zawodowe.
 • jedyną dostępną, nowoczesną formą kształcenia osób dorosłych umożliwiającą uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych od IX 2012 roku są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • KKZ zostały wprowadzone na mocy zmian w Ustawie o systemie oświaty
 • placówki PRYMUS prowadzą nabór kandydatów (osoby pełnoletnie) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w następujących zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, technik BHP
 • KKZ pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego jest ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ), potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Placówkę PRYMUS

Naukę na KKZ mogą rozpocząć osoby dorosłe bez względu na poziom wykształcenia !!! W zawodach na poziomie technika wymagane jest wykształcenie średnie, które można uzupełnić i uzyskać bezpłatnie w Liceum dla Dorosłych PRYMUS, (istnieje możliwość równoległego kształcenia w ramach LO oraz KKW),

KKZ są odpłatne - szczegóły w informacjach nt poszczególnych zawodów. Długość cyklu kształcenia określona jest w miesiącach - szczegóły w informacjach nt poszczególnych zawodów. Nauka odbywa się w trybie zaocznym tj w wyznaczone weekendy. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia (wykłady, prelekcje, wycieczki, zajęcia praktyczne, e-learning).

Każdy uczestnik po zakończeniu zajęć przystępuje do egzaminu wewnętrznego obejmującego pełny zakres treści wymaganych w podstawie programowej dla danego zawodu. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu KKW, na podstawie którego przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie