Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Sienkiewicza 13, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-28-89
www:   http://www.soswciechanow.edu.pl
e-mail:  
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 11201 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


PRZEDSZKOLE SPECJALNE

- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  z autyzmem i niepełnosprawnościami
  sprzężonymi oraz niepełnosprawnością
  ruchową


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


GRUPY WYCHOWAWCZE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu lekkim

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym,
   znacznym i głębokim oraz
  niepełnosprawnością sprzężoną


GIMNAZJUM SPECJALNE

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu lekkim

- oddziały dla uczniów z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu umiarkowanym
  i znacznym


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- możliwość kontynuowania nauki do 24r.ż.

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

W naszej szkole nie dzielimy uczniów na dobrych i złych. Wymagania programowe są dostosowane do możliwości każdego.

Podstawowym zadaniem naszej placówki jest stworzenie każdemu uczniowi optymalnych warunków rozwojowych zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami, aby w przyszłości był osobą samodzielną, świadomą swojej wartości, posiadającą szacunek dla innych oraz przestrzegającą obowiązujące normy społeczne.

Obejmujmy edukacją dzieci z różnymi dysfunkcjami:
 • upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
 • ze sprzężeniami i zaburzeniami osobowości
 • niepełnosprawnościami ruchowymi
 • autyzmem i innymi niepełnosprawnościami

Wszyscy nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami posiadają najwyższe wymagane kwalifikacje i specjalizacje do nauki poszczególnych przedmiotów oraz prowadzenia innych zajęć i terapii. W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawności w naszym ośrodku organizowana jest: wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie.

W ośrodku prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Praktyczną nauką zawodu objęci są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach ośrodka. Absolwent po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Posiadamy odpowiednio wyposażone zaplecze i wykwalifikowaną kadrę. Nowoczesne, innowacyjne metody diagnozy i terapii stosowane podczas indywidualnych zajęć stwarzają możliwość usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych dzieci, dzięki czemu można kształtować umiejętności niezbędne do zdobywania przez nich wiedzy, maksymalnej aktywizacji, rozwijania podstawowych umiejętności szkolnych. Pozwala na usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych psychofizycznych funkcji naszych uczniów, co umożliwia rozwijanie sprawności samodzielnego myślenia, uczenia się, przystosowania do rzeczywistości, komunikowania się.

Uczestnictwo w zaleconych zajęciach pozwala na redukowanie występujących deficytów, a co za tym idzie zwiększa szanse podopiecznych Ośrodka na osiąganie sukcesów szkolnych i zmniejsza ryzyko ich przedwczesnego wypadnięcia z systemu edukacji.

   W skład zajęć specjalistycznych wchodzą różne rodzaje terapii:
 • rewalidacja indywidualna
 • zajęcia metodą Montessori
 • integracja sensoryczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • terapia EEG Biofeedback

Wszystkie klasopracownie, w których uczą się nasze dzieci, są wyposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy (m. in.: profesjonalne, specjalistyczne programy do terapii logopedycznej i rewalidacji), telewizory i odtwarzacze DVD, co potęguje wizualizacje w procesie rewalidacyjno-dydaktycznym oraz umożliwia wykorzystywanie technologii informacyjnych niezbędnych w procesie edukacyjnym oraz integracji ze środowiskiem społecznym.

Posiadamy pracownie oraz specjalistyczne narzędzia pomagające w pracy z wychowankami:
 • pracownia logopedyczna
 • sala "Doświadczania Świata"
 • pracownia integracji sensorycznej
 • pracownia stymulacji polisensorycznej
 • gabinet rewalidacyjny
 • pracownia komputerowa
 • pracownia Montessori
 • pracownia Biofeedback
 • pracownia gastronomiczna

Ponadto uczniowie chętnie korzystają z pomocy psychologa, pedagoga oraz pielęgniarki szkolnej a także często odwiedzają bibliotekę szkolną.

Zainteresowania uczniów rozwijane są podczas zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych w ośrodku nieodpłatnie przez nauczycieli. Działają następujące koła zainteresowań: koło twórczej wyobraźni, koło języka angielskiego "Fun English", sekcja dziennikarska, koło gier stolikowych, koło plastyczne, koło turystyczno-hotelarskie. Uczestnictwo w pracy kół pozwala uczniom poznać sposoby i formy spędzania wolnego czasu, jednocześnie pomaga rozwijać sfery niezaburzone i korzystnie wpływa na ogólny rozwój uczniów.

INTERNAT

W ramach projektu „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno – bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja ta objęła budowę nowego budynku z przeznaczeniem na internat wraz z wyposażeniem, termomodernizację starego budynku, budowę wielofunkcyjnego boiska i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, wykonanie podjazdów, parkingów, zagospodarowanie terenu. Kadra pedagogiczna zatrudniona w internacie legitymuje się wysokim poziomem przygotowania w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Wychowawcy stosują w swojej pracy takie metody, które mają pokazać młodzieży wzorce zachowań, wzmocnić ich poczucie tożsamości, a także lepiej przygotować do życia w przyszłym, dorosłym społeczeństwie.

Wychowankowie otaczani są pomocą, życzliwością i akceptacją. Celem pracy internatu jest stworzenie jak najlepszych warunków wychowania w oparciu o wzajemny szacunek oraz wartości moralne przy współpracy rodziców i osób życzliwych niepełnosprawnym.

Aby uatrakcyjnić dzieciom pobyt w internacie, zorganizowano szereg sekcji zainteresowań (techniczno - modelarska, sportowa, plastyczna, muzyczna,dziennikarska, ekologiczna, koło teatralne). Ich celem jest uzupełnienie braków w nauce oraz umożliwienie realizacji marzeń, zdolności i talentów.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie