Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum nr 1

im. Mikołaja Kopernika

ul. Sportowa 1, 06-500 Mława
tel. (23) 654-37-24
www:   http://www.gimnazjumnr1.mlawa.pl
e-mail:   mlawagim1@go2.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 6667 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

GIMNAZJUM Nr 1

- klasy profilowane
- klasy profilowane, integracyjne
- udział w projektach oraz programach
  edukacyjnych i profilaktycznych

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
- dbałość o wszechstronny rozwój
  uczniów


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
Prowadzimy nabór do klas 0, I, IV i VII

- pomoc specjalistów, tj. pedagoga,
  psychologa, logopedy

- opieka świetlicowa
- zajęcia pozalekcyjne zgodne
  z zainteresowaniami uczniów

- metody i formy pracy dostosowane do
  indywidualnych możliwości dziecka

- dobra baza dydaktyczno-sportowa

O NAS

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszym gimnazjum. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie to placówka, która pielęgnuje tradycje, uczy odpowiedzialności oraz życia z innymi i dla innych. Nasza szkoła zapewnia uczniom rozwijanie zainteresowań i zdolności, zdobywanie wiedzy w przyjaznej atmosferze, a także bezpieczeństwo i opiekę. W oferowanych klasach realizowany jest ogólny profil kształcenia, zgodny z podstawą programową, ukierunkowany na dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Języki obce w szkole:
 • pierwszy język - angielski
 • francuski, niemiecki lub rosyjski

Nauka w naszej szkole odbywa się tylko na jedną zmianę!
Uczniom niepełnosprawnym oraz tym, których cechuje tolerancja, wrażliwość, troska o innych – proponujemy klasę integracyjną (do 20 uczniów, podział na grupy, dwoje nauczycieli na każdej lekcji – nauczyciel prowadzący i wspomagający, własna sala lekcyjna). W klasie integracyjnej dzieci uczą się tolerancji i szacunku dla innych, niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Nieraz zdrowe dziecko musi poświęcić własną wygodę na rzecz osoby niepełnosprawnej. Tu zawsze trzeba myśleć o potrzebach i możliwościach kolegi i koleżanki. Dodać należy, że w takiej klasie każdy uczeń ma te same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne.

Klasa integracyjna realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracujemy w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Nieco inaczej wygląda jednak kwestia oceniania: każdy nauczyciel, analizując postępy swoich uczniów, ocenia ich według indywidualnych możliwości, dlatego uzyskiwane przez nich wyniki nie są porównywalne.

   Posiadamy certyfikaty:
 • "Szkoła Przedsiębiorczości"
 • "Uczniowie z Klasą"
 • "Szkoła bez przemocy"
 • "Szkoły z prawami dziecka"
 • Tydzień dla oszczędzania"
 • "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
 • "Szkoła zaangażowana społecznie 2012"

Nauka w naszym Gimnazjum opiera się na:
 • odpowiednio dobranych programach nauczania oraz na programach własnych nauczycieli gwarantujących wysoki poziom nauczania i coraz wyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • prowadzeniu zajęć przez bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów, w większości z tytułem nauczyciela dyplomowanego, stosujących skuteczne, ciekawe formy pracy i metody nauczania (metody aktywizujące, projekty edukacyjne itp.)
 • dobrej bazie szkoły - pracownie przedmiotowe wyposażone w odpowiednie pomoce naukowe, laboratorium językowym, pracownie informatyczne, sale gimnastyczne, sala do tenisa stołowego, siłownia, biblioteka z centrum multimedialnym, stołówka szkolna, sklepik, wielofunkcyjne boisko i 100 metrowa bieżnia
 • bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów - w zależności od potrzeb ukierunkowanej na pracę z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce, podczas których młodzież zgłębia i utrwala wiedzę z poszczególnych dziedzin, może też liczyć na fachową pomoc specjalistów
 • zróżnicowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanych indywidualnie do specyficznych potrzeb uczniów

Realizujemy liczne projekty ogólnopolskie lub międzynarodowe tj. "Akademia Uczniowska", "Młodzi przedsiębiorczy", "Wszystkie kolory świata", "Tydzień dla oszczędzania" czy "Młodzi głosują". Dotychczas w wymianie międzynarodowej 40 uczniów i nauczycieli wyjeżdżało w ramach projektu "Comenius" do krajów Unii Europejskiej m. in.: Turcji, Niemiec, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Litwy i Słowacji.

Dla szczególnie zdolnych
Nauczyciele pracują z uczniami szczególnie uzdolnionymi, prowadząc koła przedmiotowe (często nieodpłatnie), godziny otwarte, konsultacje przedmiotowe. Zadają prace dla chętnych, zachęcają do samodoskonalenia, poszukiwania nowych rozwiązań. Inspirują do udziału w konkursach i olimpiadach, zawsze służą wsparciem.

Dotychczas w naszej szkole 18 uczniów uzyskało tytuły finalistów konkursów przedmiotowych oraz 6 uczniów tytuły laureatów na etapie wojewódzkim.

Każdy uczeń znajdzie w naszej szkole coś dla siebie, bowiem działają tu:
 • koła przedmiotowe ze wszystkich przedmiotów
 • koła zainteresowań: biblijne, ekologiczne, plastyczne, dziennikarskie, filozoficzne, kultury krajów anglojęzycznych, lingwistyczne, informatyczne, recytatorskie, teatralne, literacko-filmowe, taneczne, chór, zespół muzyczny, PCK, młodych polityków, SKS-y, zajęcia na pływalni miejskiej
 • kluby: ekonomiczny, gier logicznych, taneczny, filmowy, astronomiczny
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, chemii, fizyki
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem, w tym indywidualne konsultacje z nauczycielami
 • zajęcia psychoedukacyjne - prowadzone przez pedagoga szkolnego
 • zajęcia terapii pedagogicznej i rewalidacyjne - prowadzone przez nauczycieli specjalistów
 • zajęcia indywidualnej terapii - prowadzone przez psychologa szkolnego
 • kawiarenka internetowa
 • wolontariat
 • Mławskie Centrum Tańca
 • samorząd uczniowski

Dla uczniów z trudnościami
Uczniowie z trudnościami objęci są opieką terapii pedagogicznej, a ci, którzy posiadają orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej - mają zapewnione zajęcia rewalidacyjne. Prowadzone są godziny wyrównawcze, a także pomoc koleżeńska. Młodzież zawsze ma możliwość poprawy ocen, rozwiązywania zadań dostosowanych do swoich możliwości. Staramy się, by każdy mógł osiągnąć sukces szkolny.

W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog i pielęgniarka.

GALERIA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie