Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceny prac pisemnychPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.


 

Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy egzaminatora, przygotowałam szczegółowe “Kryteria oceny pracy pisemnej” oraz “Indywidualną kartę oceny wypowiedzi pisemnej”, które otrzymał każdy uczeń wraz z “kryteriami”.

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY UCZNIA

Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy egzaminatora, przygotowałam szczegółowe “Kryteria oceny pracy pisemnej” oraz “Indywidualną kartę oceny wypowiedzi pisemnej”, które otrzymał każdy uczeń wraz z “kryteriami”. “Kartę” tę wykorzystuję, oceniając uczniowskie wypowiedzi pisemne. Ocena ta jest zobiektywizowana, jednocześnie dostarcza uczniom jak najwięcej niezbędnych informacji na temat ich prac oraz wskazówki do dalszych działań.

“Kartę” tę wykorzystuję w gimnazjum, ale, z ewentualnymi modyfikacjami, może okazać się przydatna również w szkole podstawowej. Jej dodatkową zaletą jest możliwość przygotowania uczniów pod kątem zadań egzaminacyjnych. Jednocześnie nie wymaga od nauczyciela pisania szczegółowych recenzji, często niejednoznacznych dla uczniów.

Wielomiesięczna praca z “Kartą” przynosi wymierne korzyści moim uczniom, którzy bardzo szybko ją zaakceptowali, nauczyli się z nią pracować i mając świadomość wymagań, czynią stałe postępy w trudnej sztuce konstruowania wypowiedzi pisemnych.

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH

 
I
Wymagania wstępne - uczeń musi w tej kategorii uzyskać 3 punkty, by praca była punktowana w pozostałych kategoriach. Niedopuszczenie do dalszego punktowania jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej za pracę.
(0 - 3 pkt)

1. Praca przynajmniej w połowie samodzielna

 
0
1

2. Praca przynajmniej częściowo (w dwóch fragmentach) na temat

 
0
1

3. Praca potwierdza znajomość przez ucznia głównych wyznaczników wymaganej formy wypowiedzi

 
0
1

 

 
II
TEMAT
(0 - 13 pkt)

4. Tekst w całości jest na temat

 
0
1

5. Praca świadczy o zrozumieniu tematu (ewentualne dygresje są uzasadnione)

 
0
1

6. Dobór przykładów, informacji jest trafny i celowy

nie

częściowo

w całości

autor wykazał się dużą erudycją

 
 
0
1
2
3

7. Rozwinięcie tematu

niedostateczne

dostateczne

wystarczający zakres treści, lecz można jeszcze rozwinąć

szeroki zakres treści

 

 
0
1
2
3

8. Myśli, wyobrażenia, własne sądy

“mówienie o niczym”

płytkość myśli, widoczny wpływ obiegowych opinii

poprawnie, ale bez widocznej chęci drążenia tematu

oryginalność myśli, bogactwo, plastyczność wyobraźni, trafność sądu

 
0
1
2

3

9. Praca poprawna pod względem rzeczowym, logicznym (dopuszczalny 1 nie rażący błąd)

3 drobne błędy lub 1 poważny

2 drobne błędy

1 drobny błąd

0
1

2

 

 

 
III
KOMPOZYCJA
(0 - 8 pkt)

10. Kompozycja trójdzielna (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

brak

występuje

z zachowaniem odpowiednich proporcji

 
 
0
1
2

11. Twórcze podejście do tematu, ciekawy pomysł kompozycyjny

0
1

12. Akapity

nie występują

występują

podział jest świadomy

 

 
0
1
2

13. Umiejętne przytaczanie cytatów, dialogów

0
1

14. tekst jest spójny (logiczny tok wywodu, istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy)

częściowo

w całości

 
 
0
1
2

15. Temat jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia tych samych myśli, zagadnień)

 
0
1

 
IV
JĘZYK I STYL
(0 - 13 PKT)

16. Poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo, również w związkach frazeologicznych (dopuszczalny 1 błąd)

 
3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. -2

17. Słownictwo bogate, pełne wyrazu

 
0
1

18. Poprawna odmiana wyrazów (dopuszczalny 1 nie rażący błąd)

 
3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. - 2

19. Składnia zdania pojedynczego (dopuszczalny 1 błąd nie zakłócający komunikatywności wypowiedzi)

 
3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. - 2

20. Składnia zdania złożonego (dopuszczalny 1 błąd nie zakłócający wypowiedzi)

3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. - 2

21. Nie pojawia się nieuzasadnione powtarzanie tych samych struktur składniowych

 
0
1

22. Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawiają się wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrazów typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy, mianowicie oraz używanie no i właśnie, no ale, fajnie, facet, koleś, matma itp.

 
 
 
0
1

23. Styl jest poprawny i jasny (dopuszczalny 1 błąd stylistyczny)

0
1

24. Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, tematu, formy wypowiedzi itp.)

 
0
1

V
ZAPIS
(0 - 9 pkt)

 

 

 

25. Ortografia jest poprawna

4 bł. - 0
3 bł. - 1
2 bł. - 2
1 bł. - 3
0 bł. - 4

26. Brak błędów graficznych typu ide zamiast idę, myśle zamiast myślę

(dopuszczalny 1 błąd)

 
0
1

27. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy)

 

 

 

 
6 bł. - 0
5 bł. - 1
4 bł. - 2
3 bł. - 3

28. Pismo jest czytelne, praca estetyczna

0
1

PUNKTACJA

PUNKTY

OCENA

47 - 45

Celujący

44 - 38

Bardzo dobry

37 - 31

Dobry

30 - 23

Dostateczny

22 - 15

Dopuszczający

14 - 0

Niedostateczny

 
 

 

INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY UCZNIA

I WYMAGANIA WSTĘPNE (0 - 3)

1

2

3

4

1. Praca w połowie samodzielna.

0 1

0 1

0 1

0 1

2. Praca częściowo na temat

0 1

0 1

0 1

0 1

3. Główne wyznaczniki formy wypowiedzi

0 1

0 1

0 1

0 1

UWAGA ! Jedynie zdobycie 3 punktów kwalifikuje pracę do dalszego punktowani

II TEMAT (0 - 13)

4. Tekst w całości jest na temat

0 1

0 1

0 1

0 1

5. Praca świadczy o zrozumieniu tematu

0 1

0 1

0 1

0 1

6. Dobór przykładów, informacji jest trafny i celowy

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

7. Rozwinięcie tematu

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

8. Myśli, wyobrażenia, własne sądy

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

9. Praca poprawna pod względem rzeczowym, logicznym

0 1

2

0 1

2

0 1

2

0 1

2

III KOMPOZYCJA (0 - 8)

10. Kompozycja trójdzielna

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

11. Twórcze podejście do tematu, ciekawy pomysł kompozycyjny

0 1

0 1

0 1

0 1

12. Akapity

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

13. Umiejętne przytaczanie cytatów, dialogów

0 1

0 1

0 1

0 1

14. tekst jest spójny

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

15. Temat jest logicznie uporządkowany

0 1

0 1

0 1

0 1

IV JĘZYK I STYL (0 - 13)

16. Poprawne słownictwo, również w związkach frazeologicznych

0 1

2

0 1

2

0 1

2

0 1

2

17. Słownictwo bogate, pełne wyrazu

0 1

0 1

0 1

0 1

18. Poprawna odmiana wyrazów

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

19. Składnia zdania pojedynczego

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

20. Składnia zdania złożonego

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

21. Niepowtarzanie tych samych struktur składniowych

0 1

0 1

0 1

0 1

22. Trafnie dobrane środki językowe

0 1

0 1

0 1

0 1

23. Styl jest poprawny i jasny

0 1

0 1

0 1

0 1

24. Styl jest funkcjonalny

0 1

0 1

0 1

0 1

V ZAPIS (0 - 9 PKT)

25. Ortografia jest poprawna

0 1 2

3 4

0 1 2

3 4

0 1 2

3 4

0 1 2

3 4

26. Brak błędów graficznych

0 1

0 1

0 1

0 1

27. Interpunkcja jest poprawna

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

28. Pismo jest czytelne, praca estetyczna

0 1

0 1

0 1

0 1

SUMA PUNKTÓW

       

OPRACOWAŁA

MGR MAŁGORZATA PRÓCHNIAK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie do wykorzystania na lekcjach -> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie